İlan Detay

Adecco - Ebe Hemşire

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Ebe/Hemşire' arayışımız bulunmaktadır.

 • Mobil hizmet birimi ile Ankara ve ilçelerinde, hazırlanan program ve iş planın çerçevesinde, gönüllük ve talepler çerçevesinde topluma yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS), kadın sağlığı, güzenli annelik, aile planlaması vb eğitimleri verir, kendi alanına ilişkin bireysel destekler sağlar.
 • Merkezde çalışan yönetici ve ekip üyeleri ile tam bir işbirliğinde çalışır.
 • CSÜS ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) başta olmak üzere, halkın sağlık eğitimi için geliştirilen program ve planlar çerçevesinde, düzenli olarak bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yöntemleri geliştirir, içerik hazırlar ve bu eğitimleri yürütür,
 • Yararlanıcı gruplarına özel yapılandırılmış, CSÜS ile ilgili genel ve yönteme özel aile planlaması danışmanlık hizmetlerini yürütür. Sahada temin edilemeyenler yöntemler konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Belediyenin ilgili sağlık birimlerinin koordinasyonunda toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev alır,
 • Saha çalışması sırasında riskli gebelik ve diğer takip gerektiren riskli görülen vakaları belirler; eğer bu kişilerin takibi bir sağlık kuruluşunda yapılmıyorsa, ilgili sağlık birimlerine kişinin tespiti için bilgi verir ve hizmete yönlendirilmesine destek sağlar.
 • Yapılan saha çalışmaları sırasında evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyleri tespit etmesi durumunda, kişileri ilgili aile hekimine ya da ilçe sağlık müdürlüğüne bildirir.
 • Çocuk yaşta, erken ya da zorla evlilik, gebelik, cinsel şiddet ve istismar gibi durumları, ilgili protokoller çerçevesinde gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak üzere sosyal hizmet uzmanına bildirir.
 • Görev alanlarında temizlik ve düzeni sağlar; malzemelerin, kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlar.
 • Sağlamış olduğu hizmetlerin verilerinin toplanması, raporlanması, veri sisteminin ve formların kullanılmasından sorumludur.
 • Verilecek hizmetlerin kanıta dayalı olarak planmasını, uygulanmasını sağlar.
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkez Koordinatörüne raporlanmasından sorumludur
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır.
 • İhtiyaç duyacağı konularda ve gelen talepler doğrultusunda, ilgili kurumları bilgilendirir ve teknik destek talep eder.
 • Bu konuda düzenlenecek olan görevlendirileceği eğitim ve toplantılara katılır.
 • Alan çalışması esnasında hizmet alan yararlanıcıların ve proje ekibinin güvenliğinin ve sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
 • Çalışmlarını yürütürken, Belediyenin de desteğini alarak, başta muhtar olmak üzere yerelde yönetici ve kanaat önderleri ile işbirliği yapmaya ve desteklerini almaya çalışır.
 • Kullandığı eğitim araç, materyal ve içeriklerine yönelik ilgili kurumlara düzenli bilgilendirme ve teknik işbirliği yapar.
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir .

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • En az ebelik ya da hemşirelik lisans diplomasına sahip olma
 • En az bir yıl süre ile üreme sağlığı alanında çalışmış ya da eğitimci deneyimi olma
 • Arapça biliyor olmak tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde