İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
  • Ankara:0216 572 25 25
  • İzmir:0232 441 71 44
  • Antalya:0216 572 25 25
  • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi
Sokak Görünümü
Bu konum için sokak görünümü mevcut değil :(

Airplus İklimlendirme - Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu

İş Açıklaması

* Tüm çalışmalarını işletme kalite politikası, hedefleri ve talimatlarına uygun yapmak

* Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerine uygun olarak yapmak

* Satış sonrası hizmetleri prosedürünü hazırlanması

* Satış sonrası hizmetlerde kullanılacak yazılımın seçimi, geliştirilmesi, uygulanmasının sağlanması

* SSH yazılımı aracılığıyla haftalık ve aylık satış sonrası hizmetleri iş planının çıkarılması ve buna uygun çalışılmasının sağlanması

* Kurulum, devreye alma kontrolleri ve devreye alma için gerekli faaliyetleri planlamak, yönetmek ve diğer bölümlerle koordine içinde çalışmasını sağlamak.

* Cihaz devreye alma planlama ve takibi (müşteriyle görüşme, devreye alışı yapacak personelin talep edilmesi, onay alınması, araç ve gerekli ekipman organizasyonunun yapılması)

* Cihazların bakım onarımıyla ilgili her türlü satın alma ihtiyaçlarını belirlemek ve teminini sağlamak.

* Ürün teslim formlarının müşteriye imzalattırılması, sisteme işlenmesi

* servis@airplus.com.tr adresine gelen e-postaların cevaplanması, servis taleplerinin sisteme dahil edilmesi, servis organizasyonunun yapılması

* Telefon ve e-posta aracılığı ile tmüşterilere teknik destek verilmesi* Yedek parça / sarf malzemesi satışı

* Bakım hizmet anlaşması satışı (senelik anlaşma adedi hedefinin tuttrulması)

* Bakım hizmet anlaşmalarının (periyodik bakım vs.) takibi, müşteri ile tarih-zaman konusunda teyitleşme ve gerekli organizasyonun yapılması

* Bakım hizmet anlaşmasının bitiş tarihinden 1 ay önce Satış Departmanına yenileme talebiyle bilgi verilmesi

*Yeni yetkili servislerin belirlenmesi için araştırma yapılması ve öneride bulunulması* Yetkili servilser ile iletişim, koordinasyon

* Yetkili servilere eğitim verilmesi

* Yetkili servislerin performansının 6 ayda bir ölçülmesi, yönetime rapor verilmesi

* Sorumlu olduğu konuda meydana gelen hata ve uygunsuzluklar ile ilgili geliştirmeye yönelik önerileri oluşturmak ve ilgili üstüne teklif etmek

* Karlılık hedefinin tutturulması

* Kullanılan aletler ile ilgili kalibrasyon faaliyetlerinin periyotlarını belirlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

* Görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak. Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

* Günlük faaliyet raporu hazırlamak ve ilgili üstüne sunmak

* Ay sonunda üstleri tarafından istenen tüm raporları hazırlamak ve sunmak.

* Kendi yetki ve sorumluluğunu, inisiyatifini aşan konularda üstleri ile sürekli iletişim halinde çalışır.

* Yukarıda belirtilen işler dışında üstlerinin vereceği tüm araştırma ve geliştirme işlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

* Sorumlu olduğu operasyonlar bünyesindeki tüm süreçlerin, bilgi güvenliği politikalarına uygun işletiminin sağlanması.

* Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve işletilmesi süreçlerinde Kalite Yönetim Temsilcisine yardımcı olmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Anadolu Yakası Çekmeköy'de bulunan Üretim Tesisimizde istihdam edilmek üzere,

28-45 yaş aralığında;

İleri düzeyde İngilizce konuşma,yazma ve okuma becerise sahip;

Müşteri ve hizmet odaklı yaklaşabilen;

Analitik düşünme becerisine sahip;

Ekip yönetme konusunda başarılı ve deneyim sahibi;

Bay personel alınacaktır.