İlan Detay

Age Grup - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

İŞ TANIMI

Şirketimizin Hadımköy/Ömerli fabrikasında çalışacak;

 • Bağımsız denetim, yönetim raporlaması için istenen konsolidasyon tablolarının mali veriler
 • doğrultusunda tüm şirketler için detaylıca hazırlanması,
 • Mali belgelerin mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun kayda alınması,
 • Dönemsel Beyannamelerin mevzuata göre düzenlenmesi,
 • Denetim hazırlığına destek olunması,
 • Aylık muhasebe işlemlerinin (Aylık Mizan Kontrolü, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması) yapılması, fiş kontrollerinin yapılması ve dosyalanması,
 • Satış faturaların düzenlenmesi, dosyaların takip ve kontrolünün yapılması,
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması, şirketin mal ve hizmet faturalarının kayıt altına alınması ve dosyalanması,
 • Aysonu yansıtma işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanlara ait tüm harcama ve giderlerin muhasebe kayıtlarının tutulması ve dosyalanması,
 • Bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali konulardaki sorunlarının çözüm sürecinde yönetime gerekli verilerin sağlanması,
 • Gerektiği durumlarda, Vergi daireleri, müşteri, tedarikçilerle ve diğer kamu kurumlarıyla yasal beyanların ve mutabakatların sağlanmasına ilişkin iletişimin kurulması,
 • Tedarikçi Sözleşmelerinin mali açıdan uygunluğunun kontrolüne, lisans ruhsat vb. işlemlerin takibine destek verilmesi,
 • Grup şirketlerinin yasal işlemlerinin takip sürecinde yönetime destek verilmesi,
 • Hesapların gerek kendi içinde, gerekse çalışılan kurumlarla (banka, alıcı, satıcı) mutabakatının yapılması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

GENEL NİTELİKLER

 • Tercihen üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 5 yıl tecrübeli,
 • Vergi Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik mevzuatını bilen,
 • Tek düzen hesap planına vakıf , mesleki mevzuatı bilen,
 • Ms Office programlarına hakim,
 • E-DEFTER ve E-FATURA işlemleri konusunda bilgisi olan,
 • Analitik yönü kuvvetli ve detaycı,
 • Ekip çalışmasına uygun, dikkatli, sorumluluk sahibi,
 • Sonuç odaklı, detaylara hakim,
 • Tedarikçi ve Müşteri muhasebesi konusunda tecrübeli (Fatura girişi, fatura kesimi, kur değerlemeleri, çek işlemleri, tüm mutabakatlar)
 • KDV1,KDV2,Muhtasar,Damga vergisi, beyannamelerinin hazırlanması,
 • Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyanname hazırlık sürecine destek olunması.