Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Adecco - Hizmet Aracısı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Hizmet Aracısı' arayışımız bulunmaktadır.

 • Merkezdeki Sosyal Hizmet Uzmanı gözetiminde ve denetiminde çalışır.
 • Merkezde verilen hizmetlere ihtiyacı olan kişileri saptamak amacıyla Merkezin hizmet sunduğu bölge/alan içerisinde saha ziyaretleri yapar
 • Merkezde yürütülen farkındalık eğitimleri ve etkinlikler hakkında saha ve hane ziyaretleri sırasında bilgilendirme yapar,
 • Saha ve hane ziyaretleri sırasında, önceden belirlenmiş, başta toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın güçlenmesi olmak üzere sosyal hizmet ve sosyal koruma konularında temel düzeyde bilgilendirme yapar,
 • Saha ve hane ziyaretleri sırasında gözlemlediği ihtiyaç sahiplerinin Merkeze erişimine destek sağlar ve Merkezde çalışan ilgili meslek elemanlarına yönlendirme yapar
 • Farkındalık eğitimlerine ve etkinliklere davet etmek için yararlanıcılar ile iletişim kurar,
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkezdeki amirine raporlar
 • Merkeze gelen yabancı uyruklu yararlanıcıları karşılar ve ilgili birime yönlendirir ,
 • Gerektiğinde Merkez çalışanları ve yararlanıcılar arasında tercümanlık yapar,
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur; ve gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun davranır ,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • En az B1 düzeyinde Arapça biliyor olmak (Türkçe bilmek tercih sebebidir),
 • Bireysel görüşme, grup çalışması ve toplumla çalışma gibi mesleki becerilere yatkın olmak,
 • Kırılgan gruplarla (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
 • Sığınmacı, göçmen ve mültecilerle çalışmış olmak (Tercih sebebidir),
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk
 • Ankara’ da çalışmaya uygun olmak
 • Her türlü fiziki koşulda çalışma ve seyahat engeli olmamak,
 • Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 • Microsoft Office programlarını biliyor olmak (tercih sebebidir)
 • B sınıfı ehliyeti olmak (Tercih sebebidir).

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde