İlan Detay

Adecco - Proje Asistanı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Proje Asistanı' arayışımız bulunmaktadır.

 • Merkezin İdari Sorumlusu görevini yürütür
 • Proje faaliyetleri hakkında sürekli olarak bilgi toplar, kaydeder ve uygun şekilde belgelenmesini sağlar.
 • Durum ve ilerleme raporlarını, tabloları ve rutin yazışma taslaklarını hazırlar.
 • Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimler, toplantılar , görüşmeler vb aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gereken lojistik ve içeriksel hazırlıkları yapar,
 • Projenin eğilimleri ve hedefindeki müdahaleleri ölçmek ve analiz etmek için gerekli olan verinin, standartların ve göstergelerin uygun şekilde toplanmasını, izlenmesini ve kullanılmasını üstlenir.
 • Alınan eğitimlere dayanarak Sosyal Hizmet Uzmanının (SHU) ile koordineli olarak Ankara'daki haklara, hizmetlere, yardımlara ve yönlendirme kurumlarına erişim konusunda kişilere doğru ve güncel bilgiler sunar.
 • Yararlanıcılara danışmanlık ve takip sağlar.
 • İlgili kurum yetkililerinin kontrolünde haftalık/aylık çalışma planlarını, ilerleme raporlarını, bütçeyi, finansal raporları ve harcamaları gözden geçirerek projeleri değerlendirmek için uygun fiziksel izleme yoluyla proje sonuçlarının uygulanmasını ve performansını gözden geçirir. Bu, belirli izleme ve değerlendirme konuları için saha ziyaretlerini içerebilir.
 • Proje uygulaması sürecinde aktivitelerin zamanında ve programa uygun biçimde koordine edilmesine yardımcı olur.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır
 • Alan çalışması esnasında hizmet alan yararlanıcıların ve proje ekibinin sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.
 • İlgili kurum yetkilileri tarafından uygun görülen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İdari ve iktisadi bilimler ya da sosyal Bilimler alanında (Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, İşletme, Uluslararası Hukuk, İletişim, vb.) en az lisans diplomasına sahip olmak.
 • En az bir yabancı dil yeterliliğine sahip olmak (tercihen İngilizce, Arapça veya Farsça dillerinde yetkinlik aranmaktadır).
 • İşlerle ilgili en az 1 yıl iş deneyimi sahibi olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • İyi iletişim becerilerine sahip olmak
 • Kırılgan gruplarla çalışma deneyimi (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.). Saha deneyimi olması tercih sebebidir.
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığı olmak
 • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek
 • Arapça (asgari B1 seviyesi ) bilgisi tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde