İlan Detay

Başdaş Market - Muhasebe Müdürü

İş Açıklaması

 • Muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata ilgili kanunlar ve şirket prosedürlerine uygun bir şekilde yapılması ve raporlanması,
 • Aylık ve yıllık verilmesi gereken beyannamelerin hazırlanması, KDV1-KDV2-Muhtasar-Damga V.-B Formları-Geçici ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin kontrol ve denetimi,
 • Sabit Kıymet, Kur Değerlemeleri ve KDV çalışmalarının yapılması,
 • Muh sgk onay süreci,
 • Vergi Dairesi ve tüm resmi kurumlar ile olan süreçlerin takibi,
 • Yönetime sunulacak raporlar için mizan kontrolü ve raporlanması,
 • E-fatura ve E-defter işlem, kontrol ve onay süreçlerinin takibi,
 • Şirket e-arşiv uygulama geçişi organizasyon sorumluluğu,
 • Evrak ve belgelerin düzenli bir biçimde dosyalanmasının kontrolü,
 • Banka, cari, stok, sabit kıymet ve diğer bilanço kalemlerinin sürekli izlenmesi,
 • Muhasebe, vergi ve diğer denetim süreçlerinde veri temini,
 • Tedarikçi firma ilişkileri, mutabakat süreçleri,
 • Kendisine bağlı ekibin iş planı, hedef ve performanslarının yönetilmesi,
 • Tam Tasdik Hizmeti alınan kurum ile uyum içinde çalışılması,
 • Muhasebe departmanı kapsamında yürütülen projelerin planlanması ve IT departmanı ile koordineli süreç yönetimi

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, istatistik ve ilgili bölümlerinden mezun,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip,
 • Muhasebe ve Mali işlerde en az 10 yıl deneyimli,
 • MS Office ve çok iyi derecede Netsis kullanabilen,
 • Vergi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV konularında deneyimli,
 • Maliyet Muhasebesi, envanter ve yılsonu işlemlerine hakim,