raporlama uzmani için İş İlanları

 
Hepsini Temizle
raporlama uzmani
 • İş AçıklamasıCarrefourSA olarak 10.000’den fazla çalışanımızla 800'den fazla mağazamız, Hipermarket, Süpermarket, Gurme, Mini ve Dükkan formatlarında faaliyet göstererek eksiksiz portföyümüz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. Kocaeli/Gebze’de bulunan CarrefourSA depomuzda tam zamanlı “E-Ticaret Web Depo Sistem Kontrol ve Raporlama Uzmanı” olarak çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz! Görev Tanımı; E-Ticaret Web depo sistemlerinde (Hybris-SAP) sipariş akışının kontrol edilmesi, E-Ticaret Web depoda sistem akışında yaşanan sorunlara müdahale edilmesi ve ilgili IT birimleri ile koordinasyonun sağlanması, E-Ticaret Web depo sistemlerinde ihtiyaç çerçevesinde geliştirme tespitlerinin yapılması ve geliştirmelerin hayata geçirilmesi için ilgili IT birimleri ile koordinasyonun sağlanması, E-Ticaret Web SAP sisteminde depoya gerekli destek ve yönlendirmelerin yapılması, Proje geliştirme taleplerinin test ve sistem entegrasyonlarının tamamlanmasının sağlanması, Sistemsel hareket raporlarının gerekli aksiyonlarının alınması için periyodik olarak üst yöneticilerine sunulması.
  Aranan NiteliklerEn az Ön lisans mezunu, Alanında en az 2 yıl tecrübeli, Tercihen SAP programını bilen, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, Planlama ve organizasyon becerisi güçlü, Müşteri odaklı, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi kuvvetli, Raporlama becerileri gelişmiş, Takım çalışmasına yatkın, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış. CARREFOURSA ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “CarrefourSA Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul” adresinde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Şirketimizde çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özlük, görsel kayıtlar verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; işe giriş sürecinin yürütülmesine dayalı sözleşmesel ilişkisi kapsamında iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi ve görev tanımına uygunluğunuzun araştırılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, engelli çalışan adaylarından ek olarak alınan engellilik/sağlık bilgisi ise sağlık durumunuzun ilgili pozisyona elverişliliğinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Ve 9. maddelerine uygun olarak iş ortaklarımıza, işe alım faaliyetini yürütmemizi sağlayan tedarikçilere, alt işverenlere, bulut sisteminin kullanılması nedeniyle yurt dışına, grup şirketlerimize ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz iş süreçlerinin, çalışma saatlerinin ve özlük dosyasında yer alan belgelerin oluşturulması veya saklanması gibi yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında internet ortamında internet sitelerimiz, iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan çeşitli internet siteleri vasıtasıyla, Türkiye İş Kurumu kanalıyla, tarafınızca iletilen e-postalar, telefon ile veya fiziki ortamda, iş başvuru talebinizin veya ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında toplanmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5/2. Maddesinde düzenlenen (c bendi) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (f bendi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Engelli çalışan adaylarından alınan sağlık verisi ise Kanun’un 6/1. Maddesi kapsamında açık rızanızın temin edilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak Şirket’in yukarıda belirtilen adresine posta yoluyla veya carrefoursa@carrefoursa.hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir. Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
  Aranan Kelimeler: raporlama uzmani, raporlama uzmani iş ilanları

  Sektör: Dayanıklı Tüketim Malları, Gıda, Mağazacılık / Perakendecilik

  Pozisyon: Depo Görevlisi, E-Ticaret Elemanı, Raporlama Sorumlusu

 • Kıdemli Sistem Raporlama Uzmanı

  CVPLUS Search & Selectionİstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa Bugün
  İş AçıklamasıDanışmanlığını üstlendiğimiz bankacılık sektöründeki müşterimiz için "Kıdemli Sistem Raporlama Uzmanı" arayışındayız.
  Aranan NiteliklerEn az 4 yıllık eğitim veren fatültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümleri başta olmak üzere Mühendislik, Matematik, İstatistik, İktisadi İdari Bilimler ve Eğitim Fakültesi bölümlerinden veya 2 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak. Linans mezunları için mezuniyet sonrası en az 4 yıl, ön lisans mezunları içinen az 6 yıl finans ve/veya teknoloji şirketlerinde veya ilgili kurumsal firmaların Bilgi Teknolojileri departmanında çalışmış olmak. Takım lideri olarak idare ve yüklenici arasında proje yönetimini ve koordinasyonu sağlayabilecek olmak. Tercihen bankacılık veya sigortacılık sektöründe deneyime sahip olmak. BI araçları konusunda bilgi sahibi olmak, tercihen Power BI kullanmış olmak. Kurumsal raporlama ve dashboard ve geliştirme konusunda deneyimli olmak. Analitik problem çözme yeteneğine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak. ETL süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak. İleri düzey Oracle SQL bilgisine sahip olmak.
  Aranan Kelimeler: raporlama uzmani, raporlama uzmani iş ilanları

  Sektör: Bilgisayar / BT / Internet, Sigortacılık, Bankacılık / Finans

  Pozisyon: Raporlama Analisti, Raporlama Uzmanı, Raporlama Yöneticisi/Yönetmeni, Sistem Analisti, İş Sistemleri Yöneticisi/Yönetmeni, Kıdemli Sistem Analisti, Kıdemli Sistem Danışmanı, Kıdemli Sistem Yöneticisi/Yönetmeni, Sistem Analizi Takım Lideri

 • Sistem Raporlama Uzmanı

  CVPLUS Search & Selectionİstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa Bugün
  İş AçıklamasıDanışmanlığını üstlendiğimiz bankacılık sektöründeki müşterimiz için "Sistem Raporlama Uzmanı" arayışındayız.
  Aranan NiteliklerEn az 4 yıllık eğitim veren fatültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümleri başta olmak üzere Mühendislik, Matematik, İstatistik, İktisadi İdari Bilimler ve Eğitim Fakültesi bölümlerinden veya 2 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak. Linans mezunları için mezuniyet sonrası en az 2 yıl, ön lisans mezunları içinen az 4 yıl finans ve/veya teknoloji şirketlerinde veya ilgili kurumsal firmaların Bilgi Teknolojileri departmanında çalışmış olmak. BI araçları konusunda bilgi sahibi olmak, tercihen Power BI kullanmış olmak. Kurumsal raporlama ve dashboard ve geliştirme konusunda deneyimli olmak. Analitik problem çözme yeteneğine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak. ETL süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak. En az orta düzey Oracle SQL bilgisine sahip olmak.
  Aranan Kelimeler: raporlama uzmani, raporlama uzmani iş ilanları

  Sektör: Bilgisayar / BT / Internet, Sigortacılık, Bankacılık / Finans

  Pozisyon: Raporlama Analisti, Raporlama Uzmanı, Sistem Analisti, Sistem Geliştirme Analisti, Sistem Geliştirme Uzmanı, Analiz ve Raporlama Uzmanı, Kıdemli Sistem Analisti, Kıdemli Sistem Danışmanı

 • Operasyon Ve Raporlama Uzmanı

  Pançoİstanbul Avrupa 3 Şubat 2023
  İş AçıklamasıPanço Türkiye’de ve uluslararası pazarda bulunan mağazaları ile lider çocuk markası olarak milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. 2023 yılındaki hedefleri ve büyüyen organizasyon yapısıyla birlikte “Operasyon ve Raporlama Uzmanı” olarak görev alacak ekip arkadaşımızı arıyoruz. Mağaza ve online kanallardaki aylık ve haftalık raporların hazırlanıp departman yöneticisine sunulması, Mağaza ve online kanallardaki satış operasyonel işlemlerinin yapılması, Müşteri hizmetlerinden gelen taleplerin karşılanması, Online kanalların sipariş takibinin yapılması ve oluşan sorunlarla ilgili aksiyon alınması. İş başvurunuz kapsamında tarafımıza iletilen kişisel verileriniz Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panço”) tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Veri işleme faaliyetlerimiz ve haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye ve ilgili aydınlatma metinlerine web sayfamızda bulunan Panço Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni ve Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz."
  Aranan NiteliklerÜniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen(Özellikle iyi derecede Excel kullanabilen) Tercihen perakende sektöründe en az 2 yıl iş tecrübesi olan Tercihen Nebim V3 programına hakim İş takibi ve operasyon yönetimi konusunda yetkin Analitik düşünme ve analiz yeteneği yüksek Etkin iletişim becerilerine sahip takım çalışmasına yatkın Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
  Aranan Kelimeler: raporlama uzmani, raporlama uzmani iş ilanları

  Sektör: Mağazacılık / Perakendecilik

  Pozisyon: Operasyon Asistanı, Operasyon Uzmanı

 • Raporlama Uzmanı

  Metal Oto Ticaret Anonim Şirketiİstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa 3 Şubat 2023
  İş Açıklaması2005 yılında bu yana hızla büyüyen ve 2. El Araç Satış noktasında sektörün önde gelen markalarından biri olan Metal 2 bünyesinde görev alacak ‘’Raporlma Uzmanı’’ arayışı içerisindeyiz. İŞ TANIMI; Piyasa analizleri ve fiyat araştırması yaparak, fiyatlama stratejilerine ilişkin raporlama yapmak, 2. el piyasası araç sektördeki gelişmeleri sürekli takip edip güncel bilgilere sahip olmak, Araç kondisyonundaki farklılıkların değerlemelerine ilişkin hızlı hesaplama yapabilmek, İkinci el ihale ve perakende fiyat dinamiklerini güncel tutmak, Şirketin faaliyetleri ve Sorumluluk alanındaki görevler ile ilgili olarak bağlı bulunduğu yöneticisine düzenli bilgilendirme ve raporlama sağlamak,
  Aranan NiteliklerGENEL NİTELİKLER; Üniversitelerin İstatistik, Mühendislik ve Ekonomi gibi bölümlerinden mezun olmak, Otomotiv sektöründe filo operasyon süreçlerinin takibi, süreç analizi, fiyatlandırma gibi konularda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, İleri seviyede Excel bilgisine sahip, İleri seviye raporlama bilgisine sahip, Analitik ve çok yönlü düşünebilen, iletişim yönü güçlü Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış olması, · .
  Aranan Kelimeler: raporlama uzmani, raporlama uzmani iş ilanları

  Sektör: Elektrik ve Elektronik, Ambalaj ve Kağıt, Beyaz Eşya, Bilgisayar / BT / Internet, Cam ve Seramik, Dağıtım, Danışmanlık, Dayanıklı Tüketim Malları, Demir-Çelik, Denizcilik, Deri/Ayakkabı, Dernek ve Vakıf, Dış Ticaret, Eğitim, Eğlence, Endüstri, Faktoring, Gayrimenkul, Gıda, Halkla İlişkiler, Havacılık, Hayvancılık, Hizmet / İşletme Servisi, Holding, Hukuk, İlaç, İmalat, İnşaat, İthalat/İhracat, Kamu, Kimya, Kozmetik, Leasing/Finansal Kiralama, Madencilik, Mağazacılık / Perakendecilik, Mali Denetim-Vergi, Mali Müşavirlik, Medya, Mimarlık, Lojistik, Otelcilik, Otomotiv, Akaryakıt/Petrol ve ürünleri, Reklamcılık, Restorancılık, Sağlık/Hastane, Sanat, Savunma/Güvenlik, Sigortacılık, Sosyal Servisler, Tarım ve Orman Ürünleri / Ziraat, Tekstil, Telekomünikasyon ve Network, Tıbbi Malzeme, Toptancılık, Turizm, Ulaşım, Yapı Malzemeleri, Yatırım / Menkul Değerler, Yayıncılık, Diğer, Yatırım /Menkul D. /Borsacılık, Hızlı Tüketim Malları, Bankacılık / Finans, Fuar ve Organizasyon, Ajans, Pazar / Piyasa Araştırma, Müşteri ilişkileri, Alüminyum, Aydınlatma, Belgelendirme/Marka/Patent, Bioteknik, Mobilya/Dekorasyon, Büro Makineleri, Isıtma/Soğutma/İklimlendirme, Enerji, Gemi/Yat/Tersane, Çevre, Kuyumculuk/Pırlanta, Otomasyon, Makine, Çağrı Merkezi, Matbaacılık/Baskı, Mühendislik, Sivil Toplum Kuruluşu, İnsan Kaynakları, Spor, Kırtasiyecilik, Çimento, Gümrükleme, Mekanik Tesisat, Rehabilitasyon, Network Marketing, Plastik, Barter, E-Ticaret, Optik, Yumurtacılık/Tavukçuluk, Metal Sanayi, Oyuncak, İş Sağlığı ve Güvenliği, Süt ve Süt Ürünleri, Proje ve Taahhüt, Ofis Malzemeleri, Kargo-Kurye, Catering, Tekstil Boya ve Kimyasalları, Su Ürünleri, Açık Hava Reklamcılığı, Tercüme Hizmetleri, Işık,Ses ve Görüntü Sistemleri, Tanıtım Ve Promosyon Ürünleri, Bina ve Tesis Yönetimi, Güvenlik Sistemleri, Güvenlik Hizmetleri, Döküm, Yalıtım, Ödeme Hizmetleri, Motosiklet, Asansör ve Yürüyen Merdivenler, Üretim / Endüstriyel Ürünler, Kıymetli Maden

  Pozisyon: Maliyet Kontrol Sorumlusu, Raporlama Analisti, Raporlama Sorumlusu, Raporlama Uzmanı, Analiz ve Raporlama Uzmanı, Fiyatlandırma Sorumlusu, Fiyatlandırma Uzman Yardımcısı, Fiyatlandırma Uzmanı, Raporlama ve Maliyet Kontrol Sorumlusu, Ürün Fiyatlandırma Şefi

Sayfa:/36

İş Habercisi - raporlama uzmani için İş İlanları 'nı düzenli olarak e-posta adresine gelmesini ister misin?

Yeni işler aramanla eşleştiğinde bunu ilk bilen sen olacaksın! Sana ne sıklıkla e-posta göndermeliyiz?