Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Adecco - Sosyal Çalışmacı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz. 60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz. Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz 34.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri sıralamasında en iyi işverenlerden biri olarak listelenmekten gurur duyuyoruz. Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and Hired.

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Sosyal Çalışmacı' arayışımız bulunmaktadır.

Sosyal hizmet, kişilerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi profesyonel faaliyettir. Sosyal Çalışmacı, çeşitli özel teknikler kullanarak bireylerin problem çözme ve baş etme becerilerini geliştirmelerine ve kaynaklara nasıl ulaşabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Sosyal Çalışmacı, ev ziyaretleri (gerektiğinde) yapmak, proje ile ilgili danışma ve rehberlik ve değerlendirme yapmaktan sorumludur. Bu, dosyalama ve veri yönetimiyle ilgili işlevleri de içerebilir.
• İlgili kişilerin zamanında tespit edilmesini ve gelişmiş hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak için yöneticileri, merkezdeki / kurumdaki / proje ekibindeki (mobil veya uzak ayarlar dahil) diğer profesyonel personel ve diğer ilgili kuruluşlarla (kamu kurumları, STK'lar vb. ) yakın ilişki kurar.
• Merkez koordinatörü/proje koordinatörü gözetiminde, sosyal destek, eğitim, öğretim ve hizmet sunumunda mevcut Standart Operasyon Prosedürlerine uygun olarak çalışır.
• Mültecilerin kendi kendilerine yeterli olmalarına yardımcı olmak için çalışır.
• Merkezdeki / uzak veya mobil ekip / kurumdaki diğer personel ile tam işbirliği içinde çalışır.
• Mültecilere hakları, mevcut hizmetleri ve ihtiyaç duyabilecekleri diğer konularda bilgi ve danışmanlık sağlar.
• Mültecileri gerekli hizmetlere ve destek mekanizmalarına yönlendirir.
• Mülteciler için güçlendirici bir ortam sağlar. Mültecilerin sorunlarını güvenli bir şekilde çözmeleri için ihtiyaç duydukları yasal sistem, araç ve kurumları kullanmalarına yardımcı olmak için tutum ve davranış geliştirme faaliyetlerini yürütür.
• Mültecilerin konser ve organizasyonda hareket etme becerilerini geliştirmelerini destekler.
• Sosyal entegrasyon faaliyetlerini yürütür. Önyargıları kıracak etkinlikler düzenleyerek bilgilendirme ortamları hazırlar ve mültecilerin toplumla bütünleşmesine yardımcı olmak için ortak etkinlikler düzenler.
• Mültecilerin katılımcı davranışlar geliştirmelerini destekler. Mültecilerin merkezdeki faaliyetlerin belirlenmesinde aktif rol oynamalarına olanak sağlayacak bir ortam hazırlar.
• Merkez personeli ile birlikte yararlanıcılara yönelik sosyal faaliyetler (piknik, sinema, tiyatro, kültürel etkinlikler vb. )
• Mültecilerin işte, okulda veya diğer ortamlardaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur.
• Ev ziyaretleri (gerektiğinde) yapar ve veri toplamayı destekler.
• Proje illerinde yerel proje etkinlikleri (toplantılar, çalıştaylar, eğitimler gibi) ve gerektiğinde ve gerekli kapasite varsa eğitimler düzenler.
• Bunu yapmak için eğitilmişse, koruma ve kadına yönelik şiddet vakalarını yönetir.
• SÇP'lerin izin verdiği ve gerektirdiği durumlarda mültecilere eşlik eden görevler üstlenebilir.
• İlgili kurumun ve kuruluşların kanun, mevzuat ve yönetmeliklerine bağlı çalışır.
• Bireysel ve kurumsal düzeyde psikososyal destek ve çocuk gelişimi müdahalelerini üstlenir.
• Bireysel ve kurumsal düzeyde cinsel ve kadına yönelik şiddet mağdurlarına psikososyal destek, kurumsal psikososyal destek müdahaleleri, çocuk gelişimi müdahalelerini üstlenir.
• Sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, sosyoloji veya eşdeğeri üniversite diploması.Kadın-erkek fırsat eşitliği, korunmaya yönelik mevcut destek mekanizmaları konusunda bilgi ve farkındalık önemli bir nitelik olarak değerlendirilmektedir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

​ Sosyal bilimler alanında (Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi) en az lisans diplomasına sahip olmak.
• Ulusal düzeyde en az 2 yıl mesleki deneyim; uluslararası deneyim tercih sebebidir.
• Akıcı Türkçe yazma, konuşma ve okuma; Arapça, Farsça ve İngilizce bilmek tercih sebebidir.
• Microsoft Office, Windows tabanlı programları kullanabilen
• İletişim ve danışmanlık becerilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi olan.
• Üst düzey sosyal ve sözel becerisi olan .
• Vardiyalı çalışabilecek ve gece vardiyasında çalışabilecek olan.

''Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2020 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.