Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Faveo Danışmanlık - Bütçe ve Mali Analiz Uzmanı

İş Açıklaması

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz endüstriyel ekipman alanında faaliyet gösteren firmamız için 'BÜTÇE VE MALİ ANALİZ UZMANI' pozisyonunda arayışımız bulunmaktadır.

Görevin Gerektirdiği Sorumluluklar:

Muhasebe kayıtlarının doğru,eksiksiz zamanında ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak

- Muhasebe ve finans konularında resmi rapor ve belgeleri düzenlemek. (Örneğin bilanço-kar/zarar,mizan)

- Süreç hedef tablosunda yer alan süreç hedef göstergelerini takip etmek, kontrol etmek.

- Aylık, üç aylık, altı aylık mali analizleri yapmak ve yönetime sunmak.

- Dönemsel ve Yılsonu mali tabloları hazırlamak.

- Maliyet Muhasebesi sürecinin ERP sistemi üzerinde yürütmek, Üretim maliyetlerinin tespiti ve kontrol işlemlerini yürütmek ve raporlamak

- Sistem üzerinde Dönem sonu Maliyet ve Karlılık Kapanışlarını yapmak

- Yönetimsel raporları hazırlanmak ve sunmak

- Bütçe Takvimini yayınlamak ve Bütçe Hazırlık sürecini yürütmek

- Bütçe verilerini konsolide etmek ve raporlamak, verilerin gerçekleşmelerini izlemek ve raporlamak

- Masraf Yerleri / Birim Bazında Gider Gerçekleşmelerini izlemek, sapmalar için aksiyonlar almak ve raporlama.

- Bölgelere göre satış, gelir ve gider izleme ve raporlamalarını yapmak

- Hedeflerin gerçekleşmesini izlemek ve raporlamak

- Bütçe, Gider Kontrol, Yönetim Raporlamasına ait alt süreçler ile ilgili diğer yan konular ve işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak

- Satış, Üretim, Satınalma ve Gider Bütçelerinin kontrol raporlarını oluşturmak / oluşturulmasını sağlamak

- Proforma Gelir Tablosu ve Bilanço raporlarını oluşturmak/oluşturulmasını sağlamak

- Birim veya Bölge Bazında Satış ve Karlılık Raporlarını oluşturmak / oluşturulmasını sağlamak

- Dağıtım Kanalı, Müşteri, Ürün Bazında Satış ve Karlılık Raporları oluşturmak / oluşturulmasını sağlamak

- Planlanan ve Gerçekleşen Maliyetlendirme Raporları oluşturmak / oluşturulmasını sağlamak

- İç Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak.

- İç denetim sonuçlarının yönetime raporlanması ve düzeltici / önleyici faaliyetler için aksiyonlar almak ve takip etmek.

- P&L raporlarını hazırlamak.

- Aylık maliyet analizlerini gözden geçirerek ürün kar zarar tablolarını hazırlamak.

- Aylık satınalma maliyetlerini analiz ederek satınalma operasyon kar zarar tablolarını hazırlamak.

- Ay kapama işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.

- Mali Yönetim Raporlarını düzenli hazırlamak ve analizlerini yapmak.

- Sap sistemi üzerinde tüm FI, CO ana verilerinin yaratmak ve kontrolü yapmak, sistemi güncel tutmak.

- Firmanın stok raporlarını oluşturmak, hedefler dahilinde yönetimine ortak olmak ve sayımları organize etmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • En az 5 yıl Anonim şirket tecrübesi,
 • Üniversitelerin İİBF bölümlerinden mezun olmak,
 • Tüm muhasebe evraklarını tanımak,
 • Tek düzen hesap planına hakim olmak ,
 • Office programlarına ileri derecede hakim olmak ,
 • SAP programı CO modülü kullanımında en az 5 yıl deneyimli olmak,
 • Seyahat edebilmek,
 • Ehliyet sahibi olmak,
 • Yoğun çalışma temposu ve takım çalışmasına ayak uydurabilmek,
 • Satıcı ve müşteri ilişkilerinde temsil ve iletişim yeteneği sahip olmak,
 • Sorumluluk alabilecek, insiyatif kullanabilecek özelliklere sahip olmak,
 • Ek olarak SAP BI-BPC ve BW modüllerinde tecrübe sahibi olmak.