İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
  • Ankara:0216 572 25 25
  • İzmir:0232 441 71 44
  • Antalya:0216 572 25 25
  • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi
Sokak Görünümü
Bu konum için sokak görünümü mevcut değil :(

Anadolu Cam Sanayi - İnsan Kaynakları Uzmanı Aranıyor

İş Açıklaması

· Tüm personelin özlük dosyalarının oluşturulması, hardcopy ve softcopy şeklinde arşivlenmesinin sağlanması ve takibinin yapması,

· Personel izin dosyalarının ve puantajının takibinin yapılması,

· İşe alım süreçlerinin ve personele verilmesi gereken yasal ve diğer eğitimlerin takibinin yapılması,

· Personelle ilgili ve personelden doğan tüm hukuki süreçlerde şirket avukatına gerekli bilgi akışının ve uyumlu çalışma ortamını sağlanması,

· İzin, rapor, işe gelmeme hallerinde durumu belgeleyen evrakların düzenlenmesi,

· Çalışanların çalışma sürelerini belirlenmesi, takip edilmesi, aylık bordroya esas teşkil edecek olan çalışma sürelerine ilişkin bilgileri toplanması,

· İş sağlığı ve güvenliği çerçevesince personelin ve firmanın sorumluluklarının takip edilerek çalışanların ve yetkililerin bilgilendirilmesi

· İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alım süreçlerini izlenmesi, (İlan verme-Aday arama-Değerlendirme-Teklif )

· İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi, eğitim materyallerinin hazırlanmasının sağlanması,

· Çalışanların emeklilik, izin, nakil, işe giriş-çıkış gibi işlemlerinin yürütülmesi,

· Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirleyerek ilgili kişilere bildirimlerin yapılması,

· Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performas değerlendirmelerinin yapılması,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

GENEL NİTELİKLER

İstanbul Anadolu Yakası Pendik ve Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde toptan cam satıcılığı ve işlemeciliği yapan firmamızda çalışmak üzere

· Üniversite veya Yüksekokul mezunu

· İnsan Kaynakları alanında en az 1 yıl deneyimli

· Etkin düzeyde bilgisayar kullanabilmek, MS Office (Word, Excel, Power Point) programlarına hakim,

· İş ve SGK kanunu, mevzuatlarına hakim,

· Tercihen bordro özlük işlerinde tecrübeli,

· Aktif, sağduyulu, çok yönlü düşünebilen,

· Etkin iletişim kurabilen

· Hedef, sonuç odaklı çalışan

· Tercihen Kartal, Pendik bölgesine yakın ikamet eden

İnsan Kaynakları Uzmanı arayışımız mevcuttur.