İlan Detay

Adecco - Psikolog

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Psikolog' arayışımız bulunmaktadır.

 • Kadın Dayanışma Merkezinden yararlanan bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını, profesyonel yöntemlerle izler ve değerlendirmelerde bulunur.
 • Merkezde kalanlarla ilgili bireysel PSS ve grup çalışmalarını organize eder
 • Günlük, haftalık ve aylık olarak yararlanıcılara yönelik psikososyal hizmetlerin planlanmasına, organize edilmesine sosyal hizmet uzmanı ile birlikte uygulanmasına destek sağlar.
 • Yararlanıcılara yönelik grup çalışmaları, psiko-eğitim ve farkındalık etkinlikleri gibi aktivitelerin planlanması, organize edilmesi ve uygulanmasını sağlar,
 • Gerçekleştirilecek grup çalışmalarına katılımının arttırılması için uygun yöntemlerin kullanılması amacı ile görsel ve materyal hazırlıklarını yürütür.
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarını düzenli periyotlarla raporlar.
 • Çalışma alanıyla ilişkili kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, üniversitelerle, özel sektör ve BM kuruluşlarıyla iletişim içerisinde olur ve edindiği bilgileri ekip ile paylaşır.
 • Merkezde kalan kadınların çocukları için güvenli alan oluşturulmasını sağlar, çocuk bakım elemanı ile ortak izleme ve planlamalar yapar.
 • İhtiyaca bağlı olarak zaman zaman gece vardiyalarında çalışması gerekebilir.
 • Çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ilkelerine bağlı olması ve yürütülen çalışmaların bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesinin teşvik edilmesini sağlar.
 • Çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlar ve gerektiğinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütür; bu paydaşların haritalamasını günceller.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten yararlananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
 • Yararlanıcılara yönelik belgelerin kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde işlenmesi ve saklanmasından sorumludur.
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
 • İhtiyaca bağlı olarak zaman zaman gece vardiyalarında çalışması gerekebilir.
 • Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Yönelik zorunlu eğitimlere katılır ve CSİÖ konusunda bilgi sahibidir.
 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını destekler ve teşvik eder.
 • Krizden etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik Politikasını destekler ve politika gereği, göçmen ve mülteciler tarafından geri bildirim mekanizmalarının güvenli bir şekilde kullanımını teşvik eder.
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak bağlı bulunan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu ve bağlı Derneğin belirteceği taraflarla paylaşır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak
 • En az bir yıl psikolog olarak hizmet sunumu deneyimi olmak
 • Dezavantajlı/kırılgan gruplarla (göçmen/mülteci, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma deneyimi olmak
 • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilmek
 • İngilizce, Kürtçe, Farsça veya Arapça dillerinden birini bilmek (tercih sebebi)
 • Ofis programlarına hakim
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • Belgelemek koşulu ile klinik psikoloji alanında eğitim almış olmak tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • İstanbul ilinde (Sultanbeyli) ikamet veya yakın çevrede ikamet etmeye gönüllü olmak.
 • Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde