İlan Detay

Cihan Beton//CİHAN GRUP - Satın Alma Sorumlusu

İş Açıklaması

  • Potansiyel tedarikçiler ile iletişim kurulması, yapılacak değerlendirmeler sonucunda onaylı tedarikçi portföyünün oluşturulması,
  • Tedarikçiler ile iç müşteriler arasındaki iletişimin/koordinasyonun sağlanması ve geliştirilmesi,
  • Satınalma taleplerinin karşılanması, bu bağlamda uygun tedarikçilerden teklifler alınması, bunlarla pazarlık/müzakere süreçlerinin yürütülmesi, sipariş verilmesi, verilen siparişlerin takibininin/organizasyonunun yapılması, ürün ve hizmetlerin doğru, istenilen kalitede, eksiksiz ve zamanında tedarik edilmesinin sağlanması,
  • Tüm sözleşme ve teminat süreçlerinin yürütülmesi,
  • Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaların kontrol edilmesi ve akabinde mali işler departmanına iletilmesi,
  • Tedarikçi ödemelerinin Şirket mali işler departmanı ile birlikte planlanması,
  • Periyodik tedarikçi performans değerlendirme çalışmalarının yapılması suretiyle tedarikçi portföyünün ve çalışma koşullarının güncel tutulması,
  • Alternatif tedarikçi geliştirme ve fiyat iyileştirme çalışmalarının yapılması,
  • Yürütülen faaliyetlerin sisteme girişlerinin yapılması, faaliyetlerin Şirket kalite prosedürleri ve süreçlerine uygun olarak dokümante edilmesi/arşivlenmesi,
  • Departmandan talep edilen raporların zamanında ve eksiksiz hazırlanması ve sunulması,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

MİCRO VE LOGO KULLANABİLEN

EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN

YOĞUN İŞ SÜRECİNE AYAK UYDURABİLECEK ÇALIŞMA ARKADAŞI