İlan Detay

Derman&Maksima Grup Tekstil - İnsan Kaynakları

İş Açıklaması

*Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
* Bordro ve özlük işleri konusunda en az 2-3 yıl deneyimli,
* Bordro, PDKS, Özlük İşleri, 4857 sayılı ve 5510 sayılı kanunları hakkında bilgi sahibi,
* İş analizlerini gerçekleştirmek, görev tanımlarını hazırlamak,
• Personel dosyasında bulunması gereken dokümanların eksiksiz olmasını sağlamak,
• Performans Yönetimi, Seçme ve Yerleştirme, Kariyer planlama, Özlük İşlemleri, Bordrolama, Eğitim Analizi, Yetenek Yönetimi vb. fonksiyonlarını aktif olarak yürütmek,
* Şirket politika, prosedür, İş Etiği Kodu ve İş Kanunu çerçevesinde tüm disiplin süreçlerinin uygulanması ve takibini yapmak,
* Çalışan / yönetici ara değerlendirme ve çıkış görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak,
* Gerekli durumlarda ihtar ve uyarı prosedürlerini uygulamak,
* İŞKUR ile ilgili süreçleri yürütmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İş kanunu hakkında geniş bir bilgiye sahip olan,

Genel muhasebe konusunda tecrubeli olan,

Microsoft Office programlarını aktif olarak kullanabilmek,

SGK mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

Araştırmacı, sonuç odaklı ve dinamik bir kimliğe sahip olmak,

Hem öğrenmeye hem de gelişmeye açık olmak,

İşe alım süreçlerinin nasıl ilerlediğini bilmek,

Bildirge ve belge düzenleyebilmek,

Eğitim verebilmek ve sunum yapabilmek,Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek