Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Doğan Conta Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Muhasebe ve Finans Sorumlusu

İş Açıklaması

1. Genel Müdür tarafından verilen görevleri ve Genel Muhasebe ile ilgili işlemlerin mevzuata, muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirmek,

2. Finansal durumu analiz etmek ve raporlamak,

3. Vergilerin zamanında ve doğru bir şekilde ödenmesini sağlamak,

4. Şirketin gelir ve giderlerini kontrol etmek,

5. Personel maaş bordrolarını oluşturmak,

6. Bilançolar, kâr ve zarar tabloları, gelir tahminleri, bütçeler ve nakit akışı tabloları dahil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen tüm mali raporları oluşturmak,

7. Ay sonu, çeyrek sonu ve yıl sonu kapanış süreçlerini yönetmek,

8. Muhasebe yönetmeliği ve vergi mevzuatında meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak,

9. Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi,

10. Tüm evrakların muhasebe programına girilmesi,

11. Cari Hesap Takip ve Mutabakatlarını yapmak,

12. Banka hesaplarını takip etmek.

13. Portföy ve tahsil çekleri ile portföy ve tahsil senetlerinin mutabakatını sağlamak.

14. Girdilerin birim fiyatlarını fatura bazında kontrol etmek ve SARF formlarına işlemek.

15. Her ayın 20sinde bir önceki ayın muhasebe kayıt işlemlerini tamamlamak ve mali müşavirin onayına sunmaya hazırlamak.

16. Her ay personel maaş bordrolarının muhasebe kayıtlarını yapmak.

17. Muhasebedeki her türlü kaydı doküman (hardcopy) olarak dosyalamak ve arşivlemek.

18. Muhasebe kayıtlarını 15 günde bir yedeklemek.

19. Resmi defterleri yazdırmak.

20. Stok ve cari kartları sistemde güncelleştirmek.

21. Ayrıca Genel Müdür’ün kendisine vereceği benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

22. Şirket bilgileri gizliliğini korumak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

1. Bu pozisyonda en az 2 yıllık bilgi ve deneyime sahip olmak,

2. Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

3. Bilgisayar konusunda (muhasebe programları, office) tecrübeli olan.

4. Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.

5. İş disiplini yüksek,dikkatli ve titiz çalışabilen.

6. İnsan ilişkilerinde iyi ve takım çalışmasına yatkın.

7. Muhasebe ve finans ilkeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,

8.Güvenilir olmak,

9. B Sınıfı Ehliyet Sahibi