Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - Elektrik Teknikeri

İş Açıklaması

 • TS EN ISO / IEC 17025 sistemine uyumlu çalışır.
 • Laboratuvarın deneyleri sağlıklı yapabilmesi için gerekli olan akreditasyon ve yeterlilik kriterleri kapsamında kendisinden talep edilen çalışmaları gerçekleştirir.
 • Laboratuvar Yöneticisi’nin kendisine verdiği talimatları uygular.
 • Kendisine dağıtımı yapılan her türlü prosedür ve talimata uygun çalışır.
 • Onaylanan teklifler için ölçüm iş emrine uygun olarak numune alma işlemini gerçekleştirir.
 • Kendisinin sorumluluğuna verilen sarf malzemelerin stok takibini yapar, ihtiyaçları bildirir.
 • Müşteri ile ilişkilerinde, müşteri memnuniyetini sağlamak/korumak gayesine uygun olarak hareket eder.Müşterinin işyeri kurallarına,çalışma talimatlarına uyar.
 • Sorumluluk alanına giren konularla ilgili müşteri şikayetlerini üst yönetime bildirir.
 • Deney esnasında karşılaştığı standart dışı durumları bildirir. Uygun olmayan deney tespiti durumunda kendisinden talep edilen gerekli araştırmaları ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirir.
 • Sorumlu olduğu kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için uygun faaliyetleri yerine getirir.
 • Kendisinden talep edilen veri analizlerini gerçekleştirir.
 • Uygunsuzluk tespit ettiğinde Düzeltici Faaliyet sürecini başlatır.
 • Risk ve fırsatlarla ilgili katkı sağlar.
 • Teknik kayıtları tutar.
 • İç/dış denetimlerde teknik bölümler ile ilgili kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri denetçiye sunar. Kendisinden talep edilen eksikleri giderir. Eğitimini almış olması durumunda iç tetkikçi olarak görev yapar.
 • YGG toplantıları için teknik bilgileri sağlar.
 • Eğitime ihtiyaç duyduğu konuları iletir. Yetkinlik durumuna bağlı olarak, yeni alınan personellerin oryantasyon programlarında tecrübeli personel olarak ilk deneylere gözlemcilik eder.
 • Laboratuvarın ortam şartları ve çevre koşullarına uygun olarak çalışır. Laboratuvar temizliği ve düzeni için azami dikkat gösterir, kendisine bu konuda verilen görevleri yerine getirir.
 • Deney metotlarının geçerli kılma ve doğrulama (validasyon/verifikasyon) sürecine katılım sağlar.
 • Kendisinin sorumluluğuna verilen cihaz ve sarf malzemelerin uygun şekilde muhafazasından sorumludur. Kendisine teslim edilen cihazlara yazılımsal ve donanımsal herhangi bir zarar gelmemesi için gereken önlemleri alır. Cihazları cihaz talimatlarına uygun şekilde kullanır, deney sonuçlarını etkileyecek herhangi bir işlem yapmaz. Aski durumda bilgilendirir. Sorumluluğunda olan cihazların temizlik ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Cihazlar ilgili prosedüre uygun şekilde kullanıma alınıncaya kadar cihazları kullanmaz.
 • Numuneleri, numune alma prosedürüne ve standart çalışma talimatlarına uygun şekilde alır, taşır, muhafaza eder, teslim eder. Numune almaya gitmeden önce Numune Kabul Personeli’nden fiziki numuneleri teslim alır ve sahadan aldığı fiziki numuneleri Numune Kabul Personeli’ne teslim eder. Dijital numuneleri Raporlama Personeli’ne teslim eder.
 • İç ve dış kalite kontrol faaliyetlerine katılır. Laboratuvarlar arası karşılaştırma programlarına katılır. Laboratuvar içi referans standartlarla/malzemelerle ölçüm hazırlığı aşamasındaki kalite kontrol işlemlerini yapar, sonuçları ölçüm formlarına kaydeder.
 • Deney raporlarına eklenmek üzere ölçüm noktalarının şematik gösterimi çizimlerini yapar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar


Ön Lisans Elektrik Teknikeri yada Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Teknik Öğretmenliği bölümü Mezunu

Analitik düşünebilen, dikkatli, iletişimi ve insan ilişkileri kuvvetli.

MS Office Word,Excel ve tercihen autocad programlarını aktif kullanabilen.

B Sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen.

Periyodik muayene konusunda bilgili yada kendisini geliştirmeye açık.