İlan Detay

Adecco - Sosyal Hizmet Uzmanı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Sosyal Hizmet Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.

 • Merkezde çalışan ekip üyeleriyle tam bir işbirliğinde çalışır.
 • İhtiyaç analizi çalışmaları yapar. Hizmet Aracısının hizmetlerini ve aktivitelerini süpervize eder.
 • Engelli, kadın, yaşlı, genç, ergen, çocuk ve göçmen gibi risk altındaki grupların merkezde gerçekleştirilen güçlenme çalışmalarına katılımını sağlar ve ihtiyaçlarına uygun hizmetlere erişimine yardımcı olur.
 • Yararlanıcıları ve toplumu güçlendirme çalışmalarını yürütür. Yararlanıcıların güvenli bir biçimde sorunlarını çözebilmelerini sağlamak üzere yasal sistemlerden, olanaklardan, kurumlardan yararlanabilmeleri için tutum ve davranış kazandırma çalışmaları yapar. Birlikte davranma, örgütlenme becerilerini geliştirmelerine destek olur.
 • Toplumla bütünleşme çalışmaları yapar. Mültecilerin yaşadığı toplumla uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak üzere karşılıklı önyargılardan sıyrılma çalışmaları yaparak bilgilendirme ve paylaşım ortamları hazırlar ve ortak aktiviteler düzenler.
 • Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına toplumun katılımını sağlamaya yönelik çalışmaları yürütür.
 • Ekip arkadaşları ile birlikte yararlanıcılar için sosyal aktiviteler düzenler.
 • Yararlanıcıların iş, okul ya da diğer ilişkilerinde var olan sorunların çözümü konusunda rol alır. Gerektiğinde söz konusu kurumlar ya da diğer kamu kurumları, STK, yerel yönetimler , üniversiteler ile ilişki/iletişime geçer. Yararlanıcıları gerekli hallerde yönlendirme ile kurumlarla ilişkilendirir.
 • Mülteci hakları konusunda çalışmalarını ve gözlemlediklerini yasal boşlukların doldurulması için alan deneyimlerini yetkililere aktarır.
 • Mültecilerin psikososyal sorunlarını belirler ve 2017/6 Başbakanlık Genelgesi ve Geçici Koruma Yönetmeliği gibi yararlanıcılara özel yasal düzenlemelerde tanımlanan hizmetlere erişimi sağlamak için bireysel güçlendirme ve toplumsal güçlendirme çalışmalarını yapar.
 • Tıbbi/psikiyatrik sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlar, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.
 • İhmal ve/veya istismar ile aile içi şiddet olgularına yönelik sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.
 • Sağlık hizmeti alan bireylerin ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirler ve uygular.
 • Sosyal sağlık sorunlarını önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkez Koordinatörüne raporlar
 • Gönüllülük esasına dayanan çalışmaları koordine eder.
 • Risk altındaki grupların sosyal destek programlarına erişimi sağlar.
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır
 • Hizmet sunumunda, hizmetten yararlananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir .

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden mezun olmak,
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma ve Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
 • Toplumsal cinsiyet konusunda teknik bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
 • Güçlenme konusunda var olan destek mekanizmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ilave eğitim almış olmak (Tercih Sebebidir),
 • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek
 • Kırılgan gruplarla (göçmen, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde