İlan Detay

Gage Grup - İç Denetim Uzmanı

İş Açıklaması

Gage Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Armutlu/Kemalpaşa bölgesinde yer alan işyerimizde görevlendirilmek üzere "İÇ DENETİM UZMANI" arayışımız bulunmaktadır.

 • Şirketin risk odaklı iç denetim faaliyetleri çerçevesinde iç denetimde görev almak,
 • Şirket bünyesindeki şirketlerinin finansal, operasyonel ve uygunluk denetimlerini Yıllık/Aylık ve Günlük plan doğrultusunda periyodik olarak planlamak, icra etmek ve raporlar hazırlamak,
 • Yasal mevzuata, işletme içi işleyiş prosedürlerine göre denetimleri gerçekleştirmek,
 • Şirket içi/dışı kanallardan gelen ihbar, şikâyet ve iddialar ile Üst Yönetim’den gelen inceleme taleplerini değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda inceleme ve/veya soruşturma yapmak,
 • Kritik denetim bulgularını raporlamak,
 • Denetim faaliyetlerinde tespit edilen uygunsuzlara ilişkin aksiyonları ve tespit edilen kritik riskler ve buna bağlı bulguların takibini ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.
 • Şirket kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Stok hareketlerinin kontrolü, ürün transferlerinin takibi ve raporlamasını yapmak,
 • Yönetim sorunlarını ve iç kontrol eksikliklerini önleyici/giderici önerileriyle birlikte raporlamak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen SMMM veya CIA belgesine sahip
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Bağımsız denetim firmalarında veya şirketlerin İç Denetim Bölümleri’nde en az 5 yıl görev almış,
 • Finansal ve Operasyonel Denetimler, Vergi ve Uyum Denetimleri alanlarında tecrübeli,
 • Yerel vergi mevzuatları, yasal düzenlemeler, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, mali analiz ve kontrol konularında bilgili,
 • Veri toplama, analiz ve konsolide etme yeteneğine sahip,
 • Detaylara önem veren, sonuç odaklı,
 • Ekip çalışmasında başarılı, hızlı, dinamik, kuvvetli iletişim, müzakere, planlama ve organizasyon becerisi yüksek,
 • Problem çözme, takip, sorgulama yapabilme yeteneğine sahip,
 • Sistematik araştırma yapabilen, analitik düşünebilen, elde edilen sonuçları hızlı ve etkin yorumlayabilen, öğrenmeye açık, detaylar üzerinde çalışmayı seven,
 • MC Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek,
 • Esnek mesai saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,