Ankara, Sivil Toplum Kuruluşu İş İlanları

Hepsini Temizle
Ankara
Sivil Toplum Kuruluşu
 • Ebe Hemşire

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Ebe/Hemşire' arayışımız bulunmaktadır.

  • Mobil hizmet birimi ile Ankara ve ilçelerinde, hazırlanan program ve iş planın çerçevesinde, gönüllük ve talepler çerçevesinde topluma yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS), kadın sağlığı, güzenli annelik, aile planlaması vb eğitimleri verir, kendi alanına ilişkin bireysel destekler sağlar.
  • Merkezde çalışan yönetici ve ekip üyeleri ile tam bir işbirliğinde çalışır.
  • CSÜS ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) başta olmak üzere, halkın sağlık eğitimi için geliştirilen program ve planlar çerçevesinde, düzenli olarak bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yöntemleri geliştirir, içerik hazırlar ve bu eğitimleri yürütür,
  • Yararlanıcı gruplarına özel yapılandırılmış, CSÜS ile ilgili genel ve yönteme özel aile planlaması danışmanlık hizmetlerini yürütür. Sahada temin edilemeyenler yöntemler konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
  • Belediyenin ilgili sağlık birimlerinin koordinasyonunda toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev alır,
  • Saha çalışması sırasında riskli gebelik ve diğer takip gerektiren riskli görülen vakaları belirler; eğer bu kişilerin takibi bir sağlık kuruluşunda yapılmıyorsa, ilgili sağlık birimlerine kişinin tespiti için bilgi verir ve hizmete yönlendirilmesine destek sağlar.
  • Yapılan saha çalışmaları sırasında evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyleri tespit etmesi durumunda, kişileri ilgili aile hekimine ya da ilçe sağlık müdürlüğüne bildirir.
  • Çocuk yaşta, erken ya da zorla evlilik, gebelik, cinsel şiddet ve istismar gibi durumları, ilgili protokoller çerçevesinde gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak üzere sosyal hizmet uzmanına bildirir.
  • Görev alanlarında temizlik ve düzeni sağlar; malzemelerin, kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlar.
  • Sağlamış olduğu hizmetlerin verilerinin toplanması, raporlanması, veri sisteminin ve formların kullanılmasından sorumludur.
  • Verilecek hizmetlerin kanıta dayalı olarak planmasını, uygulanmasını sağlar.
  • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkez Koordinatörüne raporlanmasından sorumludur
  • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır.
  • İhtiyaç duyacağı konularda ve gelen talepler doğrultusunda, ilgili kurumları bilgilendirir ve teknik destek talep eder.
  • Bu konuda düzenlenecek olan görevlendirileceği eğitim ve toplantılara katılır.
  • Alan çalışması esnasında hizmet alan yararlanıcıların ve proje ekibinin güvenliğinin ve sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.
  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
  • Çalışmlarını yürütürken, Belediyenin de desteğini alarak, başta muhtar olmak üzere yerelde yönetici ve kanaat önderleri ile işbirliği yapmaya ve desteklerini almaya çalışır.
  • Kullandığı eğitim araç, materyal ve içeriklerine yönelik ilgili kurumlara düzenli bilgilendirme ve teknik işbirliği yapar.
  • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir .
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • En az ebelik ya da hemşirelik lisans diplomasına sahip olma
  • En az bir yıl süre ile üreme sağlığı alanında çalışmış ya da eğitimci deneyimi olma
  • Arapça biliyor olmak tercih sebebidir.

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Ebe, Hemşire

 • Hizmet Aracısı

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Hizmet Aracısı' arayışımız bulunmaktadır.

  • Merkezdeki Sosyal Hizmet Uzmanı gözetiminde ve denetiminde çalışır.
  • Merkezde verilen hizmetlere ihtiyacı olan kişileri saptamak amacıyla Merkezin hizmet sunduğu bölge/alan içerisinde saha ziyaretleri yapar
  • Merkezde yürütülen farkındalık eğitimleri ve etkinlikler hakkında saha ve hane ziyaretleri sırasında bilgilendirme yapar,
  • Saha ve hane ziyaretleri sırasında, önceden belirlenmiş, başta toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın güçlenmesi olmak üzere sosyal hizmet ve sosyal koruma konularında temel düzeyde bilgilendirme yapar,
  • Saha ve hane ziyaretleri sırasında gözlemlediği ihtiyaç sahiplerinin Merkeze erişimine destek sağlar ve Merkezde çalışan ilgili meslek elemanlarına yönlendirme yapar
  • Farkındalık eğitimlerine ve etkinliklere davet etmek için yararlanıcılar ile iletişim kurar,
  • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkezdeki amirine raporlar
  • Merkeze gelen yabancı uyruklu yararlanıcıları karşılar ve ilgili birime yönlendirir ,
  • Gerektiğinde Merkez çalışanları ve yararlanıcılar arasında tercümanlık yapar,
  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur; ve gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun davranır ,
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • En az B1 düzeyinde Arapça biliyor olmak (Türkçe bilmek tercih sebebidir),
  • Bireysel görüşme, grup çalışması ve toplumla çalışma gibi mesleki becerilere yatkın olmak,
  • Kırılgan gruplarla (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
  • Sığınmacı, göçmen ve mültecilerle çalışmış olmak (Tercih sebebidir),
  • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
  • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk
  • Ankara’ da çalışmaya uygun olmak
  • Her türlü fiziki koşulda çalışma ve seyahat engeli olmamak,
  • Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Microsoft Office programlarını biliyor olmak (tercih sebebidir)
  • B sınıfı ehliyeti olmak (Tercih sebebidir).

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Sağlık Destek Personeli

 • İş Ve Meslek Danışmanı

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'İş ve Meslek Danışmanı' arayışımız bulunmaktadır.

  • Ekonomik güçlenme konusunda kendisini geliştirmek isteyen iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere, iş kurmak isteyen kadın ve erkeklere güçlenme eğitimleri dahil bu çerçevede danışmanlık hizmeti verir
  • İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinler ile iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapmak, ev eksenli çalışarak ürün geliştirenlerin ürünlerini satma ortamlarına ulaşmalarını sağlar
  • Yararlanıcıların kendilerini geliştirmelerine, meslek ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları konusunda ürünlerini satabilmelerine, iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olur
  • İş danışmanlığı kapsamında Merkeze başvuran ve iş arayan işsizleri güçlenme eğitimlerine ve merkezde yapılan diğer çalışmalara yönlendirir, bu çalışmalardan sonra, piyasada ihtiyaç bulunan meslek kurslarına yönlendirme, sertifikasyon sonrası iş arama, iş bulma ve işi sürdürebilmek için danışmanlık verme, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimleri düzenler
  • İl ve ilçe düzeyinde yerel yönetimler, özel sektör ya da STK’lar tarafından açılan meslek edindirme kurslarına yönlendirmek üzere yararlanıcılara danışmanlık hizmeti verir
  • İŞKUR, Meslek Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mesleki Eğitim Merkezleri ve işveren örgütleri ile yakın işbirliği çalışır ve iletişim içerisinde olur.
  • Kariyer danışmanlığı için yararlanıcıların niteliklerini ve deneyimlerini kaydeder, açık iş ilanları ile uygun olanların eşleştirir ve istihdam edilebilirlikleri için çalışma yürütür. İlgili kişilere (yararlanıcılara) Merkez Sosyal Hizmet Uzmanı ve Proje Asistanı ile birlikte danışmanlık ve takip edilmesini sağlar
  • Proje uygulaması konusunda zamanında iletişim ve koordinasyona yardımcı olur
  • Ev eksenli çalışarak ürünleri üreten kadınların ürünlerini geliştirmeleri için yönlendirmelerde bulunmak,satmak isteyenler için pazar oluşturma çalışmaları yapmak, AVM’lerle standlar vb ortamlarla ilişkilendirilmesini sağlar
  • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır
  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik, güvenlik ilkelerine uygun davranır.
  • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir .
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • Lisans derecesine sahip olmak (Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden, mezun olmak tercih sebebidir)
  • Söz konusu alanda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak
  • STK’larla , özel sektörle ,yerel yönetimlerle iletişim içerisinde olmak,
  • Kırılgan gruplarla (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb )çalışma deneyimine sahip olmak
  • Göç alanında çalışmış olmak (tercihen)
  • kariyer danışmanı, iş geliştirme uzmanı ya da benzer pozisyonlarda deneyim sahibi olmak
  • Arapça bilmek (tercihen)
  • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • İş ve meslek yeterlilik setifikasına sahip olmak tercih sebebidir.

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Danışmanı

 • Tercüman

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Tercüman' arayışımız bulunmaktadır.

  • Yararlanıcılarla Merkezde yüz yüze, uzaktan ya da saha ziyaretleri ile katılımcıların ikamet ettikleri yerlerde görüşmelerde tercümanlık yapar, notlar alır ve raporlar.
  • Proje kapsamında oluşturulan tüm basılı ve görsel materyali Arapça-Türkçe diline çevirir.
  • Merkezde gerçekleştirilen koruma, güçlenme ve sağlık alanındaki farkındalık oturumları ve eğitimlerde ardıl tercüme yapar.
  • Merkezden yararlanan kişilerin takibinde meslek elemanlarına destek sağlar.
  • Yararlanıcıların Merkez kayıtları ve işlemlerinde yardımcı olur.
  • Yapılmış çevirilerin doğruluğunu kontrol eder.
  • Proje uygulaması konusunda zamanında iletişim ve koordinasyona yardımcı olur.
  • Alınan eğitimlere dayanarak Ankara'daki haklara, hizmetlere, yardımlara ve yönlendirmelere erişim konusunda kişilere doğru ve güncel bilgiler sunar.
  • Merkeze gelen yararlanıcının karşılanması, kayıt edilmesi, hizmet sunulması ve hizmet sonrası yapılması planlanan uygulamaların yönlendirmesi ve takibinde ebe/hemşireye, sosyal hizmet uzmanına ve psikologa iletişim desteği sağlar.
  • Gerekli hallerde yararlanıcılara eşlik ederek ilgili kamu kurumları tarafından verilen koruma hizmetlerinde tercüme desteği sağlar.
  • Merkez yöneticilerinin verdiği diğer çeviri işlerine destek olur
  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • Üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak veya belgelendirilmiş Arapça-Türkçe çeviri deneyimine sahip olmak.
  • Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe dillerinde çeviri yapabilmek.
  • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek,
  • Kırılgan gruplarla (göçmen, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
  • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,İyi takım çalışması becerileri
  • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Tercüman

 • Proje Asistanı

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Proje Asistanı' arayışımız bulunmaktadır.

  • Merkezin İdari Sorumlusu görevini yürütür
  • Proje faaliyetleri hakkında sürekli olarak bilgi toplar, kaydeder ve uygun şekilde belgelenmesini sağlar.
  • Durum ve ilerleme raporlarını, tabloları ve rutin yazışma taslaklarını hazırlar.
  • Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimler, toplantılar , görüşmeler vb aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gereken lojistik ve içeriksel hazırlıkları yapar,
  • Projenin eğilimleri ve hedefindeki müdahaleleri ölçmek ve analiz etmek için gerekli olan verinin, standartların ve göstergelerin uygun şekilde toplanmasını, izlenmesini ve kullanılmasını üstlenir.
  • Alınan eğitimlere dayanarak Sosyal Hizmet Uzmanının (SHU) ile koordineli olarak Ankara'daki haklara, hizmetlere, yardımlara ve yönlendirme kurumlarına erişim konusunda kişilere doğru ve güncel bilgiler sunar.
  • Yararlanıcılara danışmanlık ve takip sağlar.
  • İlgili kurum yetkililerinin kontrolünde haftalık/aylık çalışma planlarını, ilerleme raporlarını, bütçeyi, finansal raporları ve harcamaları gözden geçirerek projeleri değerlendirmek için uygun fiziksel izleme yoluyla proje sonuçlarının uygulanmasını ve performansını gözden geçirir. Bu, belirli izleme ve değerlendirme konuları için saha ziyaretlerini içerebilir.
  • Proje uygulaması sürecinde aktivitelerin zamanında ve programa uygun biçimde koordine edilmesine yardımcı olur.
  • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır
  • Alan çalışması esnasında hizmet alan yararlanıcıların ve proje ekibinin sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.
  • İlgili kurum yetkilileri tarafından uygun görülen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • İdari ve iktisadi bilimler ya da sosyal Bilimler alanında (Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, İşletme, Uluslararası Hukuk, İletişim, vb.) en az lisans diplomasına sahip olmak.
  • En az bir yabancı dil yeterliliğine sahip olmak (tercihen İngilizce, Arapça veya Farsça dillerinde yetkinlik aranmaktadır).
  • İşlerle ilgili en az 1 yıl iş deneyimi sahibi olmak
  • Takım çalışmasına yatkın olmak
  • İyi iletişim becerilerine sahip olmak
  • Kırılgan gruplarla çalışma deneyimi (kadın, erkek, genç, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.). Saha deneyimi olması tercih sebebidir.
  • Toplumsal cinsiyet farkındalığı olmak
  • Çok kültürlü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamına uygunluk
  • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek
  • Arapça (asgari B1 seviyesi ) bilgisi tercih sebebidir.

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Proje Asistanı

 • Psikolog

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Psikolog' arayışımız bulunmaktadır.

  • Sığınmacıların ve göçmenlerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını, içinde bulundukları toplumsal koşulları göz önünde bulundurarak ve kırılgan grupların ihtiyaçlarına yoğunlaşarak gözlem yapar ve değerlendirmelerde bulunur
  • Günlük, haftalık ve aylık olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik psikososyal hizmetlerin planlanmasına, organize edilmesine sosyal hizmet uzmanı ile birlikte uygulanmasına destek sağlar
  • Acil durum dâhilinde bilgilendirme toplantıları organize eder.
  • Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik psikososyal destek etkinliklerinin planlanması, organize edilmesi ve uygulanmasını sağlar,
  • Etkinliklere katılımının arttırılması için uygun yöntemlerin kullanılmasını amacı ile uygun görsel ve materyal hazırlıklarını yürütür.
  • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarını düzenli periyotlarla raporlar
  • İlgili kamu kurumlarıyla düzenli iletişim içinde olması için görevlendirildiğinde diğer paydaşlarla görüşmelere iştirak eder
  • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır
  • Çocuklar için güvenli alan oluşturulmasını sağlar
  • Saha çalışanları (Hizmet Aracıları) ile koordineli bir şekilde çalışma bölgesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilerle iletişim kurar
  • Çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ilkelerine bağlı olması ve yürütülen çalışmaların bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesinin teşvik edilmesini sağlar
  • Hizmet sunumunda, hizmetten yararlananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır
  • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • Üniversite ve Yüksekokulların psikoloji bölümlerinden mezun olmak Psikoloji);
  • Kırılgan gruplarla (göçmen, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma deneyimi olmak
  • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilmek
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak
  • Takım çalışmasına yatkın olmak;

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Psikolog, Klinik Psikolog

 • İş Açıklaması

  The Adecco Group, based in Zurich, Switzerland, is the world’s leading provider of HR solutions. With approximately 33,000 FTE employees and over 5,500 branches, in over 60 countries and territories around the world, Adecco Group offers a wide variety of services, connecting over 750,000 associates with well over 100,000 clients every day. The services offered fall into the broad categories of temporary staffing, permanent placement, outsourcing, consulting and outplacement.
  The Adecco Group is a Fortune Global 500 company

  We are looking for a Project and Software Development Expert for our client which is a reputable International Organization.

  FUNCTIONAL STATEMENT

  Accountability

  • Standard Operating Procedures (SOPs) within the context of the program are implemented in accordance with relevant our client standards, working manners and policies ​

  Responsibilities and Duties

  • Report to the Head of Department of Information Technologies and to the staff appointed by the Head of Department,
  • Perform software development activities and required coding needed for our client database in the context of internationally and nationally based projects run by our client, notably the Livelihoods and Economic Inclusion Programs run jointly by our client,
  • Inspect the already existing our client software development platform; forecast matters, risks, and narrow passes that have or could possibly have an effect on software activities and suggest and implement corrective activities in line with progressing the software development activities in an effective, efficient and fast way,
  • Carry out the maintenance and repair activities of developed software,
  • Prepare the required reports in the context of the software development activities that are being carried out,
  • Participate in meetings in the context of projects and software development activities and prepare the required reports,
  Aranan Nitelikler

  ESSENTIAL MINIMUM QUALIFICATIONS, PROFESSIONAL EXPERIENCE AND REQUIRED COMPETENCIES

  • 4 years of bachelor’s degree in computer engineering, software engineering, electrical engineering, electronic engineering, electrical and electronic engineering and industrial engineering or equivalent bachelor’s degree in higher education institutions recognized by the Council of Higher Education, 4 years of bachelor’s degree in engineering aside from the ones mentioned above, science-literature, education and education sciences faculties’, statistics, mathematics and physics degrees in computer and technology education degrees or equivalent bachelor’s degree in higher education institutions recognized by the Council of Higher Education,
  • At least 3 years of experience in organizational software projects,
  • Good level of English and ability to document in English,
  • Extensive knowledge and project development experience in the topics of Visual Studio.NET C# and Asp.Net Web Forms,
  • Experience in developing applications in relational databases, good level of knowledge in SQL and PL/SQL(Oracle) stored procedure and function,
  • Good command of technologies such as XML Web Services SOAP, WCF, RESTFul Services (Web API),
  • Good command and experience in Web technologies such as Jquery, Ajax technologies, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, along with additionally having good command in CSS3, HTML 5.0 and Ecmascript 6 for Javascript technologies will be of preference.
  • Experience using configuration/change management tools (svn, git, mercurial, tfs etc.),
  • Good communication skills, ability to present complicated matters in a simple and summarized way and ability to be consulted, high analysis and computing skills, skills in defining an analysing key problems, ability to suggest solutions, to evaluate alternatives objectively, ability to make conciliating judgements that are specific, logical and based on good references made with taking results into account,
  • Ability to work with flexible working hours,
  • Completed military service for male candidates (Turkish citizens) or postponed military service for at least 2 years,
  • Female candidates are encouraged to apply.

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Sosyal Hizmet Uzmanı

  AdeccoAnkara 22 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Sosyal Hizmet Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.

  • Merkezde çalışan ekip üyeleriyle tam bir işbirliğinde çalışır.
  • İhtiyaç analizi çalışmaları yapar. Hizmet Aracısının hizmetlerini ve aktivitelerini süpervize eder.
  • Engelli, kadın, yaşlı, genç, ergen, çocuk ve göçmen gibi risk altındaki grupların merkezde gerçekleştirilen güçlenme çalışmalarına katılımını sağlar ve ihtiyaçlarına uygun hizmetlere erişimine yardımcı olur.
  • Yararlanıcıları ve toplumu güçlendirme çalışmalarını yürütür. Yararlanıcıların güvenli bir biçimde sorunlarını çözebilmelerini sağlamak üzere yasal sistemlerden, olanaklardan, kurumlardan yararlanabilmeleri için tutum ve davranış kazandırma çalışmaları yapar. Birlikte davranma, örgütlenme becerilerini geliştirmelerine destek olur.
  • Toplumla bütünleşme çalışmaları yapar. Mültecilerin yaşadığı toplumla uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak üzere karşılıklı önyargılardan sıyrılma çalışmaları yaparak bilgilendirme ve paylaşım ortamları hazırlar ve ortak aktiviteler düzenler.
  • Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına toplumun katılımını sağlamaya yönelik çalışmaları yürütür.
  • Ekip arkadaşları ile birlikte yararlanıcılar için sosyal aktiviteler düzenler.
  • Yararlanıcıların iş, okul ya da diğer ilişkilerinde var olan sorunların çözümü konusunda rol alır. Gerektiğinde söz konusu kurumlar ya da diğer kamu kurumları, STK, yerel yönetimler , üniversiteler ile ilişki/iletişime geçer. Yararlanıcıları gerekli hallerde yönlendirme ile kurumlarla ilişkilendirir.
  • Mülteci hakları konusunda çalışmalarını ve gözlemlediklerini yasal boşlukların doldurulması için alan deneyimlerini yetkililere aktarır.
  • Mültecilerin psikososyal sorunlarını belirler ve 2017/6 Başbakanlık Genelgesi ve Geçici Koruma Yönetmeliği gibi yararlanıcılara özel yasal düzenlemelerde tanımlanan hizmetlere erişimi sağlamak için bireysel güçlendirme ve toplumsal güçlendirme çalışmalarını yapar.
  • Tıbbi/psikiyatrik sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlar, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.
  • İhmal ve/veya istismar ile aile içi şiddet olgularına yönelik sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.
  • Sağlık hizmeti alan bireylerin ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirler ve uygular.
  • Sosyal sağlık sorunlarını önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.
  • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkez Koordinatörüne raporlar
  • Gönüllülük esasına dayanan çalışmaları koordine eder.
  • Risk altındaki grupların sosyal destek programlarına erişimi sağlar.
  • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak ilgili taraflarla paylaşır
  • Hizmet sunumunda, hizmetten yararlananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
  • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir .
  Aranan Nitelikler

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden mezun olmak,
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma ve Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
  • Toplumsal cinsiyet konusunda teknik bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
  • Güçlenme konusunda var olan destek mekanizmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ilave eğitim almış olmak (Tercih Sebebidir),
  • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek
  • Kırılgan gruplarla (göçmen, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
  • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

  Başvuru Koşulları

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel taciz, istismar ve saldırı suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, bedensel ya da ruhsal hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Ankara ilinde ikamet veya ikamet etmeye gönüllü olmak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Sosyal Hizmetler Uzmanı

 • Project Expert

  Adecco AnkaraAnkara 18 Eylül 2020
  İş Açıklaması

  The Adecco Group, based in Zurich, Switzerland, is the world’s leading provider of HR solutions. With approximately 33,000 FTE employees and over 5,500 branches, in over 60 countries and territories around the world, Adecco Group offers a wide variety of services, connecting over 750,000 associates with well over 100,000 clients every day. The services offered fall into the broad categories of temporary staffing, permanent placement, outsourcing, consulting and outplacement.
  The Adecco Group is a Fortune Global 500 company

  We are looking for a Project Expert for our client which is a reputable International Organization.

  FUNCTIONAL STATEMENT

  Accountability

  • Standard Operating Procedures (SOPs) are implemented in accordance with relevant our client standards, working manners and policies. All process and operations with regard to the Syrians under temporary protection and applicants and status holders of international irotection will be conducted in accordance with the principles of transparency.

  Responsibilities and Duties

  • The incumbent will report to the Head of Department of Active Labour Force Services and to the supervisor appointed by the Head of Department,
  • In terms of the projects and activities run under the our client cooperation, the incumbent will;
  • Ensure that the activities stated in the project documents and developed during the course of the project are being implemented based on the indicators, goals, and targets of the projects and activities; and that outputs, results, materialization and progress are achieved,
  • Prepare the Project Implementation Plan (including calendar, process, individuals in charge, budgets etc.), ensure the development of the implementation and that the activities are being carried out,
  • Give feedback and report about the implementation; forecast risk/matters that have or could possibly have an effect on the progress of the project and suggest and implement the corrective activities in line with progressing the project in an effective, efficient and fast way,
  • Implement the project’s daily routine processes and carry out the relevant duties and operations; prepare project presentations and the necessary documents,
  • Carry out duties related to the office and project administration such as; telephone, fax, e-mail, formal letter, reminders, meeting organization, preparing and distribution of meeting reports, and collecting remarks,
  • Ensure that the information, document and documentation related to the project activities are being collected physically and digitally, support the compiling and distributing of the related studies and other project documents,
  • Carry out the project’s daily English – Turkish / Turkish – English correspondences and support translation duties in case it is needed,
  • Prepare the information, records, presentations, reports and documents needed to ensure the monitoring, evaluation and reporting of the project.
  • Support the consolidation of data needed for monitoring systems from related parties in order to ensure the reporting requirements,
  • Join the provincial visits related to the project’s monitoring activities and prepare reports of these activities,
  • Ensure the preparation of periodic reports of project/progress reports and other required reports including administrative/non-financial reports,
  • Cooperate and coordinate with project staff and other staff who are responsible in the project and provide support if needed within the frame of the functional statement,
  • Ensure the cooperation and coordination of the Head of Departments, Provincial Directorates and other entities who participate in the project and provide support to the related entities if needed within the frame of the terms of reference,
  • Support the implementation and reporting of the components that the Department of Active Labour Force Services is responsible of related to the other internationally based projects run by our client in the area of migration and refugees,
  • Ensure the coordination with staff appointed by our client to the internationally based projects implemented in the area of migration and refugees, within the scope of projects and activities run by the Head of the International Relations and Projects Department , notably our client cooperation; carry out the necessary procedures needed for implementation and reporting works and duties in cooperation with the related staff,
  • Perform other duties that could arise within the frame of this Functional Statement.
  Aranan Nitelikler

  ESSENTIAL MINIMUM QUALIFICATIONS, PROFESSIONAL EXPERIENCE AND REQUIRED COMPETENCIES

  • 4 years of bachelor’s degree, ideally in Developmental Studies, Social Sciences, Business Management and/or a supplementary training in any other related field,
  • At least 3 years of professional experience (extensive project implementation and field experience required), EU or other donor funded (local development agents etc.) projects, including interventions related to Development, Livelihoods and Economic Inclusion, ideally in terms of refugees
  • Professional experience in humanitarian aid organizations, national or international NGO’s, governmental institutions and UN organizations,
  • Training in basic principles of international protection,
  • Fluency in reading, speaking and writing skills in Turkish and English, and good computer skills especially in data management,
  • Female candidates are encouraged to apply.

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Proje Uzmanı

 • İş Açıklaması

  Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

  60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

  Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

  Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.

  Saygın bir Uluslararası Örgüt için 'MÜB (Menşe Ülke Bilgisi) Araştırmacısı' aramaktayız.

  Görev ve Sorumluluklar

  İstihdam edilecek MÜB Araştırmacısının aşağıda sayılan görev ve sorumlulukları üstlenmesi beklenmektedir:

  • Amirinin talep ettiği şekilde şu konularda destek sağlar: MÜB belgelerine danışmak; MÜB araştırması yürütmek; MÜB raporu, MÜB sorularına cevaplar, bültenler, derlemeler hazırlamak; anket ve diğer ihtiyaç değerlendirme araçları kullanmak ve sonuçlandırmak; kılavuz belge ve araçlarını ve MÜB Çalışma Grubunda kullanılan eğitim materyallerini güncellemek; gerekli durumlarda toplantılara katılmak.
  • Gerekli durumlarda MÜB raporları, medya belgeleri, haberler, yayınlar, mülakatlar vb. belgelerin tercümesini yapmak.
  • Proje faaliyetleri üzerine bilgi toplamak, bilgilerin kaydını tutmak ve bilgileri muhafaza etmek.
  • Tartışmalarda ve bilgilendirme oturumlarında kullanılmak üzere arka plan materyali hazırlamak.
  • Tüm faaliyetlerin uygun bir biçimde gerekli takibini yürütmek.
  • Kapasite ve istihdamla uyumlu olarak hedeflerin belirlenmesini ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını desteklemek.
  • Program performansını, eğilimleri ve hedef müdahaleleri ölçmek ve analiz etmek için gerekli temelleri, standartları ve göstergeleri uygun şekilde toplamak, bunların takibini yapmak ve kullanımını sağlamak.
  • Durum ve gelişim raporu hazırlamak, tablolar oluşturmak ve rutin yazışmaları yürütmek.
  • Projeyle ilgili ihtiyaç, beklenti ve zorlukları tespit etmek ve çözüm üretmek.
  • Amire rapor vermek, projenin uygulanmasına yardımcı olmak, beklenen sonuçların başarılı bir şekilde sunulmasını sağlamak için iş ortaklarıyla gerçekleştirilecek iletişimi ve koordinasyonu desteklemek.
  • Çalışma planlarını, gelişim raporlarını, bütçeyi, mali raporları ve harcamaları gözden geçirerek projeleri değerlendirmek için uygun fiziksel izleme yoluyla proje sonuçlarının uygulanmasını ve performansını gözden geçirmek. Belirli izleme ve değerlendirme konuları için saha ziyaretleri olabilir.
  • Projenin uygulanması hususunda STK’lar ile zamanında iletişim kurulmasına ve koordinasyon yürütülmesine yardımcı olmak.
  • Gizlilik ilkesine daima uyum sağlamak.
  • STK’ların İş Ahlakı Kurallarına daima uyum sağlamak.
  • STK’lar tarafından düzenlenen zorunlu eğitimlere ve bilgi tazeleme oturumlarına katılmak.
  • Gerekli diğer görevleri yerine getirmek.
  Aranan Nitelikler

  GEREKLİ MİNİMUM NİTELİKLER VE PROFESYONEL DENEYİM.

  Nitelikler:

  • Yüksek öğretim kurumlarının İşletme, Sosyal Bilimler, Dilbilim, Uluslararası Hukuk ya da ilgili diğer bölümlerinden lisans derecesi
  • Bilgisayar becerileri (MS office kullanımı)
  • Akıcı İngilizce ve BM’de kullanılan ilgili başka bir dilde ya da bir yerel dilde çalışma yetkinliği
  • Farsça, Arapça, Fransızca dillerinin ikisinde çalışma yetkinliği tercih sebebi sayılacaktır.
  • (Çalışma dilinin İngilizce olmadığı ofislerde, görev yerinin kullandığı BM çalışma dilinde mükemmel hâkimiyet ve İngilizce dilinde çalışma yeterliliği aranmaktadır.)

   Deneyim:

  • İlgili alanlarda en az 2 yıl deneyim; Mültecilerle çalışma deneyimi tercih sebebi sayılacaktır.
  • İSTENİLEN NİTELİKLER VE YETERLİLİKLER.

  • Yönetim, koordinasyon ve organizasyonel beceriler.
  • Planlama ve organizasyonel beceriler.

  Bu ilana son başvuru tarihi 01.10.2020’dir.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Araştırma Uzmanı, Proje Uzmanı

İş Habercisi - Ankara, Sivil Toplum Kuruluşu İş İlanları 'nı düzenli olarak e-posta adresine gelmesini ister misin?

Yeni işler aramanla eşleştiğinde bunu ilk bilen sen olacaksın! Sana ne sıklıkla e-posta göndermeliyiz?