Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Adecco - Tercüman

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Tercüman' arayışımız bulunmaktadır.

 • Yararlanıcılarla Merkezde yüz yüze, uzaktan ya da saha ziyaretleri ile katılımcıların ikamet ettikleri yerlerde görüşmelerde tercümanlık yapar, notlar alır ve raporlar.
 • Proje kapsamında oluşturulan tüm basılı ve görsel materyali Arapça-Türkçe diline çevirir.
 • Merkezde gerçekleştirilen koruma, güçlenme ve sağlık alanındaki farkındalık oturumları ve eğitimlerde ardıl tercüme yapar.
 • Merkezden yararlanan kişilerin takibinde meslek elemanlarına destek sağlar.
 • Yararlanıcıların Merkez kayıtları ve işlemlerinde yardımcı olur.
 • Yapılmış çevirilerin doğruluğunu kontrol eder.
 • Proje uygulaması konusunda zamanında iletişim ve koordinasyona yardımcı olur.
 • Alınan eğitimlere dayanarak Ankara'daki haklara, hizmetlere, yardımlara ve yönlendirmelere erişim konusunda kişilere doğru ve güncel bilgiler sunar.
 • Merkeze gelen yararlanıcının karşılanması, kayıt edilmesi, hizmet sunulması ve hizmet sonrası yapılması planlanan uygulamaların yönlendirmesi ve takibinde ebe/hemşireye, sosyal hizmet uzmanına ve psikologa iletişim desteği sağlar.
 • Gerekli hallerde yararlanıcılara eşlik ederek ilgili kamu kurumları tarafından verilen koruma hizmetlerinde tercüme desteği sağlar.
 • Merkez yöneticilerinin verdiği diğer çeviri işlerine destek olur
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak veya belgelendirilmiş Arapça-Türkçe çeviri deneyimine sahip olmak.
 • Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe dillerinde çeviri yapabilmek.
 • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek,
 • Kırılgan gruplarla (göçmen, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,İyi takım çalışması becerileri
 • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk

Başvuru Koşulları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde