Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Cronoc Yazılım - Yazılım Uzmanı (Yazılımcı)

İş Açıklaması

İzmir'de yer alan kurumumuzda görev almak üzere aşağıdaki özellik ve yetkinliklere sahip '' YAZILIM UZMANI '' arayışımız bulunmaktadır.

İŞİN TANIMI:

 • Bilgisayar kullanıcılarının sistem ile ilgili problemlerini çözmek ve onlara gerekli eğitimi vermek.
 • Bilgisayar arızalarını çözmek
 • Bilgisayarda kullanılan yazılım uygulamalarında meydana gelen problemleri çözmek.
 • Firma için yazılan programın geliştirilmesini yapmak
 • Bilgisayar sistemleri araştırma geliştirme yapmak.
 • Sistemde Virüs kontrolü yapmak.
 • Sisteme ait bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi.
 • Kalite Yönetim Sistemini uygulamak.
 • Belirlenen BGYS VE KYS politikaları ve hedefleri doğrultusunda takip etmekle yükümlü olduğu dokümanları doldurmak ve muhafaza etmek.
 • BGYS VE KYS yönetim sisteminin planlandığı ve dokümante edildiği gibi uygulanması için gereken çalışmaları yapmak.
 • BGYS VE KYS sisteminin istediği davranışları BGYS VE KYS politikası, talimatlar, disiplin yönetmeliği, iş akdi hükümleri, gizlilik beyanları, varlık üstlenme tutanakları çerçevesinde yerine getirmek.
 • Kurumun bilgisayar ağının alt yapısını güncellemek ve geliştirmek ve geliştirmek
 • İnternet ve erişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek
 • Belge yönetim sistemi ve kurumsal teknoloji planlamasını kurmak ve işletmek
 • Kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak ve buna ilişkin standartları takip etmek
 • Bilgi sistemleri sürekliliğine ve felaket kurtarımın ilişkin çalışma yapmak veya yaptırmak ( bununla ilgili aylık periyotlarla tatbikat planlarını oluşturmak ve mevcut oluşturulan senaryoların kayıt altına alınıp dosyalanmasını sağlamak )
 • Personelin iletişim imkanlarının sürekliliğini sağlamak
 • Diğer departmanların kullandığı cihaz ve programlarla ilgili kendi sorumluluk alanı ve ilgili değerlendirmenin yapılması, gerekli desteğin verilmesi ve uygulamaların denetlenmesi
 • Konusuyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirmek
 • Teknik malzemelerin alımında malzemelerin şartnamelerin hazırlanması ve alınan malzemelerin uygunluğunun kontrolünün yapılması
 • Şirketin temsil edildiği web sosyal medya olatformlarının doğru ve kesintisiz çalışması, geliştirilmesi ve güncelliğinin takip edilmesi
 • Sunucu, depolama ünütesi, aktif cihazlar, firewall, modem vb. bilişim donanımlarının ve bunlar üzerinde çalışan işletim sistemi ve benzeri yazılımların teminini ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla şirket ve kuruluş işleyiş şartlarının esas ve usullerin belirlenip bunların takibi ve çalışmasının sağlanması
 • Firma tarafından yapılacak ticari anlaşmalar neticesi geliştirilmesine karar verilen yazılım projelerinde, tasarım, mobil aplikasyonları dahil kod yazımı ve yazılan kodların testinin yapılarak devreye alınması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • PHP ve MYSQL yazılım dil bilgisine sahip olmak,
 • Hosting yönetimi bilgisi olan,
 • Teknolojik araçları kullanmaya yatkın ve istekli olma
 • Motivasyonu yüksek
 • Yoğun stres altına çalışabilen
 • Dijital ve teknolojik ortamda anlaşılır ve açık iletişim kurma
 • Dijital ve teknolojik veriler arasında neden sonuç ilişkisi kurma kabiliyeti
 • İnsiyatif kullanabilme yetkiliğinde olma
 • Gelişen teknolojilerle ilgili kendini geliştirebilme
 • Esneklik ve değişime açıklık
 • Şirket iç ve dış iletişimde planlama ve organize olma konusunda yetkinlik
 • Sektörde kullanılan yazılım dilleri konusunda sektörde aktif analiz yapabilecek yeterlilikte olması.