İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
 • Ankara:0216 572 25 25
 • İzmir:0232 441 71 44
 • Antalya:0216 572 25 25
 • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi

Kalite Kont/Güvence İş İlanları

 
Hepsini Temizle
Kalite Kont/Güvence
 • İş Açıklaması

  • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yasal düzenlemelere göre ürünlerin analitik metot validasyonlarının onaylı protokol ve talimatlara uygun olarak yapılması,

  • Analitik Metot Validasyon ve Transfer protokolünün uygulanmasından sonra sonuçları protokollerde yer alan eklere cGLP ve cGMP kurallarına göre kayıt edilmesi,

  • Yeni üretilmesi gereken fason ve lisansör ürünlere ait metodların incelenmesi, ihtiyaçların belirlenerek ilgili bölüm ile temasa geçilmesi,

  • Sorumlu olunan cihazların kullanım SOP'lerinin hazırlanması ve cihazların kalibrasyon kontrollerinin takip edilmesi.

  Aranan Nitelikler

  İlaç sektöründe faaliyet gösteren alanında lider müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip "Analitik Metot Validasyon Uzmanı" arıyoruz.

  • Üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji veya Eczacılık bölümlerinden mezun,

  • 2 yıl ve üzeri üretim deneyimli,

  • İyi derecede İngilizce bilen,

  • MS Office uygulamalarına hakim,

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda veya Çorlu'da ikamet eden,

  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

  Sektör: İlaç

  Pozisyon: Uzman, Analist

 • İş Açıklaması

  • Üretim prosesinin tüm aşamalarının cGMP – cGLP kurallarına uygun olmasının sağlanması,

  • Üretim süreci içinde ürün kalitesini korumak için gerekli kontrollerin yapılması ve raporların hazırlanması,

  • İn proses kontrollerinin uygun yürütülmesini sağlamak,

  • Pn proses kontrol test cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarını takip ve kontrol etmek, gerekli kalibrasyonların yapılmasını sağlamak,

  • Bölümle ilgili prosedür, talimat, kontrol spesifikasyonları ve metodları cGMP’ye uygun olarak oluşturmak takip etmek, geliştirmek ve revize etmek,

  • Resmi kurumlardan, depo ve eczanelerden gelen bildirimlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve çözülmesi, 

  • Bölüm içi satın alma taleplerinin hazırlanması. 

  Aranan Nitelikler

  İlaç sektöründe faaliyet gösteren alanında lider müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip "Proses Kontrol Uzmanı" arıyoruz.

  • Üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji veya Eczacılık bölümlerinden mezun,

  • 2 yıl ve üzeri üretim deneyimli,

  • İyi derecede İngilizce bilen,

  • MS Office uygulamalarına hakim,

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda veya Çorlu'da ikamet eden,

  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

  Sektör: İlaç

  Pozisyon: Uzman

 • İş Açıklaması

  • İlgili departmanlar ile iletişim halinde olup, uygun zamanda, numune alma prosedürüne göre numune alınmasını, etiketlenmesini ve giriş kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

  • Malzemeleri ile ilgili analizlerin cGLP ve cGMP kuralları doğrultusunda hazırlanıp sonuçların raporlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamak,

  • Analiz sonuçlarının ERP sistemine test sonuçlarını girilmesini ve takip edilmesini sağlamak,

  • Re-test analizlerini zamanında yapmak ve sonuçların raporlanmasını sağlamak.

  Aranan Nitelikler

  İlaç sektöründe faaliyet gösteren alanında lider müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip "Kalite Kontrol Analist/Uzmanları" arıyoruz.

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

  • 2 yıl ve üzeri üretim deneyimli,

  • İngilizce bilen,

  • MS Office uygulamalarına hakim,

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda veya Çorlu'da ikamet eden,

  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

  Sektör: İlaç

  Pozisyon: Analist, Uzman

 • İş Açıklaması

  • Planlanan süreler içerisinde ve miktarlarda istenen ürünleri; cGMP ve TC.Sağlık Bakanlığının öngörülmüş teknik standartlarında ve onaylanmış üretim ve ambalaj protokollerine göre üretmek,

  • Üretim alanlarının ve tüm ekipmanların genel cGMP kuralları ve öngörülmüş teknik standartlara uygun olarak kullanımlarını takip ve kontrol etmek,

  • Üretim alanında bulunan tüm ekipmanların ve yardımcı sistemlerin üretim öncesi temizlik kontrollerini yapmak,

  • Tüm bölüm içi dökümantasyonların cGMP kurallarına uygun olarak zamanında hazırlanmasını sağlamak,

  • İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınmasını ve takibini sağlamak.

  Aranan Nitelikler

  İlaç sektöründe faaliyet gösteren alanında lider müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip "Katı Üretim Mühendisi" arıyoruz. 

  • Üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji veya Eczacılık bölümlerinden mezun,

  • 2 yıl ve üzeri İlaç Sektöründe üretim deneyimli,

  • İyi derecede İngilizce bilen,

  • MS Office uygulamalarına hakim,

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda veya Çorlu'da ikamet eden,

  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

  Sektör: İlaç

  Pozisyon: Mühendis

 • Ar-Ge Analisti

  Manpower Managed Servicesİstanbul Anadolu 19 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  • Yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transfer çalışmalarının yapılması ve ruhsat başvuru dosyasının hazırlanması için gerekli  çalışmaları yapmak,

  • Formülasyon geliştirilmesi esnasında gerekli analizleri yapmak ve raporlamak,

  • Hammadde ve bitmiş ürün için metot geliştirme ve metot validasyonlarını yapmak ve raporlamak,

  • Teknoloji transferi kapsamında hazır dosya transferlerini yerine getirmek ve raporlamak,

  • Pilot üretimlere ait proses validasyonlarının analizlerini yapmak ve raporlamak,

  • Metot validasyonu, proses validasyonu protokol ve raporlarını hazırlamak ve kontrol etmek,

  • Ruhsatlandırma dosyası için gerekli dökümanları hazırlamak.

  Aranan Nitelikler

  İlaç sektöründe faaliyet gösteren alanında lider müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip "AR-GE Analisti" arıyoruz.

  • Üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji lisans bölümlerinden mezun, 

  • Yüksek lisans ve veya tercihen doktora eğitimini tamamlamış veya doktora öğrencisi,

  • 2 yıl ve üzeri üretim deneyimli,

  • İyi derecede İngilizce bilen,

  • MS Office uygulamalarına hakim,

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda veya Çorlu'da ikamet eden,

  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

  Sektör: İlaç

  Pozisyon: Analist, Uzman

 • İş Açıklaması

  GENEL NİTELİKLER

  Endüstriyel alanda faaliyet gösteren müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip "Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Şefi" arıyoruz;
   

  • Müşteri numune ölçümlerinin gereksinimlere göre uygunluk kontrolünün yapılmasını sağlamak, uygun olmaması durumunda ilgili bölüme bilgilendirmede bulunmak.
  • Yeni ürün devreye alınırken ya da üründe revizyon olduğunda seri üretime geçiş aşamasında Ür-Ge Bölümünden gelen iş akışına göre ürünün kontrol noktalarını belirleyerek kontrol planını oluşturmak ve müşteri spesifikasyonlarının uygulanmasını sağlamak.
  • Numune ürünlerde müşteri özel taleplerini Ür-Ge Bölümü ile değerlendirmek, Ür-Ge Bölümü ile beraber PPAP faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Tedarikçiden gelen malzemelerin hatasız olarak ambara ve devamında üretim bölümüne geçmesi için gerekli çalışmalar yapılmasını sağlamak.
  • Satın alma talebi ve / veya tedarikçi denetim / ziyaret planına göre tedarikçi ziyareti ve denetimlerinde bulunmak.   
  • Sevkiyat sırasında tespit edilen uygunsuzluklara istinaden gerekli durumlarda sevkiyatı durdurarak gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak. 
  • Kuruluş içi denetimleri planlamak, plana göre gerçekleşmesini sağlamak,  denetlemelerin sonuçlarını kontrol etmek, eksik ve hataları ilgili bölümlere DFİ açarak bildirmek, aksiyon alınarak kapatılmasını sağlamak. 
  • Kalite yönetim sistemi kapsamındaki tüm dokümanlarının devreye alma, revizyon ve devreden çıkarılmasını takip etmek ve onaylanmasını sağlamak.
  • Kalite yönetim standartları doğrultusunda kalibrasyon ve doğrulama sistemine uygun ölçü aletlerinin kullanılmasını sağlamak. 
  • Mavi yaka personele yıllık olarak belirlenen eğitim planı çerçevesinde veya aksiyonlar sonucu oluşan eğitim ihtiyacı sonucunda eğitim vermek, verilen eğitimin etkinliğini ölçmek.
  • Oryantasyon, rotasyon ve iş başı eğitimlerinde kalite yönetim sistemi ve benzeri konularda eğitim vermek / verilmesini sağlamak.
  • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık YGG ve diğer toplantılara rapor hazırlamak, katılmak, sunum yapmak, karara bağlanan aksiyon çalışmalarını yapmak ve takip etmek.    
  • Kalite politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Çevre Politikası, İSG Politikası ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek bütün çalışma ve eğitimlere katılmak.
  • Şirket yönetiminin yayınladığı ve yayınlayacağı tüm prosedür, talimat ve yönetmeliklere uymak.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitenin Makina / Endüstri Mühendisliği veya benzer bölümlerinden mezun,
  • İleri derecede ingilizce bilgisi olan,
  • Tercihen otomotiv, beyaz eşya, metal sektörlerinde min. 5 yıl kalite alanında tecrübesi olan,
  • ISO 27001 ve ISO 9001 kalite yönetim sistemlerine hakim,
  • Teknik resim okuyabilen,
  • Yalın üretim süreçlerine hakim,
  • Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın,
  • İstanbul Anadolu yakasında veya Kocaeli Gebze'de ikamet eden/edebilecek olan,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

  Sektör: Endüstri

  Pozisyon: Mühendis

 • İş Açıklaması

  Ürün kalite kontrol ve test işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması

  Aranan Nitelikler

  Avrupa' nın teknoloji üssü VESTEL CITY'de yer alan Vestel Beyaz Eşya A.Ş. bünyesinde Kalite departmanında görev alacak , iyi bir ekibin ayrılmaz parçası olmak isteyen, tecrübeli ya da yetiştirilmek üzere tecrübesiz  çalışma arkadaşları arıyoruz.

  Meslek Yüksekokulu veya Teknik Liselerin "Makine, Elektrik/Elektronik, Kontrol/Otomasyon, Laboratuvar, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme" bölümlerinden mezun,

  Bay adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

  MS Office programlarında bilgili,

  Vardiyalı Çalışabilecek,

  Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

  Konusuna teknik açıdan hakim, pratik, planlı, istekli,

  Ekip çalışmasına yatkın,

  İzmir yada Manisa da ikamet edebilecek

  adaylar aranmaktadır.

  Sektör: Beyaz Eşya

  Pozisyon: Teknisyen

 • Kalite Kontrol Sorumlusu

  Konak Civataİstanbul Anadolu 19 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  • Ürünlerin teknik çizimlerinin oluşturulması,
  • Fason işlemlerden gelen ürünlerin kabul onayını vermek veya reddini sağlamak,
  • Ürünlerin Giriş, Ara ve Son kontrollerinin yapılması,
  • Kalite kontrol dokümanlarının tutulması ve takibi,
  • Düzeltici ve önleyici çalışmalarda katkıda bulunmak,

  Aranan Nitelikler

  • Metal sektöründe özellikle civata ve vida imalatında tecrübeli,
  • E.M.L/Teknik lise veya MYO mezunu,
  • Kalite araçlarını etkin kullanabilen,
  • Teknik resim çizim yapabilen/okuyabilen,
  • Kalite sitandartlarına ve kavramlarına hakim,
  • Gelişime açık,
  • Sorumluluk sahibi,
  • Askerliğini yapmış,

  Not: Değerlendirmde Resimli özgeçmişler dikkate alınacaktır.
  servisimiz mevcuttur.

  Sektör: Metal Sanayi

  Pozisyon: Sorumlu, Uzman, Uzman Yard, Yetkili, Yetkili Yardımcısı

 • Validasyon Uzmanı

  Osel İlaç Sanayiİstanbul Anadolu 19 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  • Yıllık validasyon master planlarının, Kalifikasyon planlarının hazırlanması,
  • Validasyon çalışmalarının diğer bölümler ile organize edilmesi,
  • Validasyon, Kalifikasyon protokollerinin ve testlerinin hazırlanması,
  • Uygulamaların kontrolü/ yapılması,
  • Validasyon, Kalifikasyon çalışma sonuçlarının ilgili bölümlerden toplanması ve raporlanması,

  Aranan Nitelikler

  Beykoz'da bulunan üretim tesisimizde Validasyon Uzmanı olarak görev  yapacak çalışma arkadaşı arıyoruz.

  • Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun,
  • Tercihen ilaç sektöründe Validasyon ve Kalifikasyon alanında 3 yıl deneyime sahip,
  • Kalite sistemleri ve güncel GMP uygulamaları konularında iyi derecede bilgi sahibi,
  • İleri seviyede İngilizce bilen,
  • MS Office programlarını  kullanabilen,
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

  Sektör: İlaç

  Pozisyon: Uzman

 • İş Açıklaması

  Firmamızda görevlendirilmek üzere Kalite Sistem Sorumlusu arayışımız bulunmaktadır

  • Tüm faaliyetlerini Şirket  Kalite Politikaları ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde planlamak ve yürütmek,
  • Kalite hedeflerinin takibi için belirlenen veri analiz ve grafik yapmak ve sonuçlarını panolarda yayınlamak / toplantı incelemesine sunmak,
  • Tüm iyileştirme faaliyetlerine ve planlamalarına katılmak. (Kalite Hedef belirleme, yıllık denetim planlaması, iç ve dış eğitim planlaması…)
  • İmalat faaliyetleri için gerekli olan dokümanların güncelliğini, uygulanmasını, kayıtların ilgili prosedür ve iş akışlarının içeriğine uygun olarak oluşturulmasını ve muhafazasını sağlamak
  • İşletmede ISG, 5S Kaızen sisteminin ve sürekliliğinin sağlamasının takipçisi olmak,
  • Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerine katılmak, tedarikçi performanslarına ait veri (rapor girdi ve grafikler) analizlerini incelemek, tedarikçi listelerinin oluşturulmasını ve tedarikçilerin bilgilendirilmesini sağlamak,
  • Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresini sağlayacak,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Fabrika Müdürüne bağlı olarak çalışacak,
  • Müşterilerin memnuniyetlerinin ölçülmesi için anket hazırlamak, güncellemek ve anket sonuçlarını Kalite Yönetim Sistemi açısından değerlendirmek,
  • Kalite formlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak/doldurtmak ve raporlamak.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin Teknik, Ön lisans tercihen Lisans bölümlerinden mezun,
  • Tercihen İngilizce bilen
  • Tercihen TS EN 61537/2007 sistem bilgisine sahip
  • Kalite Sistemini düzenleyecek ve yönetimini gerçekleştirebilecek
  • ISO 9001, 14001 ve 18001 Kalite Yönetim Sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
  • Ofis Programları çok iyi kullanabilen,
  • Ürün Belgelendirme konusunda bilgi ve deneyimi olan
  • Tercihen Metal sektör bilgisi olması ve en az 2-4 yıl benzer görevlerde çalışmış,
  • Süreçlerini müşteri ve hedef odaklı yürütebilen
  • Yönetici / takım lideri ve koordinasyon vasıflarına sahip
  • Müşterilerle ile olan iletişiminde başarılı olan, hızlı ve etkin problem çözme yeterliliğinde,
  • Seyahat engeli bulunmayan
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Aktif araç kullanabilen,
  • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden,
  • Bay/Bayan personel aranmaktadır.

  Sektör: Demir-Çelik, Makine

  Pozisyon: Uzman, Uzman Yard, Yönetici

 • İş Açıklaması

  • Üretim prosesinin her aşamasında gerekli kalite kontrolün yapılmasını sağlamak.
  • Günlük üretim emirleri doğrultusunda dolum makinelerinden çıkan ürünlerin ilk ve final kalite kontrollerini gerçekleştirmek.
  • Uygun olmayan ürünlerin gerekli tanımlamalarının yapılarak, belirlenen alanlarda depolanmasını sağlamak.
  • Uygun olmayan ürünlerin iade işlemlerini takip etmek ve raporlamak.
  • Malzemelerin teknik spektlerini temin etmek ve sisteme tanımlamak.
  • Kaliteye uygun olmayan ürünün tespitinden, düzeltilmesine kadar, uygun olmayan ürünün işlenmesini ve dağıtımını kontrol etmek.

  Aranan Nitelikler

  • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden (tercihen arnavutköy,beylikdüzü,esenyurt)
  • Lise veya MYO mezunu veya proses kontrol ile ilgili bölümlerden mezun.
  • Üretim prosesi uygulayan firmalarda 2 yıllık tecrübeye sahip.
  • Askerlikle ilişiği olmayan.
  • 22-32 yaşları arasında.

  Sektör: Kimya

  Pozisyon: Teknisyen, Uzman, Tekniker

 • İş Açıklaması

  ​We are looking for a "Technical Services&Quality Specialist" with the listed qualifications below to Customer Care Directorate of a leading company in the durable goods sector.

  • Building up technical infrastructure required by presales organization of  the related products,
  • Gathering relevant data from field, offsite and onsite coordination of improvement projects about service malfunction ratios and guarantee expenses,
  • Executing field operations and generating all technical bulletins and working guides about related products,
  • Working in coordination with the related departments.

  Aranan Nitelikler

  • Bachelor’s Degree in Engineering Departments (Master’s Degree is a plus),
  • Having experience in product supply, product management, production, R&D or quality assurance processes,
  • Excellent verbal and written skills in English,
  • Thinking broadly about business,
  • Understanding needs of the market & customer,
  • Having the desire to do outstanding jobs,
  • Recognizing and understanding emotions of other people,
  • Listening different perspectives and showing flexibility,
  • Clear in communicating thoughts and ideas.

  Sektör: Beyaz Eşya, Elektrik ve Elektronik

  Pozisyon: Mühendis, Uzman, Uzman Yard

 • Kalite Kontrol Operatörü

  AKIM METALİstanbul Anadolu 18 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  • Tedarik edilen hammadde,yarımamül ve fason malzemelerin giriş kontrolününün yapılması,
  • İlk numune sunumu ve süreç takibinin yapılması,
  • Seri üretimdeki parçaların imalat başlangıç onaylarının verilmesi ve proses kontrollerinin takibinin yapılması,
  • Sevkiyat öncesi ürünlerin kontrol edilerek müşteriye uygun ürünlerin sevk edilmesi,
  • Müşteri şikayetlerine istinaden gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

  Aranan Nitelikler

  Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe faliyet gösteren firmamızın Tuzla lokasyonunda görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun 'Kalite Kontrol Operatörü' aramaktayız.

  • Meslek Liseleri veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun,
  • Otomotiv veya beyaz eşya sektöründe üretim sahası ve nihai ürün kalite kontrol faliyetlerinde deneyimli,
  • 3 boyutlu ölçüm aletleri (CMM), kumpas, mikrometre, mihengir vs. kullanımında tecrübe sahibi,
  • Tercihen ISO 9001:2008 ve ISO TS 16949: 2009 Kalite standartlarına hakim,
  • Teknik resim okuma ve anlama bilgisi olan,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Vardiyali çaşılabilecek,
  • Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Gebze bölgelerinde ikamet eden çalışma arkadaşları aramaktayız.

  Sektör: İmalat

  Pozisyon: Operatör

 • İş Açıklaması

  Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsasına kotedir.

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, gıda sektöründe lider müşterimiz için ''Back End Proses Teknisyeni'' arayışımız mevcuttur.
  İŞ TANIMI

   Sorumlu olduğu bölgeye ait ekipmanları çalıştırmak ve ayarlamak.
   Sorumlu olduğu ekipmanların optimal koşullarda çalışıp çalışmadığını anlamak amacıyla sorumlu olduğu parametreleri düzenli olarak kontrol etmek
   Sorumlu olduğu ekipmanları / hattı çalıştırma öncesi kontrollerini yapmak ve kendi ekipman alanını çalıştırmaya yönelik dökümantasyonu hazırlamak
   Sorumlu olduğu ekipmanları / hattı kapatma öncesi kontrolleri yapmak ve kendi ekipman alanını kapatmaya yönelik dökümantasyonu hazırlamak
   İş Güvenliği standartlarını garanti altına alarak çalışmak
   AIB, IPS ve Kalite standartlarını garanti altına alarak çalışmak
   Üretim sırasında ürün ve ekipman ile ilgili konuları takip etmek, oluşan problemleri çözmek ve gerekli dökümantasyonu hazırlamak
   Çalıştığı hattın ve sorumlu olduğu bölgenin performansını yansıtan temel başarı göstergelerini takip etmek ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak
   Sorumlu olduğu makinaların günlük bakımlarını yapmak, mekanik arızaların düzeltilmesine destek olmak
   Koruyucu bakım için günlük temizlik ve ekipman kontrollerini yapmak
   Bakım amacıyla, planlanmış şekilde hattı kapatmak, ekipmanı yeniden kurmak, parça değişikliklerini yapmak. Karmaşık bakım çalışmalarına yardımcı olmak
   Yeni işe alınanları ve çalışma arkadaşlarını eğitmek
   Üretim uygulamalarının, süreçlerin veya prosedürlerin gelişimi için yapılan küçük grup faaliyetlerinde görev almak
   GEHSMS ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlarına uygun olarak çalışır.

  Aranan Nitelikler

  En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak ( Makine, Elektrik/Elektronik Kimya bölümleri)
   İletişim becerisi güçlü 
   Takım çalışmasına yatkın
   Sonuç odaklı
   Vardiyalı sistemde çalışabilecek.
   Manisada ikamet eden veya edebilecek olan.
   Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.
   Sonuç Odaklı


  Adecco, İşkur'un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

  Sektör: Danışmanlık

  Pozisyon: Teknisyen

 • Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu

  MTN Kalıpİstanbul Avrupa 19 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  Plastik enjeksiyon kalıp imalatı yapan firmamıza;

  • Firmanın EN/ISO 9001:2008 KYS , ISO TS 16949 faaliyetlerini tüm personele benimsetebilecek,
  • Şirketin Vizyon, Misyon ve Kalite Politikasına uygun, prosedür ve talimatlarda tanımlandığı şekilde personelin çalışmasını sağlayabilecek,
  • Firmada uygulanmakta olan tüm süreçlerin, kalite hedefleri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini takip edebilecek,

   

  Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu aranmaktadır.

  Aranan Nitelikler

  •    En az Önlisans eğitimini tamamlamış,
  •          Kalite Yönetim Sistemleri konusunda deneyime sahip,
  •          Ms Office programlarını iyi düzeyde bilen,
  •          Yenilikçi fikirlere açık, Çözüm odaklı,
  •          İletişim yönü kuvvetli,
  •          Fayda maliyet analizi yapabilen,
  •          Denetleme yapabilecek
  •          İstanbul Avrupa yakası'nda ikamet eden.

  Sektör: İmalat

  Pozisyon: Sorumlu

 • İş Açıklaması

  • Giriş kalite, proses kalite kontrol prosesinin uygulanması,
  • Proses kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve denetimler sonrası ilgili aksiyonların takip edilmesi,
  • İlgili kontroller sonrasında herhangi bir uygunsuzluğun tespiti durumunda, uygunsuzluğun giderilmesi için Kalite Güvence, Satın Alma, Ar-Ge  ve Üretim Bölümleri ile iletişime geçilmesi,
  • Süreç içerisinde maliyet azaltıcı, kaliteyi artırıcı ve geliştirici projelere aktif olarak katılmak ve projelere destek vermek,
  • Kalite hedefleri göstergelerini takip etmek, iyileştirici çalışmaları gerçekleştirmek, takip etmek,

  Aranan Nitelikler

  • Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunu (TercihenMakina bölümü)
  • Tercihen talaşlı ve kaynaklı imalatlar hakkında bilgi sahibi yada bu konuda kendini geliştirmek isteyen,
  • Kalite prosesleri hakkında bilgi sahibi,
  • MS office programlarını bilen,
  • Yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi (AS 9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001),
  • Ekibimizin bir parçası olabilecek,
  • Sorumluluk alabilen, yoğun çalışma temposunda çalışma yapabilecek,
  • Vardiyalı çalışabilecek
  • Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış,
  • B sınıfı ehliyeti olan

  Sektör: Mühendislik

  Pozisyon: Kontrolör

 • Gıda Mühendisi

  PagmatManisa, Manisa 18 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  • İşletmenin BRC, Gıda Güvenliği, Organik, Koşer, Helal belge denetimleri ve müşteri denetimlerinde Kalite Güvence Müdürüne yardımcı olacak,
  • Kalite dokümantasyonunu takip ederek gerekli yayın ve güncellemeleri yapacak,
  • Ürün geliştirme denemelerini yapacak,
  • İç ve dış müşterilerle teknik konularda iletişimde bulunacak,
  • Çevre ve iş güvenliği konularında danışman firmayla iletişimde bulunacak ve bu faaliyetleri organize edecek.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümünden mezun,
  • Kuru meyve üretimi konusunda deneyim sahibi,
  • Kalite yönetim sistemlerini (BRC, HACCP, Organik vs.) yürütüp yönetebilecek eğitim, bilgi ve saha becerisine sahip,
  • Laboratuvar uygulamalarına hâkim,
  • İyi derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma bilgisine ve pratiğine sahip,
  • Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen ve raporlama yapabilen,
  • İş takibi güçlü, sonuç odaklı çalışan,
  • Gelişme ve yeniliklere açık,
  • Manisa, Saruhanlı veya Akhisar’da ikamet eden veya edebilecek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

  Sektör: Gıda

  Pozisyon: Mühendis

 • İş Açıklaması

  Çalışma ortamı, üretimin gerçekleştiği atölyelerdir.

  Atölyelere girişi yapılan yarı mamul ve atölyede tamamlanan mamul kalite kontrolünü dikkatli ve hassas şekilde yapılması temel beklentidir.

  Aranan Nitelikler

  Kuyumculuk / Mücevherat sektöründe en az 3 yıl deneyimli,

  Bilgisayar kullanabilen ve veri girişi yapabilecek,

  Kaliteden taviz vermeyen,

  Motivasyonu yüksek, iletişim becerileri gelişmiş,

  Ekip çalışmalarında başarılı, öğrenmeye istekli,

  Pozitif, güler yüzlü, enerjisi yüksek.

  Sektör: Kuyumculuk/Pırlanta

  Pozisyon: Kontrolör, Eleman

 • İş Açıklaması

  Sakarya/Kuzuluk'ta bulunan fabrikamızda görevlendirilmek üzere; Apre, Kalite Güvence, Dokuma ve İplik konularında (ayrı ayrı alanlarda olabilir) tecrübeli "Tekstil Mühendisi" çalışma arkadaşları aramaktayız.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin "Tekstil Mühendisliği" bölümlerinden mezun,
  • Apre, Dokuma, İplik ve Kalite Güvence gibi departmanların en az birinde min. 2 yıl tecrübeli,
  • Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen,
  • Tercihen Mavi Yakalıların Yönetimi konusunda tecrübeli,
  • Analitik düşünce yapısına sahip,
  • Sakarya  ikamet eden/edebilecek,
  • Askerlik ile ilişiği bulunmayan,

  Sektör: Tekstil, Diğer

  Pozisyon: Mühendis

 • İş Açıklaması

  Bağcılar’da gıda ambalajı üreten işletmemizde Kalite Kontrol Elemanı pozisyonu ile istihdam edilecek çalışma arkadaşları arayışımız vardır.

  • Üretim hattındaki ara kontrollerin yapılması,
  • Yapılan kontrollere ait şahit numune alınması ve kontrollerin kayıt altına alınması

  Aranan Nitelikler

  • Meslek lisesi (tercihen matbaa), meslek yüksek okulu mezunu,
  • Kalite kontrol ekipmanlarını kullanabilen,
  • Gelişmeye açık, sorumluluk alabilen,
  • MS Office ve ERP programlarını kullanabilen,
  • En az 2 yıl benzer pozisyonda çalışmış,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
  • Bağcılar, Güneşli bölgesinde ikamet eden,


   

  Sektör: Ambalaj ve Kağıt, Dayanıklı Tüketim Malları, Matbaacılık/Baskı

  Pozisyon: Sorumlu, Eleman, Yetkili, Yetkili Yardımcısı, Uzman Yard

 • İş Açıklaması

  Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri - ENDÜSTRİYEL HİZMETLER VE GÖZETİM MÜDÜRÜ

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin  mühendislik bölümlerinden  mezun olmak,
  • En az literatür taraması yapabilecek kadar yabancı dil (tercihen Ingilizce)  bilmek,
  • Endüstriyel hizmetler ve gözetim konusunda en 5 yıl tecrübeli olmak,
  • Temel seviyede elektrik bilgisine sahip olmak,
  • Yurt içi ve dışı seyahat engeli olmamak,
  • Microsoft Office uygulamalarını ileri düzeyde kullanmak,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum göstermek,
  • Sürücü ehliyeti sahibi olmak,
  • Yönetim ve Motivasyon becerilerine sahip olmak,
  • Zaman yönetimi ve organizasyon becerilerine sahip olmak,
  • Temsil yeteneğine sahip olmak,
  • Analitik düşünme becerisine sahip olmak,
  • Çözüm odaklı olmak,
  • İletişim becerilerine sahip olmak,
  • Eğitim verme becerilerine sahip olmak,
  • Operasyonel önceliklere karar verme yeteneğine sahip olmak,
  • Takım yönetimi becerilerine sahip olmak,
  • İşbirliğine ve sürekli gelişime açık olmak,
  • Baskı altında çalışabilme yeteneğine sahip olmak,
  • Kurum kültürüne, etik ve gizlilik kurallarına uygun çalışma sergilemek,

  Sektör: Belgelendirme/Marka/Patent

  Pozisyon: Mühendis, Müdür, Yönetici

 • İş Açıklaması

  Kalite kontrol firmamızın ( CONTROLIST TEKSTİL KALİTE KONTROL HİZMETLERİ ), depo kontrol bölümünde tam zamanlı ya da part time çalışacak takım arkadaşları arıyoruz.

  Aranan Nitelikler

  • Minimum Lise tercihen MYO ve Üniversite Mezunu
  • Tekstil konfeksiyon üretiminde benzer bir pozisyonunda en az 2 yıl deneyimli
  • Tercihen denim ürünler konusunda tecrübeli
  • AQL kontrolü yapmış
  • İy derecede kalıp, dikim, atölye, yönetimi bilgi ve beceresine sahip
  • Analitik düşünebilme yeteğine sahip
  • Raporlama yapabilecek
  • Seyahat engeli olmayan
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
  • Tam zamanlı ya da Part Time
  •  Anadolu yakasında ikamet eden

  Sektör: Tekstil

  Pozisyon: Kontrolör, Eleman

 • İş Açıklaması

  Kalite kontrol firmamızın (  CONTROLIST TEKSTİL KALİTE KONTROL HİZMETLERİ ), depo bölümünde Tam zamanlı ya da Part Time çalışacak, Anadolu yakasında ikamet eden  takım arkadaşları arıyoruz. 

  Aranan Nitelikler

  • Minimum Lise tercihen MYO ve Üniversite mezunu
  • Tekstil Konfeksiyon üretiminde benzer bir pozisyonunda en az 5 yıl deneyimli
  • Tercihen denim ürünler konusunda tecrübeli
  • AQL kontrolü yapmış
  • İyi derecede kalıp, dikim, atölye yönetimi bilgi ve becerisine sahip
  • Analitik düşünebilme yeteneği olan
  • Raporlama yapabilecek
  • Seyahat engeli olmayan
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
  • Tam Zamanlı ya da Part Time
  • Anadolu yakasında ikamet eden

  Sektör: Tekstil

  Pozisyon: Tekniker, Kontrolör

 • Kalite Mühendisi

  AKIM METALİstanbul Anadolu 19 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  • Müşteri şikayetlerinin analizi, 8D/PDCA raporlarının hazırlanması ve aksiyonların takip edilmesi,
  • Müşteri denetim ve ziyaretlerinin koordinasyonu,
  • Tedarikçi kaynaklı problemlerin takibi ve denetimi,
  • Üretimde çıkabilecek problemlerin analizinin yapılması ve aksiyonların takip edilmesi,
  • Üretimde proses denetimlerinin yapılması,
  • Aylık kalite raporlarının hazırlanması,
  • Müşteri özel isteklerinin firma içinde koordinasyonu,
  • Firma içi sürekli iyileştirme faaliyetlerinde aktif rol alınması.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin Makine, Endüstri, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümlerinden mezun,
  • Otomotiv veya Beyaz Eşya sektörleri Kalite Süreçlerinde asgari 3 yıl tecrübeli,
  • Teknik resim okuma bilgisine sahip,
  • ISO/TS 16949, ISO 9001 standartları ve AIAG Temel Araçlar konusunda tecrübe sahibi,
  • Problem Çözme teknikleri konusunda tecrübeli, Analitik düşünen, takım çalışmasına yatkın,
  • Çok iyi derecede İngilizce bilen, teknik raporlama kabiliyeti ve iletişimi güçlü,
  • MS Ofis uygulamaları ileri düzeyde kullanabilen,
  • İletişim, ikna ve koordinasyon becerilerine sahip,
  • Sunum becerileri gelişmiş,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

  Sektör: İmalat

  Pozisyon: Mühendis

 • Kalite Müdürü

  Tüter Çorapİstanbul Avrupa 18 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  Firmamızda görevlendirilmek üzere ''Kalite Müdürü''  ARAMAKTAYIZ

  Aranan Nitelikler

  Bay veya bayan

  Üniversite mezunu, tercihen Tekstil  Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

  Çorap sektöründe deneyimi olan,

  Çorap üretim uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

  Kalite sistem oluşturulması, yönetimi, takibi ve geliştirilmesi konularında çalışabilecek,

  Analitik düşünce yapısına sahip,

  İletişim ve insan ilişkileri konusunda başarılı

  MS Office programlarına hakim,

  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

  Sektör: Tekstil

  Pozisyon: Müdür

 • İş Açıklaması

  Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan MTN Plastik Firma'mızda çalışmak üzere 

  •    Tedarikçi firmalardan gelen malzemelerin, malzeme tanıtım fişlerine göre sayı ve nitelik kontrollerini yapacak,
  •     Partinin uygunsuzluğunu tespit edildiğinde konu hakkında Kalite Güvence Yöneticisini bilgilendirerek, onayları doğrultusunda işlem akışını gerçekleştirecek,
  •   Tedarikçi firmanın daha önceki sevkiyatında tespit ettiği hatanın, bir sonraki sevkiyatta düzeltilip düzeltilmediğini rapor edecek
  • Üretim elemanları tarafından paketlenmesi tamamlanmış malzemelerin bilgilerini kontrol edecek,
  • Operasyon kontrol kartlarına göre devriye kontrol raporları düzenlemek.
  • Final Kalite Kontrol kartlarına göre kontrollerini yaparak Final Kalite Kontrol raporunu düzenleyecek,
  • Haftalık olarak yapılan faaliyetleri problemleri ve çözüm önerilerini bir rapor çerçevesinde Kalite Güvence Yöneticisi’ne iletecek

   FİNAL ve GİRİŞ KALİTE KONTROL GÖREVLİSİ alınacaktır. 

  Aranan Nitelikler

   Meslek Lisesi veya MYO mezunu,

  - Tercihen benzer pozisyonda deneyimli,

  - 22-30 yaş arasında,

  - Erkek adayları için askerlik hizmetini tamamlamış.

  -İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden (Başakşehir, Güneşli, Bağcılar, Güngören, Esenler, Bayrampaşa, Halkalı, Sefaköy, Eyüp, Sultangazi, Okmeydanı,Şişli bölgelerine servisimiz vardır.)

   

  Sektör: İmalat

  Pozisyon: Eleman

 • İş Açıklaması

  • KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK GİRİŞ, PROSES, FİNAL KALİTE KONTROL SÜREÇLERİNİ YÜRÜTMEK

  • ÜRETİMDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLARI PROSES KALİTE KONTROL SIRASINDA ÖNGÖREREK GİDERMEK.

  • KALİTE KONTROLERİ ZAMANINDA YAPIP  RAPORLARINI DÜZENLİ OLARAK TUTUP, BAĞLI OLDUĞU BİRİM MÜDÜRÜNE SUNMAK.

  • ÜRÜNLERİN GEREKEN TÜM DENEY VE TESTLERİN YAPMAK. VEYA YAPTIRMAK. RAPORLAMAK.

  Aranan Nitelikler

  • Endüstri Meslek Lisesi mezunu, (Torna tesviye, Makine gibi teknik bölümlerden mezun)

  • Teknik resim okuyabilen,

  • Kalite kontrol süreçleri konusunda en az 2 yıl tecrübesi olan,

  • ISO 9001 KYS’inden bilgi sahibi

  • Talaşlı imalat prosesleri hakkında bilgi sahibi,

  • Kaynak prosesi hakkında bilgi sahibi.

  • Mekanik montaj konularında bilgi sahibi,

  • Ölçüm ekipmanlarını kullanabilen, (kumpas, mikrometre gibi)

  • Bağlı bulunduğu departmana detaylı kalite kontrol raporu hazırlayabilen,

  • Ms-Office programlarını kullanabilen,

  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayacak.

  • 35 yaşını aşmamış,

  • Dinamik, takım çalışmasına uyumlu ve iletişim yeteneği güçlü,

  • Dikkatli, yeniliklere açık, kendini geliştirmeye ve başarmaya istekli,

  • Sonuç odaklı, analitik düşünme yeteneğine sahip,

  • Askerlik engeli bulunmayan.

  • Orhanlı, Aydınlı Tepeören, Sifa mah. Pendik, Kartal E5 güzergahına yakın ikamet eden.

  • Çalışma arkadaşı arıyoruz.

  Sektör: Makine

  Pozisyon: Uzman

 • Kalite Kontrol Müdürü

  Firma Adı Gizliİstanbul Avrupa 19 Ocak 2018

  İş Açıklaması

  Mobilya sektöründe yeni bir bakış açısı yaratan hızlı büyümekte olan firmamıza , aşağıda belirtilen özelliklere uygun "Kalite Kontrol Müdürü" arıyoruz.

  Kalite ekibine liderlik etmek,

  Üretim öncesi ve üretim sırasında, üretimin istenen standartlara uygun olabilmesi 
  için gerekli sistemlerin oluşturulmasını ve kontrollünü sağlamak,
  Kalite ile ilgili risk faktörlerini belirleyip bu faktörleri kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alarak yeni metotlar geliştirmek,

  Kalite aksiyon planlarını oluşturmak, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

  Kalite kayıtlarının düzen ve organizasyonunu sağlamak,
  Kalite geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

  Kalite kontrol ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçları istatiksel olarak değerlendirmek ve bu sonuçları yönetim toplantılarında sunmak,

  Kalite Kontrol sürecini verimli hale getirerek etkinliğini arttırmak,

  Aranan Nitelikler

  Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

  Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübeli,

  Tercihen mobilya sektörünün kalite kontrol ve operasyon süreçlerinde deneyimli,

  ISO 9001, Kalite Sistemleri ile ilgili olarak yönetici pozisyonunda en az 5 yıl tecrübesi bulunan,

  Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, anatilik düşünme özelliklerine sahip,

  MS Office programlarına ve özellikle MS Excel uygulamalarına hakim,

  İyi derecede İngilizce bilen,       

  İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden ,

  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

   

   

  Sektör: Tekstil, Mobilya/Dekorasyon

  Pozisyon: Müdür

 • İş Açıklaması

   

  Türkiye ve yurt dışında, devam eden ve yeni başlayacak olan projelerimizde görevlendirilmek üzere, aşağıdaki iş kapsamlarında tanımlı iş arkadaşları aramaktayız;

  Aranan Nitelikler

   

  ARANAN NİTELİKLER

  • En az ön lisans ya da üniversite mezunu,
  • MS Office programlarına hâkim
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
  • Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli bulunmayan
  • Tercihen İngilizce bilen ve raporlama yapabilen
  • Teknik resim okuma anlama bilgisine sahip,
  • Tercihen Kaynak yöntemleri ve kontrolü konusunda tecrübeli
  • Kumpas, mikrometre, mihengir vb. ölçüm aletlerini kullanabilen
  • Tercihen kaynaklı imalat sektöründe tecrübeli
  • Tercihen NDT konusunda bilgi sahibi
  •  Tercihen Rafineri, enerji ve kaynaklı imalat sektöründe çalışmış
  • Erkek adaylar için Tercihen Askerliğini Yapmış yada Muaf Olan
  • Tecbüreli veya Tecrübesiz Elemanlar Aranmaktadır.

  Sektör: Mühendislik

  Pozisyon: Mühendis, Enspektör

 • İş Açıklaması

  • İade taleplerinin incelenmesi ve takibinin yapılması,
  • Tadilat ve iade ürünleri hakkında mağazalara bilgilendirme,
  • Tadilat ürünlerinin uygunluğunun kontrol edilmesi ve raporlanması,

   
  Teknik İnceleme Birimi’ nde görevlendirmek üzere “Teknik İnceleme Uzman Yardımcısı” arayışımız bulunmaktadır.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin Tekstil veya Meslek Yüksek Okulu bölümlerinden mezun,
  • Temel Tekstil ve Tüketici Kanunu hakkında bilgi sahibi olan,
  • Microsoft Office programlarına hakim, tercihen SAP ve PLM kullanabilen,
  • Dinamik ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
  • Kişilerarası iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın ve motivasyonu yüksek,
  • İş takibi ve sonuç alma becerileri gelişmiş,
  • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden.

  Sektör: Mağazacılık / Perakendecilik

  Pozisyon: Uzman Yard

İş Habercisi - Kalite Kont/Güvence İş İlanları 'nı düzenli olarak e-posta adresine gelmesini ister misin?

Yeni işler aramanla eşleştiğinde bunu ilk bilen sen olacaksın! Sana ne sıklıkla e-posta göndermeliyiz?