Firma Adı Gizli

Bordro Uzmanı

İstanbul Avrupa

Firma Adı Gizli - Bordro Uzmanı

İş Açıklaması

 • İşe girişte teslim edilmesi gereken özlük evrakları eksiksiz teslim almak,
 • Bordro ve PDKS programlarına hakim
 • Aylık puantaj raporları oluşturmak,aylık maaş ve bordroları hazırlamak,
 • Yıllık, ücretli ve mazeret izin formlarını PDKS sistemine girmek,
 • Tüm tazminat, yıllık izin, mesai, prim, ücret ve yan hakları kanunlar ve şirket yönetmeliklerine uygun şekilde hesaplamak bordrolamak,
 • Personel istirahat raporlarını SGK’ya bildirmek,
 • Muhtasar beyannamede beyan edilecek vergi tutarlarını genel muhasebeye bildirmek,
 • SGK aylık bildirgeleri düzenlemek,
 • İşe giriş ve işten ayrılış işlemlerini düzenlemek
 • Eksik gün bildirimlerini düzenlemek ve beyan etmek
 • Ücret tahakkukunu düzenlemek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

-4857 sayılı İş Kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim,

-Personel,Özlük işlemleri,Bordro,Puantaj,Ücret Tahakkuku konularında en az 3 yıl deneyimli

-SGK,İskur ve diğer tüm resmi kurumlarla ilgili yazışmaları yürütebilecek,

-SGK teşviklerini araştırarak kendi ve şirket gelişimine yön veren,

-NEBİM-V3 programını aktif kullanabilen,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

-PDKS programını aktif olarak kullanabilen,

-İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden.