İlan Detay

Ates Group - Dijital Pazarlama Medya Uzmanı

İş Açıklaması

Ates Group Türkiye
Şirketimize ait markalarımızındijitalpazarlamastratejilerinioluşturabilecek, sorumluluk sahibi ve yüksek motivasyonlu“Dijital Pazarlama ve SosyalMedyaUzmanı"arıyoruz.

 • E-Mail Marketing, Sem, Seo, Smosüreçlerininyürütülmesinisağlamak
 • Farklıkanallarüzerindendijitalpazarlamakampanyalarınıoluşturmak, takip ve analizetmek.
 • Yeni kurulum ve devamedenkampanyaları optimize etmek, (Google AdWords, Facebook, Twitter, Instagram)
 • Analitikaraçlarıkullanarak gerekli takipleri, kullanıcıdavranışları, dönüşümüarttıracakçalışmalarauygunstratejilergeliştirmek
 • Kullanıcılarınsosyalmedyadavranışlarınıtakipederekdüzenliraporlamak, yorumlamak buna uygunplanlarıbelirlemek
 • Kampanyadönemlerindedijitalmedyaplanlamasıoluşturarak, planlamanıntakibiniyapacak ve gerekli meteryallerikoordineliplanlayamak
 • Startup sürecinde olan e-ticaret iş modeli için seokurallarınauygunolarakbaşlık, açıklama ve kategoriiçeriklerinintamamlanması, görsellerinboyutlandırılması ve internet sitesineyüklenmesigibisüreçlerinekiplekoordineliyapmak
 • Marketing odaklıdüşünerekhedef ve stratejilerdoğrultusundabütçeleme, remarketing ve retargeting süreçlerininyürütülmesinisağlamak

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Minimum Meslek Yüksek Okulu, tercihenÜniversitemezunu,
 • Minimum 5 yılDijitalAjanstecrübesi olan,
 • Sosyalmedyastratejisioluşturma, reklamyönetimikonusundadeneyimli
 • Dijitalortamdakipaylaşımlarıhazırlayabilecekseviyedekreatifözellikli, Adobe Photoshop , Illustrator, Indesign vs. programlarahakim,
 • youtube, Google+ vb. tümsosyalmedyakanallarına hakim ve trendleritakipeden,
 • Her platform için haftalık veya aylıkiçerikplanlarıoluşturarakdüzenlipaylaşımiçeriğisunacak,
 • Tercihen emailing, Google Adwords, SEO konusundadeneyimli,
 • Mevcut siteleritakipedipgüncellemeleryapabilecek,
 • Türkçeye ve İngilizce hakim, editoryal yetenekleri olan, özgüniçeriküretebilen,
 • SosyalMedyaüzerindengelebileceksorularahızlı bir şekildedönüşyapacak yada ilgili kişilereiletecebilecek,
 • Sosyal Medyada takipçisayısınıarttıracakçözümlerüretebilecek,
 • Pazarlama ve içerikiçerisindekibağıkurabilecekbakışaçısınasahip
 • Sunumyapmabecerisi, sonuçodaklı, çözüm, analiz ve raporlamayeteneği olan
 • E-ticaretiçerikkonusundaseokurallarınauygunstrateji ve çalışma yapabilecek
 • Stratejileridoğrultusundaözgüniçeriküretebilen
 • Enerjisi yüksek ve yenilikleryaratabilecek
 • Gelişimeaçık, dünyayı ve trendleriyakındantakip edebilecek
 • Kocaeli-İzmit'te ikameteden.