SIEMENS

 • SIEMENS

  SIEMENS

 • Şirket Adı
  :Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Kuruluş Tarihi
  :1958
  Faaliyet Gösterdiği Sektörler
  : Elektrik Elektronik alanı (Endüstri, Komünikasyon, Enerji, Ulaşım Sistemleri, Tıp Tekniği, Devre Elemanları dallarında)
  Şirketin Ortaklık Yapısı
  :Almanya Siemens AG %100
  Genel Müdür
  :Dr. Zafer İncecik
  İnsan Kaynakları Yöneticisi
  :Ali Rıza Ersoy
  Genel Merkez
  Yakacık Yolu No: 111 Kartal 81430 -İSTANBUL
  Diğer Merkezler
  :Fındıklı-İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa
  Toplam Personel Sayısı
  :2525
  Personel Kompozisyonu
   
  Yönetici Sayısı
  : 201
  Memur Sayısı
  :1638
  İşçi Sayısı
  : 686
  Personel Eğitim Düzeyi
   
  Profesör Ünvanlı Eleman Sayısı
  : 1
  Doktoralı Eleman Sayısı
  : 5
  Yüksek Lisanslı Eleman Sayısı
  : 130
  Üniversite Mezunu Eleman Sayısı
  :1081
  Lise Mezunu Eleman Sayısı
  : 869
  İlk/Ortaokul Mezunu Eleman Sayısı
  : 439
  Çalışanların Yaş Ortalaması
  : 34
  Çalışanların Kadın/Erkek Oranı
  :%29 / %71
  Ortalama Şirkette Kalma Süresi
  :7 Yıl
  Eğitim Programları
  :Çalışanların eğitim ihtiyaçları, her yıl firma çapında
  yapılan eğitim planları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen satış pazarlama, yönetim becerileri, mesleki beceri ve kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleriyle karşılanmaktadır.
  Ücret Politikası
  :Sabit ücret olarak 12 (maaş + ikramiye) ödenmekte, yılda iki kez (Ocak, Temmuz) ücret ayarlamaları yapılmaktadır. Değişken gelir olarak, belirlenen hedeflere ulaşmadaki performansa bağlı pirim sistemi uygulanmaktadır.
  Yükselme Olanakları
  :Yetkinlik sistematiği ve çalışanlar ile yapılan kişisel görüşmelerle desteklenen kariyer planlaması doğrultusunda yükselme olanakları belirlenir.
  Sosyal Olanaklar
  :Özel sağlık sigortası, şirket vakfınca desteklenen yaşam ve ikinci emeklilik uygulamaları, kültürel/sportif etkinlikler, yemek, servis ve çalışan anneler için kreş olanakları bulunmaktadır.
  Askerlikle İlgili Tutumlar
  :Genelde askerliğin tamamlanmış olması tercih sebebidir. Ancak diğer şartlar uygun olduğu takdirde askerliği uzun süreli tecilli elemanlar da kabul edilebilir.
  Çalışma Saatleri/Fazla Mesai
  Çalışma saatleri haftada 5 gün, 08:00 – 17:30 arası olarak tanımlanmıştır. İşin gerekliliğine ve şirket yönetimi kararına bağlı olarak fazla çalışma yapılabilir.
  İzin Politikası
  :Yıllık ücretli izine, işe girişten bir yıl sonra hak kazanılır.
  1-5 sene 18 iş günü, 5-15 sene 22 iş günü, 15 yıldan sonra 26 iş günü izin kullanılır.
  Elemanlarda Aranılan Nitelikler
   
  Asgari Eğitim Düzeyi
  :Üniversite (Aylık ücretli çalışanlarımız için)
  Asgari Mezuniyet Derecesi
  :İyi
  Sosyal Özellikler
  :Başarılı insan ilişkileri kurabilen, yeniliklere açık, kendine güvenen, dinamik, yaratıcı
  Yabancı Dil
  :Almanca veya İngilizce dillerinden en az birini
  iyi derecede bilmek.
  Deneyim
  :Pozisyona göre değişiklik gösterir.
  Eleman Seçim Prosedürü
  : Basın ilanları, internet, üniversite ve yüksek okullar gibi temin kaynaklarından gelen uygun adaylar, İnsan Kaynakları Geliştirme Uzmanları ile görüşerek öndeğerlendirmeden geçirilir. Aranan niteliklere sahip adaylar, detaylı görüşme için çalışması öngörülen bölüm yetkilileri ve İnsan Kaynakları Yöneticisi ile görüştürülür. Pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda, belirli testlerle desteklenen görüşmeler sonucunda adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir.
  Ara Sınıftaki Öğrenciler İçin Staj Olanakları
  : Staj zorunluluğu olan üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine belirli bir kontenjan çerçevesinde staj olanağı tanınır.
 • Elektrik ve Elektronik

  www.siemens.com.tr