İlan Detay

Döksan Döküm - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

Muhasebe evraklarının usulüne uygun olarak tutulması, takibinin yapılması ve arşivletilmesi,

Tüm banka işlemlerinin (çek, senet, teminat mektubu, havale, eft, kredi, vb.) talimatını hazırlama, takip etme ve LOGO TİGER sistemine kaydettirme,

Günlük kasa işlemlerinin kayıtlarının tutulması ve raporlanması,

Ödeme ve tahsilat planları hazırlanarak takibinin yapılması,

Ay sonu işlemlerinin yapılması için çalışmaların gerçekleştirilmesi,

Yönetimin istediği muhasebe/finans raporlarının hazırlanması,

Yasal süreleri içerisinde resmî bildirim ve beyanlarının yapılmasını sağlamak,

Üretim, satın alma, kalite, planlama departmanlarıyla sürekli irtibat halinde çalışarak maliyet analizlerinin yapılmasını sağlamak; ürün karlılık analiz raporlarını hazırlatmak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Genel Muhasebe kayıtlarının yapılması,

Resmi kurum yazışmalarının yapılması,

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi, BA/BS, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi,

KDV iade dosyalarının hazırlanmasıyla, mahsup ve iadelerinin yapılması,

E-fatura ve E-defter uygulamalarının takibinin yapılması,

Mizan ve mali tablolarının kontrolünü yapabilen,

Finansal yönetim raporlarını hazırlayabilen,

Tercihen SMMM Belgesine sahip,

SGK mevzuatına hakim,

MS Office programlarını iyi kullanabilen,

Tercihen LOGO TİGER programı konusunda bilgi sahibi muhasebe uzmanı aramaktayız.