İlan Detay

Dost Cam - Üretim Müdürü

İş Açıklaması

 • Üretim hedeflerini oluşturup belirlenen kalite, istenilen zaman ve miktarda gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Günlük üretim programına yönelik ilgili aksiyonları almak
 • Üretim Sürekliliğini sağlamak ve düzenli şekilde raporlarının sunulması,
 • Makine ve teçhizatta meydana gelen arızaların giderilmesi işlerini planlayabilen, personelin dağılımını yapan ve denetleyebilen
 • Kendisine bağlı personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilen ve gerektiğinde eğitim verebilen
 • Üretim faaliyetleri ve malzemeler ile ilgili yenilikleri takip etmek, uygun olanları uygulamaya almak için gerekli çalışmaları yapmak
 • Üretimdeki atıl, boş kapasiteyi (insan, makine) sürekli gözlem altında tutmak ve üretimin verimliliğini arttırarak üretim maliyetinin düşmesini sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Üretim çalışanlarının sevk ve idaresini sağlamak
 • Yalın üretim teknikleri ile üretimde kalite iyileştirme, proses geliştirme, maliyet azaltma, verimlilik artırıcı çalışmalarda aktif rol almak
 • Uygun üretim ve depolama yöntemlerini belirlemek,
 • Üretim verilerini analiz etmek ve yönetim birimlerine stratejik önerilerde bulunmak,
 • Makine ve operatör verimliliğini sağlamak için bitmiş ürünlerin kalitesini kontrol ettirmek,
 • Yeni çalışanların yeteneklerini değerlendirmek ve onları fabrika prosedürleri konusunda eğitmek,
 • Personelle iletişim kurmak ve fabrika hedeflerine ulaşmak için onları motive etmek

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyimli,
 • Cam sektöründe çalışmış ve temper makinasını bilen
 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş,
 • Üretim ekibinin yönetilmesi alanında sorumluluk alabilecek
 • Üretim planı doğrultusunda üretim çalışmalarını organize edebilecek.
 • Üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında yaratıcı kabiliyete sahip.
 • İletişim gücü yüksek, takım çalışmasına yatkın ve ilişki yönetiminde başarılı,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Analiz etme, karar verme, problem çözme ve koordine etme becerisine sahip
 • İş ve zaman yönetimini sağlayabilmek,

Not: Sadece Cam sektöründe üretim müdürlüğü yada fabrika müdürlüğü deneyimi bulunan adaylar değerlendirilecektir.