Ulusoy

Ulaşım

www.ulusoy.com.tr/

Ulusoy İş İlanları

Ulusoy firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!

Ulusoy hakkında:ULUSOY
GRUBU İNSAN KAYNAKLARI

“Biz
, geleceğe doğru attığımız her adımda , Bizi başarıya taşıyan en önemli
Değerin İnsan Kaynağımız olduğunun bilincindeyiz . “Müşterilerimizi, ve onlara sunduğumuz hizmetin her aşamasında memnuniyetlerini
kendimize rehber edinerek ; Faaliyet alanlarımızda liderliğimizi sürdürmek
ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın eksenini oluşturmakta
.Çağdaş teknolojiyi kullanabilen, eğitilmiş, dinamik, takım ruhuna sahip,
yaratıcı , inisiyatif sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, kaliteli
ve mutlu İnsan Kaynağımızla ve bu Kaynağı yöneten aydın lider ve yöneticilerle
çalışmaktan gurur duyuyoruz.Biz biliyoruz ki ;

Grubumuzun gücü, her değişimi en iyi değerlendiren aydın Lider ve Yöneticileri
ile özverili, istekli, yaptıkları işten kıvanç duyan Çalışanlarından kaynaklanıyor.İNSAN
KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

"Ulusoy
Grubu Çalışanı “ olmanın ayrıcalık ve bilincini sürekli geliştirmek İnsan
Kaynakları Politikamızın temel hedefidir.


Bu
doğrultuda Politikamız : “ İnsan Kaynağımızı ; konusunda yetkin, sürekli
gelişimi ilke edinmiş ve değişime açık bireyler arasından seçerek, tüm
çalışanlarımızla birlikte, Kurumumuzda çalışmanın ayrıcalığını yaratan
; ilke, değer ve standartları sürekli yükseltmektir. ”SEÇME
YERLEŞTİRME

Ulusoy
Grubu İşe alım süreçlerinde, adayların her pozisyon için gerekli olan
yetkinliklere sahip olup, olmadıkları ; objektif ve çağdaş yöntemlerle
tespit edilir.


Bu paralelde
oluşturulan prosedürlere göre gazetelerde ve/veya internette (www.ulusoy.com.tr,
www.secretcv.com, ) yayınlanan
ilanlarla birlikte ,Grubumuzda görev almak isteyen herkes, her zaman
bize başvuruda bulunabilir.


Tüm başvurular
titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar
rutin olarak yapılan genel mülakatlara davet edilebilir, ihtiyaç olduğunda
adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.STAJ
OLANAKLARI

Ulusoy
Grubunda ;

Ticaret / Endüstri Meslek Liselerinin ve Üniversitelerin faaliyet alanlarımız
ile ilgili bölüm öğrencilerine staj olanağı sağlanır.


Üniversite,
Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında
öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına,
staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını
izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda,
Ulusoy Holding ve Bağlı Şirketlerimizde görevlendirme fırsatları yaratmak
İnsan Kaynakları Yönetimi olarak misyonumuzdur.ÜCRET
POLİTİKASI

Grubumuzda
ücretler ;
Çalışanlarımızın
performansları, üretilen katma değerdeki ağırlıkları, üstlendikleri
sorumluluklar, yetkinlikleri, liyakatları, ücretlendirme prensiplerimiz,
değişen ekonomik koşullar ve sektörel dengelerin ışığında belirlenir.SOSYAL
OLANAKLAR
Holding
ve Şirketlerinde personel ulaşımı, değişik güzergahlara konulan servislerle
sağlanır. Yemek hizmeti ise, ya anlaşmalı firmalar tarafından verilir
ya da yemek çekleri dağıtılır.

YÜKSELME
OLANAKLARI

Ulusoy
Grubu , Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi ile Çalışanlarımızın
mevcut performanslarının reel olarak ölçümlenmesi ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.


Değerlendirme
ve gelişim sonuçları paralelinde Grup içi Yükselme ve İlerleme koşulları
tanımlanmış olup Çalışanlarımızın kariyer gelişimleri de bu doğrultuda
teşvik edilmektedir.EĞİTİM
PROGRAMLARI
Ulusoy
Grubunda Eğitim çalışmaları 6 ana başlıkta toplanır:


 • İşe
  giriş eğitimleri

 • Terfi
  eğitimleri

 • Görev
  değişikliği eğitimleri

 • Yönetici
  yetiştirme eğitimleri

 • Proje
  eğitimleri

 • Mesleki
  gelişim eğitimleriTüm
eğitim programlarından hedeflenen ; İnsan Kaynağımızı, İşimizin gerektirdiği
çağdaş teknoloji ve bilgi ile donatmak ve “ Ulusoy Grubu Çalışanı Profilini
“ sürekli geliştirmek , bu rotada Grubumuzu, tüm faaliyet alanlarımızda
lider kılmaktır.