İlan Detay
Görsel

Hilton International - Hilton Garden Inn Golden Horn - Accounting Clerk

İş Açıklaması

 • Düzenli olarak cari mutabakatların yapılması
 • Aylık kur değerleme işlemlerinin yapılması
 • Toplu ödeme listesi hazırlanması ve ödemelerin firmalara eksiksiz yapıldığının teyit ve kontrolü
 • Muhasebe kayıtlarının tutulmasında kullanılmak üzere mali verilerin elde edilmesi amacıyla hesaplama, kayıt ve doğrulama görevleri
 • Tüm alımların onaylarını ve belgelerini kontrol etmek ve muhasebe kaydını yapmak
 • Firma ödemelerinin talimat ve çeklerini hazırlamak, onaya sunmak ve banka transferlerinin kontrolünü yapmak
 • Otel giderleri ile ilgili tüm belgeleri eksiksiz ve düzenli dosyalamak
 • Tüm bu işlemlerin muhasebe kaydını yapmak ve gerekli belge ve dökümanları düzenli şekilde dosyalamak ve saklamak
 • Bilgilerin doğruluğunu ve ödemelerin zamanında yapılmasını temin etmek suretiyle aylık bordroların çıkartılması
 • Fatura ve çek gibi dokümanların düzenlenmesi ve tanzim edilmesi
 • Günlük genel kasa işlemlerinin kontrolü, dövizli ve yerli para tahsilatlarının bankaya yatırılmasının temini
 • Ticari işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Alınan ve ödenen paralar gibi ticari işlem detaylarının doğrulanması ve kayıt altına alınması
 • ücretlerin, paraların, kayıp ve hasarlı malların maliyetlerinin navlun ücretlerinin, kira bedellerinin ve benzer kalemlerin hesaplanması ve kaydedilmesi
 • Banka kayıtlarının atılması ve mutabakatlarının yapılması

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Tercihen otel konusunda olmak üzere Muhasebe tecrübesine sahip olmak
 • Her işi doğru ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmek
 • Özellikle MS Excel konusunda olmak üzere ilgili bilgisayar bilgisine haiz olmak
 • Dahili ve harici müşteriler ile güçlü iş ilişkileri geliştirmek
 • Müşterilerine iyi hizmet vermekten gurur duymak