İlan Detay

Hilton Garden Inn

Hgı Safranbolu İnsan Kaynakları Sorumlusu

İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, Karabük, Kastamonu

Hilton Garden Inn - Hgı Safranbolu İnsan Kaynakları Sorumlusu

İş Açıklaması

 • Şirketin boş pozisyon sistemini kullanarak iş alma faaliyetlerini yürütmek
 • İş planlarını desteklemek amacıyla otelin uzun ve kısa vadeli iş gücü ihtiyaçlarını planlamak ve tahmin etmek
 • Bilgilerin doğruluğunu ve ödemelerin zamanında yapılmasını temin etmek suretiyle aylık bordroların çıkartılması
 • Sözleşmeler, mektuplar, personel dosyalarının güncel tutulması ve yasalara uyum gibi bütün İK idaresini gerçekleştirmek
 • Göreve başlatma, iş tecrübesi programları, kariyer fuarları, eğitim malzemeleri, Ekip Üyesi Görüş Anketi gibi düzenli İK faaliyetlerini desteklemek
 • Ekip Üyelerinin sorunlarında bir irtibat noktası olmak
 • İş kanununu, İK politika ve ilkelerini ve eğitim şartlarını takip etmek
 • Eğitim gereksinimlerini belirlemek ve eğitim girişimlerini desteklemek
 • Ekip Üyeleri için sosyal faaliyetler düzenlemek
 • HODlere, Ekip Üyeleri ile ilgili konularda rehber ve destek olmak

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İK veya ilgili bir alanda derece veya diploma
 • Otel/eğlence/satış sektöründe İK ve Bordro deneyimi
 • İyi idare ve iletişim becerileri
 • Bu pozisyon için Türkçe konuşmak zorunludur
 • Microsoft Office uygulamalrını iyi seviyede kullanabilme
 • Kazanan ekibin bir parçası olmaya istekli ve hevesli
 • Soğuk kanlı, verimli ve düzenli
 • Gizliliği koruyarak hassas bilgiler ile çalışabilen
 • Güven ve gizliliğe dayalı bir İK ortamı oluşturan
 • Sıkça müdahaleler ile aynı anda birden fazla işi yapabilme