Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Adecco - İş Ve Meslek Danışmanı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'İş ve Meslek Danışmanı' arayışımız bulunmaktadır.

 • Ekonomik güçlenme konusunda kendisini geliştirmek isteyen iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere, iş kurmak isteyen kadın ve erkeklere güçlenme eğitimleri dahil bu çerçevede danışmanlık hizmeti verir
 • İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinler ile iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapmak, ev eksenli çalışarak ürün geliştirenlerin ürünlerini satma ortamlarına ulaşmalarını sağlar
 • Yararlanıcıların kendilerini geliştirmelerine, meslek ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları konusunda ürünlerini satabilmelerine, iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olur
 • İş danışmanlığı kapsamında Merkeze başvuran ve iş arayan işsizleri Türkçe dil becerileri dahil olmak üzere, güçlenme eğitimlerine ve merkezde yapılan diğer çalışmalara yönlendirir, bu çalışmalardan sonra, piyasada ihtiyaç bulunan Türkçe dil ve meslek kurslarına yönlendirme, sertifikasyon sonrası iş arama, iş bulma ve işi sürdürebilmek için danışmanlık verme, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimleri düzenler
 • İl ve ilçe düzeyinde yerel yönetimler, özel sektör ya da STK’lar tarafından açılan meslek edindirme kurslarına yönlendirmek üzere yararlanıcılara danışmanlık hizmeti verir
 • İŞKUR, Meslek Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mesleki Eğitim Merkezleri ve işveren örgütleri ile yakın işbirliği çalışır ve iletişim içerisinde olur.
 • Kariyer danışmanlığı için yararlanıcıların niteliklerini ve deneyimlerini kaydeder, açık iş ilanları ile uygun olanların eşleştirir ve istihdam edilebilirlikleri için çalışma yürütür. İlgili kişilere (yararlanıcılara) Merkez Sosyal Hizmet Uzmanı ve Proje Asistanı ile birlikte danışmanlık ve takip edilmesini sağlar
 • Proje uygulaması konusunda zamanında iletişim ve koordinasyona yardımcı olur
 • Ev eksenli çalışarak ürünleri üreten kadınların ürünlerini geliştirmeleri için yönlendirmelerde bulunmak,satmak isteyenler için pazar oluşturma çalışmaları yapmak, AVM’lerle standlar vb ortamlarla ilişkilendirilmesini sağlar
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak taraflarla paylaşır
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik, güvenlik ilkelerine uygun davranır.
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir. Mekezde görev yapan diğer meslek elemanlarıyla koordineli olarak hizmet sunumunu gerçekleştirir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Lisans derecesine sahip olmak (Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden, mezun olmak tercih sebebidir)
 • Söz konusu alanda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak
 • STK’larla , özel sektörle ,yerel yönetimlerle iletişim içerisinde olmak,
 • Kırılgan gruplarla (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb )çalışma deneyimine sahip olmak
 • Göç alanında çalışmış olmak (tercihen)
 • kariyer danışmanı, iş geliştirme uzmanı ya da benzer pozisyonlarda deneyim sahibi olmak
 • Arapça bilmek (tercihen)
 • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen
 • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi
 • Takım çalışmasına yatkın,

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde