Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Adecco - Psikolog

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Psikolog' arayışımız bulunmaktadır.

 • Sığınmacıların ve göçmenlerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını, içinde bulundukları toplumsal koşulları göz önünde bulundurarak ve kırılgan grupların ihtiyaçlarına yoğunlaşarak gözlem yapar ve değerlendirmelerde bulunur
 • Günlük, haftalık ve aylık olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik psikososyal hizmetlerin planlanmasına, organize edilmesine sosyal hizmet uzmanı ile birlikte uygulanmasına destek sağlar
 • Acil durum dâhilinde bilgilendirme toplantıları organize eder.
 • Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik psikososyal destek etkinliklerinin planlanması, organize edilmesi ve uygulanmasını sağlar,
 • Etkinliklere katılımının arttırılması için uygun yöntemlerin kullanılmasını amacı ile uygun görsel ve materyal hazırlıklarını yürütür.
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarını düzenli periyotlarla raporlar
 • İlgili kamu kurumlarıyla düzenli iletişim içinde olması için görevlendirildiğinde diğer paydaşlarla görüşmelere iştirak eder
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır
 • Çocuklar için güvenli alan oluşturulmasını sağlar
 • Saha çalışanları (Hizmet Aracıları) ile koordineli bir şekilde çalışma bölgesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilerle iletişim kurar
 • Çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ilkelerine bağlı olması ve yürütülen çalışmaların bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesinin teşvik edilmesini sağlar
 • Hizmet sunumunda, hizmetten yararlananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversite ve Yüksekokulların psikoloji bölümlerinden mezun olmak Psikoloji);
 • Kırılgan gruplarla (göçmen, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma deneyimi olmak
 • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilmek
 • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak;

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde