İlan Detay

Adecco - Çocuk Bakım Elemanı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Çocuk Bakım Elemanı' arayışımız bulunmaktadır.

 • Çocuk bakım elemanının ana görevi merkez personeli ile iş birliği içinde, merkez koordinatörünün gözetiminde çalışmak ve yararlanıcı çocuklara hizmet sunmaktır.
 • Personel, ilgili kişilere hizmetlerin zamanlı bir şekilde sunulmasını sağlama almak amacıyla yöneticisi ve diğer ilgili birimler ile birlikte hareket eder.
 • Çocuk bakım elemanı, Kadın Dayanışma Merkezine ebeveynleri ile gelen çocukları teslim alır, ebeveynleri yönlendirir ve çocuklar için verimli etkinlikler sunar. Çocuklar için etkinlik planları hazırlar ve uygular. Merkez koordinatörü ile iletişim halinde çocuk bakım odası ile ilgilenir ve merkezin fiziksel ve diğer ihtiyaçları hakkında koordinatörü bilgilendirir. Merkezde görev yapan hemşire ya da ebe, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile birlikte iş birliği içinde hareket eder. Gerektiğinde çocuklarla ilgili farkındalık artırma çalışmalarına katkıda bulunur ve farkındalık artırma eğitimlerine katılan ebeveynlerin çocukları ile ilgilenir.
 • İhtiyaca bağlı olarak zaman zaman gece vardiyalarında çalışması gerekebilir.
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak bağlı bulunan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu ve bağlı Derneğin belirteceği taraflarla paylaşır.
 • Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Yönelik zorunlu eğitimlere katılır ve CSİÖ konusunda bilgi sahibidir.
 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını destekler ve teşvik eder.
 • Krizden etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik Politikasını destekler ve politika gereği, göçmen ve mülteciler tarafından geri bildirim mekanizmalarının güvenli bir şekilde kullanımını teşvik eder.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Başvuru Koşulları

 • Çocuk gelişim bölümlerinden ortaöğretim veya meslek okulu mezunu (2 yıl)
 • Akıcı Türkçe konuşma. Arapça, Farsça, Kürtçe dillerinden en az birine hakim olma tercih edilir.
 • İletişim becerilerini etkili şekilde kullanma.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da geçici veya uluslararası koruma statüsü ya da Türkiye’de oturma izni sahibi kişiler.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • İstanbul ilinde (Sultanbeyli) ikamet veya yakın çevrede ikamet etmeye gönüllü olmak.


  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde