İlan Detay

İnovasyon Mali Müşavirlik ve Danışmanlık - Bordrolama Ve Sgk Sorumlusu

İş Açıklaması

Mali Müşavirlik şirketimiz ile sözleşmesi olan müşterilerimizin,

 • SGK İşe giriş, Çıkış İşlemlerinin yasal süreler içerisinde mevzuata uygun yapılması
 • SGK İşyeri dosya açılış ve kapanış işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanlarının aylık bordro ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun şekilde zamanında ve eksiksiz şekilde yapılması
 • Firmalarının SGK ve Personel konularında Resmi Bildirim ve Yazışmaların zamanında yapılması
 • Aylık Muhtasar-SGK bildirgelerinin verilmesi,
 • İşkur çizelgelerinin düzenli olarak verilmesi,
 • Yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izinlerinin takibi,
 • SGK üzerinden İş göremezlik belgelerinin takibinin ve onaylarının yapılması,
 • Personel İcra işlemlerinin takibi ve kesintileri yapmak,
 • İş kazalarının zamanında ve prosedürlere uygun olarak bildirilmesi,
 • Belli Dönemlerde Firmalara SGK Özlük Denetimi yapılması,
 • Bordro ve Muh-SGK Teşvik ve Maaş Kontrollerinin yapılması
 • Yürürlükte Olan SGK ve İş Kur Teşviklerinin Firma Çalışanlarına Uygunluğunun kontrolü.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye ,Ekonomi, İstatistik, Matematik bölümlerinden Lisans veya Yüksek Lisans mezunu
 • Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış.
 • Bordrolama konusunda en az 5 yıl tecrübeli
 • Sistematik, Disiplinli ve İş odaklı çalışma prensibine sahip
 • 4857 ve 5510 Sayılı Sayılı Kanunlara Hakim
 • Tercihen Muhtasar-SGK Yeni Bildirge Sistemine Hakim
 • Tercihen Luca Muhasebe programına hakim
 • Tercihen SGK ve İş Kur Teşviklerine Hakim
 • Microsoft Office programlarını iyi derece bilen,
 • İletişimi ve Diksiyonu iyi
 • Mesleğinde idealist, gelişime açık.