Teka

Dayanıklı Tüketim Malları  

www.teka.com.tr/

Teka hakkında:

Mutfaktaki tüm gereksinimleriniz için…
80 yılı aşan ankastre cihaz üretim tecrübesi ile estetik ve teknolojiyi mutfaklarda buluşturan Teka, Alman teknolojisi ile ürettiği ankastre ocak, ankastre fırın ve mikrodalga fırın, davlumbaz, aspiratör, bulaşık makinesi ve buzdolabı ankastre evye, bataryalardan oluşan geniş ürün yelpazesiyle hazır mutfaklar için gereken her türlü donanımı sağlıyor.
Türkiye’de %100 yabancı sermaye ile 1990 yılında faaliyete başlayan Teka, ürün çeşitliliği, estetik ve kalitesi, üstün özellikleri ve uygun fiyatlarıyla yıllardır birçok ülkede olduğu gibi sektörünün en güvenilir ve ayrıcalıklı markalardan biri olmuştur.

Vizyonumuz
Tüketicilerimize, ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, kullanırlarken yaptıklarından haz alacakları, ürün ve hizmetler sunmaktır.
Misyonumuz
Bireysel yaratıcılığın, ekip çalışması ile bütünleştiği sinerjik bir yapı ile, bizi rakiplerimizden üstün kılan farklılıklarımızı koruyarak, ürün ve hizmet kalitemizi tüketicilerimizin, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde sürekli iyileştirmektir.
Kalite politikamız
TEKA Uluslararası’nın bir dünya markası haline gelmesinde kaliteye verdiğimiz değer önemli bir yer arz eder. Kalite, TEKA için standartların, amaçlara ulaşmanın, iç ve dış müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, tüketicilerimizin kullanırlarken, yaptıklarından haz alacakları ürün ve hizmetleri sunmak, içinde yaşadığımız topluma değer katmak, doğal çevreyi gözeterek, korumak ve tüm personelimize beraberce çalışmaktan gurur duyacakları bir aile ortamı sunmaktır.

İşte bu felsefe ile biz kaliteye rakiplerimizden daha farklı bakarız. Sahip olduğumuz tüm iş süreçlerinde bu ilkelerle hareket eder, düşüncelerimize ışık tutarız.

Sahip olduğumuz kalite yönetim sistemi ile güvence altına aldığımız kalite yönetimimizi sürekli iyileştirmeye çabalarız. İnancımız şudur ki; ne zaman ulaştığımız nokta ile yetinmeyi aklımızdan geçirirsek o andan sonra var olamayız. Bu nedenle, tüm iş süreçlerimizde olduğu gibi, çalışanlarımıza sürekli iyileşmeyi, sürekli gelişmeyi var olmanın nedeni olarak görmelerini aşılarız. Bu nedenle, Kalite tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğundadır.

Bu vizyona ulaşmak için;

Bireysel yaratıcılığın, ekip çalışması ile bütünleştiği sinerjik bir yapı ile, bizi rakiplerimizden üstün kılan farklılıklarımızı koruyarak, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeye çabalarız.

Ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimizde; tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmekle kalmayıp, yaptıklarından haz alacakları ürün ve hizmetleri sunarak, yaşamlarının bir çok alanında TEKA ürün ve hizmetlerini tüketmeyi tercih etmelerini sağlayacak şekilde hareket ederiz.

Özellikle üretim süreçlerimizde; işgörenin sağlığı ve iş güvenliği konularında en üst düzey önleyici ve iyileştirici tedbirleri hayata geçiririz. En değerli varlığımız bizi biz yapan insanımızdır.

Doğal çevreden alıp, üzerlerine değer katarak tüketicilerimize ulaştırdığımız tüm kaynakları ve enerjiyi en verimli şekilde kullanırız. İsraf ve aşırı tüketim, üretim süreçlerimizden ayıkladığımız kalitesizliklerdir. Doğaya zarar verebilecek üretim çıktılarını en aza indirecek iyileştirmeleri vakit kaybetmeden hayata geçiririz. Şunu hiç bir zaman unutmayız ki, bugün umarsızca harcayacağımız her türlü doğal kaynak, yarın bizi vizyonumuza giden yoldan saptıracak temel ihtiyaçlar haline gelecektir.
TEKA Uluslararası’nı bir dünya markası yapan, TEKA ürün ve hizmetlerini tercih eden tüm insanlar ile birlikte TEKA ailesidir. Bu aile, dünyanın dört bir köşesine yayılmış TEKA grubu işletmelerinin bünyelerinde faaliyette bulunan tüm çalışanlardan oluşur.

Uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar zorlayıcı ve yıkıcı olduğu günümüzde, rekabette üstünlüğün sırrı, varolanı daha düşük maliyete kopya etmek değil, olmayanı düşünmek, yaratılmamış ürün ve hizmeti sunmaktır. Bunun için de, ne en gelişmiş makineler ne de en hızlı bilgisayarlar tek başlarına yeterli olabilir. Yaratıcı olan insandır.
Uluslararası bir organizasyonun parçası olmayı, ulusal özgünlükle bütünleştirerek, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda İKY süreçlerimizi hayata geçiririz.
Bu çerçevede;
İnsan Kaynakları planlama sürecinde; iş analizi süreçleri ile elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, işletmemiz bünyesinde doğacak işgücü ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederiz.

Personel bulma, seçme ve yerleştirme sürecinde; tüm insanlara fırsat eşitliği tanırız; personelin kişilik, bilgi, yetenek ve becerileri ile tutumları dışında birtakım sübjektif kriterlere yer vermeyiz. İşe yerleştirilen personelimizin verimliliğini, en kısa sürede arttırmak için gerekli ortamı sağlarız.

Eğitim ve geliştirme sürecinde; tüm personelimize, sahip oldukları sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmeleri ve değişen koşullara ve yeniliklere en iyi şekilde uyum sağlayabilmeleri için gerekli eğitim ve geliştirme programları düzenleriz. Bu sürecin etkililiğini arttırmada, tüm yöneticilerimizin astlarını, kendilerini sürekli geliştirme yönünde motive etmeleri çok büyük önem arz etmektedir.

Performans değerleme sürecinde; personelin işe alımından başlayarak bilgi, beceri ve yeteneğin oluşturduğu potansiyelden en çok verimi elde etmeyi, hem işletmemize hem de işgörenimize artı değer katmayı amaç ediniriz. Bu amaç doğrultusunda personelimize onlardan beklediklerimizi ölçülebilir kriterler halinde sunar, başarı değerlendirmesinde objektif yöntemler seçeriz.

Kariyer planlama sürecinde; kariyer basamaklarında yükselme olgusunu, işgörenlerimizin sosyolojik bir ihtiyacı olarak ele alıp, örgütsel kariyer planlaması yapar ve bunu personelimizin kendi kişisel kariyer planlarına uyumlu halde sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Ücretlendirme sürecinde; temel ilkelerimiz, eşit işe eşit ücret, ücret düzeyler arasında dengelilik, açıklık ve şeffaflıktır. Geleneksel kıdem ve statü bazlı ücretlendirmenin yerine performans ve yetkinlik bazlı ücretlendirmeyi tercih ederiz.

Teka İş İlanları

Teka firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!