İlan Detay

Işık Etiket - Ön Muhasebe Personeli

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 1. LOGO programına hakim olmalı,
 2. Ön muhasebe departmanında deneyimli olmalı,
 3. Firmaya gelen ürünlerin irsaliyelerini muhafaza etmeli,
 4. Ürünleri aldığı firmaya yapılan ödemenin takibini yapmalı, ödemeyi yaptıktan sonra da gerekli makbuzları temin etmeli,
 5. Aldıkları faturalarla irsaliyelerin karşılaştırmasını yapmalı,
 6. Şirket bünyesinde yapılan her türlü harcamanın gelir gider raporlarının, makbuzlarının excel dosyasını oluşturmalı, gerekli durumlarda ilgili kişilere sunmalı,
 7. Firma adına kesilen her faturayı dosya yapmalı,
 8. Ay sonunda genel muhasebeden bordro ve personel maaş pusulalarını alarak dosyalamalı,
 9. Personeller tarafından alınan ücretlerin makbuzunu personele imzalatarak personel dosyasında saklamalı,
 10. Yıllık izin kullanan personelin izin dosyasını imzalamasını sağlamalı ve dilekçelerini almalı,
 11. Rapor kullanan personelin raporunu genel muhasebeye bildirmeli,
 12. Bankalardan gelen bilgilerin yazılarını muhasebeye ulaştırmalı,
 13. Tutulan tüm cari hesapları muhasebeye bildirmeli,
 14. Resmi kurumlara, vergi dairelerine ve SGK gibi kurumlara dilekçe yazıldığında bunların bir nüshasını muhasebeye vermeli,
 15. Kaybolan veya zayi olan demirbaşları muhasebeye bildirmeli,
 16. Bankalardan alınan hesap özetlerinin muhasebeye bildirmeli,
 17. Muhasebeyle ilgili her türlü konunun genel muhasebe ile e-mail yoluyla konuşulmalı ve bu mailleri saklamalıdır.