İlan Detay

ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN.TİC.A.Ş - Kalite Yönetim Mühendisi

İş Açıklaması

 • Entegre Yönetim Sistemlerinin, şirket tüm birimlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.
 • Firmanın sahip olduğu belgelerin sürekliliğinin sağlamak adına gerekli çalışmaları yapmak ve güncelliğini takip etmek.
 • Kalite yönetim sistemleri; doküman işlemleri, denetim, DÖF yönetmek, modüllerle ilgili altyapı çalışmalarını yürütmek, doküman kontrollerini yapmak, modüllerle ilgili birimlerin taleplerine destek vermek.
 • 2. ve 3. Taraf denetim hazırlığı yapmak, denetimler sırasında raporlanan uygunsuzluklar ile ilgili aksiyon ve DÖF’leri yönetmek, etkinliğini takip etmek.
 • Firmanın belirlenen kalite yönetim stratejileri doğrultusunda; kurum içi prosedürleri, yönetmelikleri, talimatları, formları vb. dokümanları Üst Yöneticisi bilgisi dâhilinde oluşturmak ve bunların şirket bünyesine paylaşılmasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin belgelendirme ve gözetim denetimleri adına gerekli çalışmaları organize etmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminde meydana gelebilecek zayıf noktaları tespit etmek, bu durumlar için düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri organize etmek ve bu tedbirlerin devamlılığını sağlamak adına ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Kalite politikasının tüm personeller tarafından benimsenmesi ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek, politika gerekliliklerine uyulmasını sağlamak,
 • Kurumun beklentileri doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileşmesini sağlayabilmek için gerekli araştırmaları yapmak ve sisteme adaptasyonunu sağlamak,
 • Kurum içerisinde aktif olarak yürütülen, yazılı olan veya olmayan tüm süreçleri analiz etmek ve dokümantasyonunu sağlamak,
 • Her bir departman için Süreç Haritalarını oluşturarak süreç performans kriterlerini tespit etmek ve belirlenen periyotlar doğrultusunda performans ölçümlerini (veri analizlerini) ilgili departmanlar ile gerçekleştirerek Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında görüşülmek üzere Üst Yöneticisi ’ne rapor olarak sunmak,
 • Kurum içerisindeki tüm iş süreçlerinin, ERP ve iç kaynaklı yazılım çözümleri ile dijitalleşmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve kurumsal hafızaya alınmasını sağlamak adına ERP birimi ve Yazılım ve Proje Geliştirme birimi ile koordineli çalışmak,
 • “Sürekli İyileştirme” hedefiyle mevcut tüm süreçlerin rutin bir şekilde detaylı analiz edilerek verim artışında sürekliliği sağlamak adına aksiyon almak,
 • Üretilen ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin ÜTS’ye kayıt edilmesini ve takip edilmesini gerçekleştirmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ bölümlerinden mezun,
 • Kalite yönetim sistemleri konusunda tecrübeli,
 • Daha önce ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluş, sistem yönetim çalışmalarında görev almış,
 • Kalite belgelendirme süreçlerinde bulunmuş,
 • Sistem kurabilecek ve yürütülmesini sağlayacak,
 • Analitik düşünme, planlama ve organizasyon yeteneği güçlü,
 • Giriş ve çıkış kalite kontrol süreçlerini yönetebilecek,
 • Proseste kalite iyileştirme çalışmaları yapabilecek,
 • Ekibini yönlendirmede yetkin,
 • Süreç Geliştirme Metodolojilerine hakim ve Süreç Analizi, Süreç Modelleme konularında tecrübeli,
 • Raporlama ve sunum teknikleri konusunda deneyimli,
 • Kalite yönetim sistemleri ve süreç yönetimi konusunda deneyimli,
 • CE belgelendirme kapsamında yapılması gereken teknik dosya, risk yönetimi, temel gereklilikler, klinik değerlendirme, performans, güvenlik, stabilite dökümanlarını İngilizce olarak oluşturma,
 • ISO13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemlerine uygun olarak yapılması gereken prosedür, form, talimat oluşturma ve takibi,
 • MS Office programlarını çok iyi bilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İngilizce bilen,
 • Sorumluluk sahibi ve iş takip yeteneği gelişmiş.
 • CE Belgelendirme konusunda bilgi sahibi,
 • TSE Süreçlerine Hakim,
 • İletişim becerisi kuvvetli
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan,
 • Analiz yapma ve raporlama kabiliyeti, analitik ve metodik düşünme yeteneği yüksek,
 • Avrupa yakasında ( Tercihen Zeytinburnu – Maltepe Mahallesi )’ne tek vasıta ile ulaşım sağlayabilecek,