Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Hleks Gıda San ve Tic. A.Ş. - Depo Sorumlusu

İş Açıklaması

Patlayan Şeker üretiminde dünya lideri olan şirketimizin Gebze Plastik OSB'de bulunan üretim tesisi için aşağıda belirtilen özellikleri haiz DEPO SORUMLUSU aranmaktadır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve İSG Yönetim Sistemi , yasal mevzuat ve müşteri şartlarına uygun çalışarak üretilen ürünlerin güvenliğini sağlamak,
 • Depo faaliyetlerinin şirket hedeflerine, Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve İSG politikalarına, prosedürlerine, talimatlarına ve bilgisayar sistemine uygun olmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak ve uygulamayı kontrol etmek,
 • Üretimden gelen mamulün depolara teslim alınmasını ve istiflenmesini, müşterilerden gelen veya müşterilere gönderilen her türlü mamul, kasa, palet, girdi ve malzemelerin boşaltılmasını, depolanmasını, yüklenerek çıkışının yapılmasını, sayılmasını ve tüm bu işlere ait kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Üretim, sevkiyat ve malzeme programları, satış, stok, insan gücü vb. durumları göz önüne alarak günlük eylem planını ve görev dağılımını hazırlamak ve uygulamak,
 • Müşterilere gönderilecek mamul, girdi ve malzemelerin düzenli olarak sevkini, keza gelen mamul, girdi ve malzemelerinde aynı şekilde tesellüm ve muhafazasını sağlamak,
 • Gelen mamul, girdi ve malzemelerin sayım fişi, irsaliyeler, faturalar vb. belgelerle ve bilgisayar kayıtları ile uygunluğunu kontrol etmek
 • Müşterilere gönderilecek mamul ve malzemelerin çıkışı için gerekli onayın alınmasını ve çıkış fişi, sevk irsaliyeleri vb. benzeri belgelerle ve bilgisayar kayıtları ile uygunluğunu kontrol etmek
 • Sevkiyat programları doğrultusunda müşterilere / fabrikalara/depolara mamullerin, girdi ve malzemelerin sevkiyatını gerçekleştirmek,
 • Süresi dolmak üzere olan mamulleri belirleyerek bağlı olduğu yöneticisine bilgi vermek,
 • Depodaki her türlü mamul, palet ve kasaların fiili sayımlarını yaptırmak, fiili sayım, bilgisayar kayıtları, zayi, imha, iade, sevkiyat raporları ile ambara girişi veya çıkışı yapılan mamul ve malzemelerle kayıtları karşılaştırmak, var ise farklılıkları saptamak, günlük ve aylık mutabakatları sağlamak, sayım formlarını ilgili yerlere göndermek,
 • Yıl sonunda kurulan heyete katılarak envanter sayım işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Depolarda oluşabilecek arızaları, Teknik Servis Bölümü’ne bildirmek,
 • Depo faaliyetleri ile ilgili raporları düzenlemek

Gerekli Eğitimler : B sınıfı ehliyet (tercihen E ve G), muhasebe, işletme, lojistik, depolama

Bisayar Bilgisi : MS Office, depolama/ambar programları