İlan Detay

İz Baskı

ARGE Müdürü

İstanbul Anadolu

İz Baskı - ARGE Müdürü

İş Açıklaması

· Üretim planına göre üretime girecek olan ürünlerin hazırlanması, yeni ürün çalışmaları ve hazırlamalara verilecek reçetelerin hazırlanmasını organize ederek onay vermek, bölümünde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve yazılı hale getirmek.

. Ar-Ge Merkezi'nin ihtiyaç ve taleplerine uygun yeni ürün ile sektörler bulunmasını sağlamak,

· Ar-Ge Merkezi’nin proje portföyünü yönetmek ve takip etmek,

· Proje yönetim planı (kapsam, iş planı, bütçe, kalite vb.) hazırlamak ve ekibi koordine etmek,

· Projelerin iş, zaman ve kalite yönetim sistemlerine uyumluluğunun takibini ve raporlamalarını yapmak,

· Kurum içinde önerilen projeler hakkında araştırma çalışmaları yapmak,

· Ar-Ge Merkezi denetim süreçlerini yürütmek,

· Karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili etkin iyileştirme öneri sistemi oluşturmak ve uygulamak,

· Ar-Ge Merkezi’ni resmi makamlar, üst yönetim ve diğer departmanlar seviyesinde temsil etmek,

· Ar-Ge Merkezi’nin performansını Yönetim Kurulu’na periyodik olarak merkez KPI’larını raporlamak,

· Ar-Ge Merkezi personelinin kişisel ve teknik gelişimini sağlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

. Tercihen üniversitelerin Polimer veya Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

· Plastik enjeksiyon veya benzer kimya sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde min. 5 yıl yöneticilik tecrübesi olan,

· Ar-Ge projelerinin yönetiminde deneyimli ve proje yönetim araçlarına hakim,

. Plastik ambalaj veya ürün tasarım çalışmaları yapmış, tasarım yazılımları kullanmış,

· Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı Ar-Ge teşviklerine başvurmada veya benzeri projeleri yürütmede deneyim sahibi,

. Ulusal ve uluslararası standartları ve literatürü güncel olarak takip edecek,

· Ar-Ge Merkezi ile ilgili kanun, prosedür ve yönetmeliklere hakim olan,

. Tasarım Merkezi deneyimli,

. EYS (Entegre Yönetim Sistemleri) konusunda tecrübeli

· İyi derecede İngilizce bilen,

· MS Office ve tercihen SAP programlarını etkin olarak kullanabilen,

· TÜBİTAK/TEYDEB projeleri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olan,

· Yaratıcı fikir ve öneri geliştirebilme becerilerine sahip,

· Müzakere ve ikna etme becerileri yüksek ve takım çalışmasına yatkın,

· Raporlama konusunda yetkin olmak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

. İst. Anadolu yakasında ikamet eden