Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT - Muhasebe Uzmanı Tuzla

İş Açıklaması

Firmamız Mali İşler Biriminde, aşağıdaki niteliklere ve görev tanımına uygun, Muhasebe Uzmanı aranmaktadır.

 • Firmamızın, Yıllık Bütçesi kapsamında, gelir ve giderlerinin kontrolünü ve mali disiplini sağlamak
 • Muhasebe ve Finans biriminin işleyişini, Yasal ve Prosedürel uygulamaları, aylık raporlama ve yönetim bilgilendirme sistemlerini sağlamak ve gerekli önlemleri almak
 • Firmamızın tüm faturalarının takibin yaparak ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak
 • Müşteri ilişkilerinde ortaya çıkan tüm mali ve hukuki konuları takip ederek önlem alınmasını sağlamak
 • Firmamızın muhasebe departmanlarının günlük faaliyetlerini denetleyerek, proje bazlı ve/veya periyodik(aylık, 3 aylık, yıllık) olarak değerlendirmek ve yönetime sunmak
 • Tüm muhasebe işlemlerinin GAAP / Genel Kabul Edilmiş Muhasebe İlkeleri ve diğer mevzuatlara uyumlu olmasını sağlamak
 • Finansal verilerin analizi ve yönetimini, tedarikçilerin, proje ortaklarının ve diğer dış tarafların raporlarını oluşturmak
 • Nakit akış planlarını ve mali tabloları hazırlamak ve uygulama sonuçlarını raporlamak
 • Finansal kayıtların doğru ve eksiksiz tutulması, yapılan tüm mali uygulamaların evrak, belge ve yasal kayıtlara uyulması konusunda disiplin sağlamak
 • Firmalarımızın tüm vergileri ve bordro işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.
 • Farklı lokasyonlarımızdaki faturaların ve değerli evrakların zamanında merkeze gelmesini ve işleme alınmasını disipline etmek
 • Şirketlerimizdeki Muhasebe ve Finans çalışanlarımızın koordinasyonu, iş dağılımlarını, raporlama ve geri bildirimlerini takip etmek
 • Tüm gider kalemlerinin, kurumsal limitler, prosedürel uygulamalar ve alınan kararlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak
 • Satınalma ve dış kaynak kullanımında sözleşme koşulları, ödeme anlaşmaları ve yazılı sözleşme varlıklarına dayanarak yapılmasını sağlamak
 • Beyannamelerin zamanında verilmesi için, ön hazırlıkların ve çalışmaların zamanında, tam ve eksiksiz olmasını sağlamak

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 1. Üniversitelerin İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi gibi ilgili birimlerinden mezun olmak
 2. En az 5 yılı yönetici olmak üzere, 10 yıllık Mali İşler (Muhasebe, Finans, Bütçe, Finansal Denetim…) departmanlarında görev yapmış olmak
 3. Bütçe ve hedeflerle yönetim konusunda deneyimli olmak ve özellikle Gider bütçelerinin disipline edilmesi ve limitler dahilinde çalışılmasında tecrübeli olmak
 4. Finansal raporlamaların analizi, proje bazlı, ürün/hizmet bazlı finansal analizler ve kar zarar hesaplamalarında yetkin bir Yönetim Bilgilendirmesi ve erken uyarı sistemleri kurup işletebilmiş olmak
 5. İletişi becerisi ve takım yönetimi konusunda tecrübeli olmak
 6. Sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak. Mali işler disiplini konusunda bütün birimlerde ve her seviyede uyum sağlayabilecek yetkinlikte olmak
 7. Muhasebe, Finans, İnsan kaynakları ve Bordro yönetiminde, muhasebe paket programları deneyimli olmak
 8. Ofis programlarını kullanabilmek
 9. İstanbul anadolu yakası ve Gebze civarında ikamet etmek