İlan Detay

Dikkaya Grup - Kalite Mühendisi

İş Açıklaması

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Kalite-Test faaliyetleri ile ilgili tüm faaliyetlerde bulunmak.

• Hedef ve politikalarını uygulamak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

• Eksik talimatların tespiti ve tamamlanması ,

• Aylık yönetim sistemi verilerini analiz ederek raporlanması,

• Eğitim talimatların hazırlanması,

• TSE belgelerinin takibi, raporlarının hazırlanması, tip testlerinin tekrarlanması.

• Müşteri denetim birimlerin test süreçlerinde yer almak.

• Düzeltici faaliyetlerini gerçekleştirmek ve takibini sağlama,

• Kalite Yönetim sistemi sürecinde kalite faaliyetlerinin geliştirilmesi için. gerekli durumlarda bizzat görev alarak, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak diğer birimlerle koordineli çalışmak.

• Laboratuvar çalışmalarını kontrol etmek.

• Bünyesinde uygulanacak kontrol yöntemlerini tespit etmek/ettirmek, geliştirmek/geliştirilmesini sağlamak.

• Kalite güvenirliliğini sağlamak üzere hammadde girişinden, ürün çıkışına kadar yapılması gereken tüm kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak.

• Risk faaliyetlerine katılmak ve hataları oluşmadan önlemek için çalışmalar yapmak.

• Kalite hatalarının erken tespiti, düzeltilmesi, önlenmesi ve bu suretle kalite maliyetlerinin asgaride tutulmasını sağlamak için yöntemler geliştirmek.

• Elde edilen kalite sonuçlarını düzenli olarak üst yönetime ve ilgili bölümlere rapor etmek.

• Kalite konusunda bölümler arası iletişimi sağlamak üzere, kalite toplantılarını organize ederek, sorunları görüşmek ve düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak.

• Kalibrasyon planı hazırlayarak ayrıl kontrolün sağlanması. Ölçme / test / kontrol ekipmanlarının kalibrasyonlarını / doğrulamalarını zamanında ve etkin olarak yapmak / yaptırmak.

• Yeni ürün planlamasında kalite ile ilgili faaliyetleri takip ederek öngörülen zaman içinde gerçekleşmesini sağlamak.

• Müşteri şikayetlerini sonuçlandırmak. Müşteriden gelen şikayetlerle ilgili analiz ve çözüm faaliyetlerini yönlendirmek. Şikayetlerle ilgili kayıtları tutmak / tutturmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

ARANAN NİTELİKLER

• Üniversitelerin, Makine veya Endüstri Müh. bölümlerinden mezun olmak,

• Alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

• ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, CE-PED, CE-MID, CE-CPR çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak

• Tercihen İngilizce bilgisine sahip.

• Bilgisayar ve MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen.