Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

İNA İNŞAAT - Şantiye Şefi

İş Açıklaması

Luf Maltepe konut projemizde görevlendirilmek üzere şantiye şefi mimar/mühendis arayışımız bulunmaktadır.

 • Yayınlanan mimari, statik, elektrik, mekanik tüm uygulama projelerini uygulama kolaylığı, saha aplikasyonu açısından incelemek, varsa önerileri veya düzeltmeleri paylaşmak.
 • İmalat iş programını teknik ekip ile birlikte hazırlamak.
 • Onaylı iş programı ve onaylı uygulama projelerinin sahada tatbikini sağlamak, alt yükleniciler ile gerekli koordinasyonu yapmak, saha düzenini sağlamak, imalatı planlamak, ihtiyaçları belirlemek, bağlı olduğu üst yönetim ile paylaşmak.
 • Sahada yapılması planlanan imalatın yerindeki tespitini yaparak gerekli raporların düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Sahada gerçekleşmiş imalat durumunun kontrolünü yaparak, tespiti ile ilgili alt yükleniciden gelen günlük/haftalık/aylık raporların kontrol ve onayının yapılması, arşivlenmesi ve ilgili birimler ile paylaşılması.
 • Şantiyede çalışan taşeronların faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek, aksak ve eksiklikleri saptamak, üstüne bilgi vererek gerekli uyarıları yapmak.
 • Taşeron sözleşmelerini inceleyerek saha uygunluğunu sağlamak. Tüm sözleşmelerin sahada uygulanmasını koordine ve kontrol etmek.
 • Uygunsuz taşeron imalatları ile ilgili onaylı formatta düzenleme yaparak taşeron ve ilgili birimler ile paylaşmak.
 • Kat teslimlerinde, ara teslimlerde teknik ekibi de organize ederek ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek ve tamamlatmak.
 • Saha ekipmanlarının aylık bakım, onarım ve kontrollerini yaptırmak.
 • Sahadan gelen tüm talepleri onaylı satınalma talep formu ile birlikte satınalma birimine aktarmak.
 • Belediye, zabıta vs resmi kurumlarla ilişkileri yönetmek, resmi evrakların toplayarak arşivlemek.
 • Sahaya indirilen tüm malzemelerin kalite kontrollerini sağlamak, miktarlarını kontrol ederek, irsaliyelerinin kontrol ve arşivlemesini yapmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm bilgileri, raporları toplamak, gerekli birimlerle paylaşarak arşivlemesini yapmak.
 • Kendisine bağlı alt birimleri koordine ve kontrol etmek.
 • Haftalık ve aylık teknik raporlar ile ilgili teknik birime gerekli aktarımları yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği mezunu,
 • 35 yaş üstü,
 • Üst yapı projelerinde şantiye şefi olarak en az 10 yıl deneyim sahibi,
 • Alt yapı, üst yapı, kaba ve ince işler konusunda tecrübeli,
 • Ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış