Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Cronoc Yazılım - Genel Koordinatör

İş Açıklaması

İzmir'de yer alan kurumumuzda görev almak üzere aşağıdaki özellik ve yetkinliklere sahip '' GENEL KOORDİNATÖR '' arayışımız bulunmaktadır.

İŞİN TANIMI:

 • İlgili bölümler ile işbirliği yaparak, yönetim uyumunun temin edilmesine ve yönetim etkinliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Faaliyet konuları ile ilgili kurum genelinde iç danışman olarak uzmanlık hizmetleri sunmak.
 • Kurum misyon, vizyon, kültür ve değerlerinin kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını, benimsenmesini ve yönetsel kararların kurumsal değerler doğrultusunda alınmasını sağlamak.
 • Kurum genelinde birimler arası iş ilişkilerinin etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.
 • Yürüttüğü faaliyetler ile ilgili plan ve stratejiler yapmak, onaylatmak ve uygulanmasını sağlamak, faaliyet performansını takip etmek ve görevli olduğu alanlarda iş sonuçlarından sorumlu olmak.
 • Sorumlu olduğu faaliyet alanlarındaki ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri geliştirmek, yönetmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara karşı kurumu temsil etmek.
 • Sorumlu olduğu faaliyet konuları ile ilgili sektörel ve yasal mevzuatı takip etmek, kurum için oluşabilecek risk ve fırsatları belirlemek, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak.
 • Toplantılara katılmak, gereğini yerine getirmek ve sonuçlarını izlemek, astlarını bilgilendirmek.
 • Düşey ve yatay haberleşmede bütünselliği sağlamak.
 • Sorunların çözümünde edinilen bilgi ve tecrübeleri kaydetmek ve yeniden kullanılmalarına olanak sağlayacak sınıflama düzenini tesis etmek.

BİRİM YÖNETİMİ:

 • Biriminde yürütülmekte olan tüm faaliyetleri koordine etmek, kendisine bağlı çalışanları arasındaki iş ilişkilerini bağlantılı, düzenli, dengeli ve şeffaf kılmak; personelin göreve devamını, performansını, davranış ve hareketlerini kontrol etmek ve denetlemek, işyeri disiplinini sağlamak
 • Yıllık programlarda birimi için belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için, alt plan ve programlar, çalışma takvimleri hazırlamak, astlarına açıklamak.
 • Sorumluluğu altında yürütülen her çeşit çalışmanın zamanında tamamlanması ve kalitesi üzerinde hassasiyetle durmak.
 • Birime gelen ve çıkan belgeler, kaşe, baskılı kağıt vb. kullanımında gizlilik ve emniyeti sağlamak.
 • Yıllık izinleri iş ve eğitim planlamasına, personelin isteğine uygun olarak programlamak.
 • Bağlı çalışanlarının performansını ve motivasyonunu artırmak üzere eğitmek, yetiştirmek ve yönlendirmek; ekip çalışmasını, işbirliğini teşvik etmek.
 • Kurumsal yapının geliştirilmesi çalışmalarında etkin rol almak ve bağlı çalışanlarına 7 kurumsal yönetim konusunda liderlik etmek.
 • Görevi kapsamındaki hizmetlerin kurum standartları ve prosedürleri çerçevesinde düzenli gerçekleştirilmesini sağlamak ve takip etmek.
 • Pozisyonun görev alanında, iş güvenliği ve sağlığı ile çevre koruma da dâhil olmak üzere sektörel kural ve yasal mevzuatın etkin yürütülmesinden sorumlu olmak, uygulamaları titizlikle gözetmek ve tüm düzenleyici ve önleyici çalışmaların yapılmasını sağlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversite mezunu,
 • En az 10 yıllık tecrübe,
 • Yönetici vasfı yüksek,
 • İnsanlar ile kolay iletişim kurabiliyor olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve lider özelliği taşımak,
 • İşletme kültürünü benimseyebilecek ve benimsetebilecek yapıda olmak,
 • Stres altında dikkatli çalışabilmek ve karar verebilmek.