İlan Detay

Hattuşa Vacation Thermal Club Saray - Devre Mülk İdari Personeli

İş Açıklaması

 1. Satış için gerekli argümanların hazır bulundurulması işlemi.
 2. Sözleşme ve senetlerin RMOS programından veya matbu sözleşmelerden hazırlanma işlemi.
 3. Sözleşme, senet, çek, mail order talimatı, nakit, propasal ve tahsilat makbuzlarının kontrol edilerek acenteden teslim alınması işlemi.
 4. Acente ile şirket arasında işlemi bitmiş değerli evrakların teslim tesellüm tutanağının hazırlanması ve taraflarca imza altına alınması işlemi.
 5. Gün sonu satış raporlarının hazırlanması ve teslim tesellüm tutanaklarının ilgili departmanlara ve kişilere mail atılması işlemi.
 6. Haftalık satış ve tahsilat raporlarının hazırlanması ve ilgili amirlerin bilgilendirilmesi işlemi.
 7. Haftalık satış ve tahsilât raporlarının hazırlanması ve acentelere mail atılması işlemi.
 8. Aylık satış ve tahsilat raporlarının hazırlanması, acentelere mail atılması ve ilgili departmanların bilgilendirilmesi işlemi.
 9. Sözleşmeler, senetler ve tüm değerli evrakların taranması ve RMOS Time Share programı içine eklenmesi işlemi.
 10. Sözleşmedeki tüm değişiklikler (dönem,daire, ödeme planı, devir v.b.) ek sözleşmelerin (zeyilname) yapılması işlemi.
 11. Departmanlar arası evrak teslimatlarının teslim tesellüm tutanağı ile yapılması işlemi.
 12. Acente hak edişlerinin aylık bazda yapılması ve ilgili departmaların bilgilendirilmesi işlemi.
 13. Sözleşmeler ve senetlerin Rmos programında ki kayıtlarının düzeltilmesi işlemi.
 14. Matbu sözleşme ve senetlerin acentelere tutanak karşılığı teslim edilmesi işlemi.
 15. Sözleşmelere ait peşinatların veya vadesi gelmiş evrakların tahsil edilmesi işlemi.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültesinden ve ya İşletme İktisat Ekonomi ve İstatistik Bölümlerinden mezun olan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Çözüm ve sonuç odaklı,
 • Bilgisayar konularına hakim,
 • Ofis programlarına hakim,
 • Analitik düşünce tarzına sahip,
 • Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Kariyer hedefi olan,
 • Liderlik ruhuna sahip,
 • Ekip yönetebilecek kapasitede olan,
 • Kişisel iletişimi düzgün,
 • Tekirdağ Saray'da ikamet eden veya ikamet edebilecek olan,