İlan Detay

HALK TV

Muhasebe Müdürü

İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa

HALK TV - Muhasebe Müdürü

İş Açıklaması

 • Tek Düzen Hesap Planına uygun bir şekilde tüm muhasebe kayıtlarının tutulması
 • Aylık/Yıllık KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, BA-BS, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve raporlanması,
 • Amortisman çalışmalarını, kur farkı çalışmalarını, dönem sonu işlemlerini yönetilmesi,
 • Muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak zamanında, tam ve doğru olarak gerçekleştirilmesi,
 • Finansal ve Mali tabloların hazırlanıp, rapor halinde yönetime sunulması,
 • Amortisman hesaplarının ve tablosunun yapılması,
 • Ay sonu ve yılsonu kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Banka kayıtlarının oluşturulması ve mutabakatlarının yapılması, çek-senet işlemlerinin takibinin ve yönetiminin yapılması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme ve benzeri bölümlerinden mezun,
 • Muhasebe alanında en az 5 yıl deneyimli,
 • Tek düzen hesap planına, TTK, Vergi Kanunları ve SGK mevzuatına vakıf ve Yasal mevzuat değişikliklerini yakından takip edebilen
 • Mizan, Bilanço, Gelir tablosu ve diğer mali tabloları hazırlayabilecek,
 • Maliyet muhasebesi konusunda tecrübesi olan,
 • Nakit yönetimi ve nakit akışını sağlayacak,
 • Yönetime raporlama sunumu yapabilecek
 • MS Office uygulamalarına hakim, özellikle çok iyi derecede Excel bilgisi olan,
 • LOGO programında tecrübe sahibi,
 • E-defter, E-fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye gönderimini konusunda tecrübeli
 • İletişim becerileri gelişmiş, detaylara önem gösteren, hızlı çözüm üretebilen, analitik yönü kuvvetli, proaktif ve dinamik,
 • Sürekli öğrenmeye ve araştırmaya meraklı,
 • Gerektiğinde esnek ve uzaktan çalışma sistemine hazır olabilecek
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olan,
 • 35-45 yaş arasında,
 • İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy civarında ikamet eden.