Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Arda Mühendislik - Finans Sorumlusu

İş Açıklaması

1. İşletmenin kalite ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin talimatlarını, kendi yürüttüğü iş süreçlerinde uygulanmasını sağlamak.

2. 3. şahıslarla şirketimiz arasında bankacılık işlemlerini yapmak.

3. Günlük nakit ödeme ve tahsilat planlarının yapılmasını sağlamak.

4. Finans kurumları ile tüm kredi işlemleri görüşülmesi ve işlemlerin yaptırılmasını sağlamak.

5. Satış ve satın alma süreçlerinde ödeme vadeleri ile ilgili planlama yapılmasını yapmak.

6. Firmanın nakit akış planlarının, bütçelerinin hazırlanmak.

7. Firmanın tüm finansal tablolarını hazırlanmak. 8. Vadesi gelmiş ödemelerin tahsilatını yapmakla yükümlü olmak.

9. Şirket ödemelerinin düzenli takibi ve kontrolünü yapmak.

10. Şirketimizin günlük ve haftalık nakit girişlerini izlemekten, nakit bütçesini yapmaktan, bankalarda oluşan nakitleri yönetmekten, yatırımlar ve şirketin ihtiyacı olan kredilerini yönetmekten sorumlu olmak.

11. 1475 sayılı iş kanununun 13. ve 14. maddelerince işten çıkarılanların ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesini sağlamak.

12. Şirket kasasını tutmaya ve yönetmeye, Yönetimin direktifleri doğrultusunda para almaya, para vermeye, çek ve senet tahsil etmeye, çek ve senet düzenlemeye yetkili olmak.

13. Verilen direktifler doğrultusunda bankalarla işletme arasındaki ilişkileri kurmaya tam yetkili ve sorumlu olmak.

14. İşletmeye giren ve işletmeden çıkan paraların takibinden, süresi gelmiş alacakların takip ve tahsil edilmesinden ve borçların ödenmesinden sorumlu olmak.

15. Günlük kasa raporlarını düzenli olarak Mali İşler Müdürü’ne sunmak..

16. Bankalardan her ayın sonu itibarıyla hesap ekstrelerini alarak muhasebeye göndermek.

17. Tedarikçi ödemeleri zamanında yapmak,

18. Ödemelerin cezaya girmemesini sağlamak.

19. Tüm finansal konuları incelemek ve yönlendirmek.

20. Tüm personel maaşlarının koordineli ödenmesini sağlamak.

21. İş avansı talep eden personele uygunluk onayından sonra işlemlerini gerçekleştirmek. 22. Personel maaş banka talimatlarını hazırlamak, onaylatmak ve fax ile göndermekle sorumlu olmak. 23. Maaş ödeme listesini kontrol etmek.

24. Şantiye para taleplerini hazırlayarak, Yönetim onayını aldıktan sonra işlemleri gerçekleştirmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

MESLEKİ YETKİNLİKLER

Üniversite mezunu olmak,

MS Office programlarını bilmek,

Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,

Görev ve sorumluluk bilincine sahip olmak,

Sözlü ve yazılı anlatım becerisine sahip olmak,

İletişimde kuvvetli olmak,

Dosyalama ve arşivleme bilgisi,

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar bilgisi,

Vergi mevzuatı,

Banka işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

TEMEL DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER

İş yeri çalışma prosedürlerini benimsemek.

Şahıs kişilerle iletişimlerde finansal veri, bilgi ve evrak gizliliğini önemsemek.

Konuşma üslubu, görgü ve nezaket kurallarına dikkat etmek.

Yönetime ve bir üst amirine zamanında ve doğru bilgi aktarmak.

İşini ciddiye almak.

Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.

Kişilerle diyaloglarda yapıcı, ciddi ve mesafeli olmak.