İlan Detay

ALTINAYAR KİMYA - Ön Muhasebe Personeli

İş Açıklaması

 • Ön Muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Cari ve gider ödemelerinin onaylarını kontrol etmek ve muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Fatura, fiş, irsaliye ve diğer evrakların prosedürlere uygun bir şekilde muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Ay sonlarında C/H cari hesap mutabakatlarını yapmak,
 • Gelen iade, fiyat farkı, mal alış ve hizmet faturalarının sisteme işlenmesi süreçlerinde görev almak.
 • Sipariş formları oluşturmak, siparişleri takip etmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • • Telefonla sipariş almak, siparişleri hazırlamak-takip etmek.
  • Gelen tüm irsaliyelerin kontrolü ve siparişlere uygunluğunun denetimi.
  • Telefonlarına cevap vermek, ilgili kişilere yönlendirmek,
  • Gelen giden evrakları takip etmek, dosyalamak.
  • Muhasebe işlemlerini yerine getirmek (fatura,irsaliye vs.)
  • Cari hesap mutabakatları ve ödeme takibini yapmak,
  • Kesilen satış irsaliyelerinin her ay dökümünü almak ve eksik irsaliyelerin kontrolünü sağlamak,
  • Vadesi geçmiş ödeme raporlarını hazırlanmak ve takibini yapmak,