İlan Detay

Adecco - Merkez Koordinatörü

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Merkez Koordinatörü' arayışımız bulunmaktadır.

● Şanlıurfa ilinde (Hayati Harrani Mahallesinde) yürütülecek olan mülteci kadın ve gençlere yönelik merkezin amaçlandığı şekilde hizmetleri sunması, tasarlanan faaliyetleri, hedefleri ve amaçları esas alarak, merkezin ihtiyaca uygun şekilde yürütülmesin sağlamak,

● Proje kapsamında ilgili rehberleri, planları, tabloları, sunumları raporları ve diğer gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak ve güncellemek,

● Projenin uygulanmasına ilişkin geri bildirimlerde ve raporlamalarda bulunmak, projenin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek,

● Projenin ilerleyişine etkisi olan/muhtemel etkisi olabilecek hususları, riskleri ve darboğazları öngörmek, tanımlamak ve riskleri azaltan önleyici ve düzeltici faaliyetleri önermek,

● Merkezin idari işlerinin yürütülmesini sağlamak,

Proje dahilinde gerekli toplantı, eğitim ve çalıştay çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak,

● Projenin uygulanması için gerekli iş akış süreçlerinin standart işletim prosedürlerine uygun olmasını sağlamak,

● Proje kapsamında paydaş ve saha ziyaretleri yapmak ve yapılan ziyaretlere yönelik gerekli organizasyon, raporlama ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmek,

● Proje faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve dokümantasyonun fiziki ve dijital olarak tutulmasını sağlamak, gerekli arşivleme ve dosyalama sistemini oluşturmak,

● Projenin izleme, değerlendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli bilgi, belge ve dokümanların hazırlanmasını sağlamak,

● Raporlama ihtiyaçlarının karşılanması bakımından izleme sistemlerine gerekli verilerin sağlanması için ilgili taraflardan verilerin toplanmasını ve konsolide edilmesini sağlamak,

● Proje kapsamında görev alan hizmet sunucuları, uluslararası kuruluş ve kurum ile işbirliği ve koordinasyon halinde olmak ve projenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli yönlendirmeleri yapmak,

 • Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Yönelik zorunlu eğitimlere katılır ve CSİÖ konusunda bilgi sahibidir.
 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını destekler ve teşvik eder.
 • Krizden etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik Politikasını destekler ve politika gereği, göçmen ve mülteciler tarafından geri bildirim mekanizmalarının güvenli bir şekilde kullanımını teşvik eder.
 • Bu kapsamda ortaya çıkacak diğer görevleri yürütmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Merkez Koordinatörü pozisyonu için en az 2 yıl benzer işlerde tecrübe sahibi olmak,
 • 4 yıllık İdari ve İktisadi, Ekonomi, Bilişim Teknolojiler, Mühendislik, Yabancı Dil Fakülteleri ya da üniversitelerin uygun bölümlerinden mezunu olmak,
 • İyi derecede İngilizce konuşmak ve yazmak tercih sebebidir (ilave Arapça bilgisi tercih sebebidir),
 • Microsoft Office programlarına hâkim olmak,
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak.

Başvuru Koşulları

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Şanlıurfa ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.
 • Hayati Harrani Mahallesinde yer alacak olan merkezde çalışmaya istekli olmak.
 • Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak. İl içinde seyahat etmeye uygun olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en az 3 sene tecil ettirmiş olmak.
 • “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde