İlan Detay

Adecco - Ebe Hemşire

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Ebe / Hemşire' arayışımız bulunmaktadır.

 • "Kadın Dayanışma Merkezinde yararlanıcılara yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS), aile planlaması vb eğitimleri verir, kendi alanına ilişkin bireysel destek sağlar.
 • Merkezde çalışan ekip arkadaşları ile tam bir işbirliğinde çalışır.
 • CSÜS ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) başta olmak üzere sağlık eğitimi için geliştirilen program ve planlar çerçevesinde, düzenli olarak hedef kitleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri hazırlar ve bu eğitimleri yürütür,
 • Her yaş grubu için uygun yapılandırılmış, CSÜS ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütür, başvuranın öyküsünün alınması, genel danışmanlık, yönteme özel danışmanlık hizmeti sunar. Yöntem temini konusunda destek sağlar. muayene ve girişimsel yöntem uygulama konusunda varsa hekim ile birlikte hareket eder. Yoksa ilgili yöntemi alabileceği bir sağlık kuruluşuna yönlendirir. d ve Başvuranın sunulan hizmeti anladığından emin olur ve bir sonraki izlemini planlar.
 • 18 yaş altı evlilik, gebelik, cinsel şiddet ve istismar gibi durumları yasal mevzuat ve standart çalışma prosedürleri çerçevesinde yetkili birimlere bildirir.
 • Görev alanlarında temizlik ve düzeni sağlar; malzemelerin, kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlar.
 • Yararlanıcılara yönelik belgelerin kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde işlenmesi ve saklanmasından sorumludur.
 • Verilecek hizmetlerin kanıta dayalı olarak planmasını, uygulanmasını sağlar.
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkez Koordinatörüne raporlanmasından sorumludur.
 • İhtiyaca bağlı olarak zaman zaman gece vardiyalarında çalışması gerekebilir.
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak bağlı bulunan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu ve bağlı Derneğin belirteceği taraflarla paylaşır.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
 • Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Yönelik zorunlu eğitimlere katılır ve CSİÖ konusunda bilgi sahibidir.
 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını destekler ve teşvik eder.
 • Krizden etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik Politikasını destekler ve politika gereği, göçmen ve mülteciler tarafından geri bildirim mekanizmalarının güvenli bir şekilde kullanımını teşvik eder.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Hemşirelik ya da ebelik lisans diplomasına sahip olmak,
 • Tercihen En az B1 düzeyinde Arapça biliyor olmak,
 • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek.
 • Dezavantajlı/kırılgan gruplara yönelik (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, göçmen/mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
 • Belgelemek koşulu ile üreme sağlığı alanındaki eğitim programlarına katımış olmak tercih sebebidir.
 • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Başvuru Koşulları

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • İstanbul ilinde (Sultanbeyli) ikamet veya yakın çevrede ikamet etmeye gönüllü olmak.
 • Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak.
 • “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde