Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği - Kalebey Yerel Eylem Grubu (Yeg) Müdürü Ve Yeg Uzmanları

İş Açıklaması

Denizli Kale ve Beyağaç Belediye Başkanları önderliğinde kurulan, KALEBEY YEG 15 Temmuz 2020- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında paydaşlarıyla beraber hareket ederek bölgenin çevresel, kültürel ve sosyal yaşamına değer kazandırarak bölge nüfusunun ekonomik açıdan iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak, faaliyetlerde bulunacaktır.

Bu faaliyetlerde görevlendirilmek üzere 1 YEG Müdürü 2 YEG Uzmanı işe alınacaktır.

Bu faaliyetler, Tarım Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması “LEADER” Yaklaşımı Tedbirine yönelik 7.Çağrı İlanı kapsamında uygulanmaktadır. Avrupa Birliği “ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı “(IPARD) çerçevesindeki “LEADER” Yaklaşımı için Derneğimizin Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) onaylanmış ve destek almaya hak kazanmıştır.

Dolayısıyla, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği’nin Kale Merkez Ofisi ile Beyağaç Ofisinde görevlendirilmek üzere 1 YEG Müdürü ile 1 kişi Kale’de, 1 kişi de Beyağaç’ta görevlendirilmek üzere Yerel Kalkınma Stratejisi Uzmanı alınacaktır.

İlgilenen kişiler, 14 Temmuz 2020 saat 17.00 ye kadar başvurularını aşağıda belirtilen koşullar uyarınca yapabilirler...

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

YEG Müdüründe aranacak uygunluk Kriterleri, nitelik ve belgeler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)
 • En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici,direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

YEG Uzmanında aranacak Uygunluk Kriterleri, nitelik ve belgeler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
 • En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
 • Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması gerekiyor.
 • Başvuru Formu info@kalebeyyeg.com ve tdindar@gmail.com yoluyla istenebilir veya Kale Belediyesi ve Beyağaç Belediyelerinden temin edilebilir. YEG Müdürü / YKS Uzmanı İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
 • Başvuru Tarihi : 29.06.2020 – 14.07.2020 tarihleri arasında olacaktır.

Başvurular 14.07.2020 tarihi saat 17.00 ‘ye kadar Kale ve Beyağaç Belediyelerine şahsen veya info@kalebeyyeg.com ve tdindar@gmail.com posta adresi ile yapılacaktır.

 • Başvuru Kişisi : S.Tayfun Dindar 0532 675 04 80
 • Başvuruların Açıklanması : Müracaatları kabul edilen adaylara 15.07.2020 tarihinde Cevherpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Kale Denizli adresinde bulunan Dernek Merkezinde saat 10:00 da sözlü mülakat yapılacaktır.

Adayların eşit puan alması durumunda yöneticilik tecrübesi daha fazla olan aday kazanmış sayılır.

Başvuruda İstenecek Belgeler :

 1. Nüfus Kayıt Belgesi,
 2. Yerleşim Yeri Belgesi ( Son 1 yıl içerisinde YEG Bölgesinde oturuyor olmak ),
 3. Diploma Örneği,
 4. İş Deneyim Belgesi,
 5. Sözleşme süresince YEG bölgesinde ikamet edeceğini ( 3 yıl süre ile ) kabul eden dilekçe.

Detaylı Bilgi https://ipard.tarim.gov.tr/ sitesindedir.