Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Firma Adı Gizli

Mali İşler Müdürü

İstanbul Anadolu

Firma Adı Gizli - Mali İşler Müdürü

İş Açıklaması

 • Tüm grubun muhasebe işlemlerinin tek düzen hesap planı, vergi usul kanunu, katma değer vergisi kanunu, Türk ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
 • Şirketin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finans faaliyetlerinin tamamını yürütmek, sorumlu olmak
 • Mali tablolar ve raporlar, bütçeler ve tahminler dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumlu olmak, Şirketler mali tablolarının zamanında, tam ve doğru olarak hazırlanmasını sağlamak
 • Şirketin tüm yasal yükümlülükleriyle ilgili faaliyetleri yürütmek, bu kapsamda diğer iş kollarındaki ilgili mali faaliyetleri organize etmek ve eşgüdümünü sağlamak
 • Yönetsel raporlamalar yapmak,
 • Denetçiler ve şirket muhasebe danışmanları ile işbirliği yapmak
 • Muhasebe politika ve prosedürlerini gözden geçirmek, gerekli uyarlamaları yapmak
 • Mali mevzuat ile ilgili değişikliklerin takip etmek ve firma içi mevzuat güncellemelerinden sorumlu olmak
 • Grup muhasebesinin geçirilecek olan iç ve dış denetimlerde temsil etmek
 • Vergi dairesi, tapu, noter vb. resmi kurum ve kuruluşlarda kendisini üst amirleri tarafından tanınan yetkiler çerçevesinde şirketi temsil etmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin işletme, finans, ekonomi ve benzeri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış,
 • Muhasebe, finans, mali tablolar, vergi mevzuatı uygulamaları, raporlama konularında derin bilgiye ve yönetim tecrübesine sahip
 • Alanında en az 10 yıl tecrübeli
 • Genel muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar, Vergi Kanunları (GVK,KVK,VUK) , TTK’na ve Borçlar Hukuku’na hakim
 • Vergi beyannameleri, bütçeleme, planlama ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi
 • Muhasebe ve denetim süreçleri ile finansal analiz ve raporlama konularında etkin
 • Muhasebe sistemi analizi ve geliştirme yetkinliği ve deneyimi olan
 • Değişim, kalite ve performans odaklı, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş
 • Vergi Usûl Kanununa göre E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim
 • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen
 • Analitik becerileri gelişmiş, iletişimi güçlü, enerjisi yüksek ve pozitif yaklaşıma sahip.
 • Anadolu yakasında ikamet eden